သန္ဓေတားဆေးထိုးခြင်းနှင့်သန္ဓေတားဆေးကဒ်သောက်ခြင်းကွဲပြားခြားနားချက်


เปอร์เซ็นต์การตั้งครรภ์หลังฉีดยาคุมและกินยาคุมกำเนิด
ราคาฉีดยาคุมกำเนิดและยาคุมแบบเม็ด
ระยะเวลาในการคุมกำเนิด
ความวิตกกังวลหลังฉีดยาคุมกำเนิด

การกินยาคุมสามารถหยุดได้ทันที
ความสะดวกของการฉีดคุมกำเนิด
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy