ကျန်းမာရေးသတင်း

သတင်းကောင်း! AIA အာမခံကတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူ(အုပ်စုလိုက်ဖွဲ့)များသည် ယနေ့ အင်ထပ်မီဒယ်ခဲဆေးခန်းတွင် လာရောက်၍ဝန်ဆောင်မှုများကို ရယူနိုင်ပါသည်။ " ကြိုတင်ပေးဆောင်ရန် မလိုအပ်ခြင်းဖြင့်"

Intouch Medicare ဆေးခန်း လူထုခေါင်းဆောင်တွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အကူအညီအတွက် ဆေးခန်းရဲ့ လည်ပတ်မှု ကောင်းမွန်အောင် ဘက်ပေါင်းစုံက ပံ့ပိုးပေးတယ်။

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy