လက်မောင်းအောက်သားဆက်ခြားပစ္စည်းထည့်ခြင်းနှင့်သန္ဓေတားဆေးထိုးခြင်းကွဲပြားခြားနားချက်များ

ฉีดยาคุมและฝังยาคุม
เปอร์เซ็นต์การตั้งครรภ์หลังฝังยาคุมและฉีดยาคุม
ความกังวลเกี่ยวกับการคุมกำเนิด


ฮอร์โมนของยาคุมกำเนิด
การคุมกำเนิดหลังคลอด

သန္ငသားဆေးထိုးခြင်း

လက်မောင်းအရေပြားအောက်ထည့် သား‌ဆက်ခြားပစ္စည်းထည့်ခြင်းနှင့်ထုတ်ခြင်း

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy