ตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอเมื่อเป็นไทรอยด์
รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
ตรวจก่อนนัดได้หากมีอาการผิดปกติ