ใช้เครื่องมืออัลตร้าซาวด์ช่วยกรณีก้อนเนื้อขนาดเล็ก

ใช้พลาสเตอร์ยาปิดที่แผลหลังเจาะต่อมไทรอยด์