มีคู่นอนคนเดียว เป็นหนองในได้ไหม

หนองในรักษาเองได้ไหม
หนองในอันตรายไหม