လက်မောင်းအရေပြားအောက်ထည့် သား‌ဆက်ခြားပစ္စည်းထည့်ပြီးနောက် ပြုလုပ်သင့်သောအကြံပြုချက်များ


การดูแลรักษาแผลหลังการฝังยาคุม
การออกฤทธิ์ของยาคุมแบบฝัง

จดบันทึกครบวันกำหนด ฝังยาคุม

วิธีปฏิบัติตัวหลังฝังยาคุม

แนะนำวิธีปฏิบัติตัวหลังการฝังยาคุมกำเนิด

ฝังยาคุมแท่งใหม่
แพทย์และเจ้าหน้าที่ให้บริการฝังยาคุมกำเนิด
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy