လက်မောင်းအရေပြားအောက်ထည့် သား‌ဆက်ခြားပစ္စည်းထည့်ပြီးနောက် ပြုလုပ်သင့်သောအကြံပြုချက်များ

หลังจากทำการฝังยาคุมไปแล้ว สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญด้วยเช่นกันก็คือการปฏิบัติตัวหลังการฝังยาคุม เพื่อช่วยให้การป้องกันการตั้งครรภ์เกิดประสิทธิภาพดีที่สุด ไม่เกิดปัญหาขึ้นภายหลัง

လက်မောင်းအရေပြားအောက်ထည့် သား‌ဆက်ခြားပစ္စည်းထည့်ပြီးနောက်အရေးကြီးသောအချက်မှာတားဆေးအာနိသင်


เพราะหากเกิดข้อผิดพลาดจนเกิดการตั้งครรภ์ขึ้น ก็จะกลายเป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ทำให้ท่านเสียเงินไปโดยไม่คุ้มค่าและอนาคตก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปจากที่ตั้งใจไว้อีกด้วย ส่วนจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างนั้นบทความนี้มีคำตอบดูแลแผลหลังฝังยาคุมด้วยพลาสเตอร์แบบกันน้ำ
การออกฤทธิ์ของยาคุมแบบฝัง

บันทึกวันที่ถอดยาฝังคุมกำเนิด
วิธีปฏิบัติตัวหลังฝังยาคุม
แนะนำวิธีปฏิบัติตัวหลังการฝังยาคุมกำเนิด

ฝังยาคุมแท่งใหม่

แพทย์และเจ้าหน้าที่ให้บริการฝังยาคุมกำเนิด

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy