လက်မောင်းအောက်သားဆက်ခြားပစ္စည်းထည့်ခြင်းနှင့်သန္ဓေတားဆေးထိုးခြင်းကွဲပြားခြားနားချက်များ

ฉีดยาคุมและฝังยาคุม
เปอร์เซ็นต์การตั้งครรภ์หลังฝังยาคุมและฉีดยาคุม

ความกังวลเกี่ยวกับการคุมกำเนิด

ฮอร์โมนของยาคุมกำเนิด
การคุมกำเนิดหลังคลอด

သန္ငသားဆေးထိုးခြင်း

လက်မောင်းအရေပြားအောက်ထည့် သား‌ဆက်ခြားပစ္စည်းထည့်ခြင်းနှင့်ထုတ်ခြင်း