ဝန်ထမ်းများအားသင်တန်းပေးခြင်း (ဝန်ထမ်းအသစ်)

Last updated: 21 Mar 2024  |  3303 ကြည့်ရှုခြင်း  | 

ข่าวสารและกิจกรรม

 အင်ထပ်မီဒယ်ခဲ ဝန်ထမ်းများအားသင်တန်းပေးမှု့များကို ပုံမှန်စီစဉ်ပေးနေ

ပါသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိဝန်ထမ်းများနှင့်

(ဝန်ထမ်းအသစ်)များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားပုံစံ၊ မှန်ကန်၊

ပြည့်စုံကောင်းမွန်မှု့ဖြင့် ထိရောက်စွာဝန်ဆောင်မှု့ပေးနိုင်ရန်နှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်

စေရန်အတွက်ရည်ရွယ်၍ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရန် ကတိကဝတ်ပြုထား

သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy