ไม่เคยใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นวัณโรคเลย ทำไมจึงติดโรคได้
วัณโรคใช้เวลารักษานานไหม

กินยาวัณโรคกี่เดือน ถึงไม่แพร่เชื้อ