ဝန်ထမ်းရေးရာသင်တန်း (ဘဏ်ခွဲမန်နေဂျာ)၊

Last updated: 11 Nov 2022  |  2828 ကြည့်ရှုခြင်း  | 

ข่าวสารและกิจกรรม


         အင်ထပ်မီဒယ်ခဲ ဌာနခွဲတိုင်းရှိမန်နေဂျာများအား စဉ်ဆက်မပြတ် 

      သင်တန်းပေးလျက်ရှိပါသည်။၎င်းတို့သည် အဖွဲ့အစည်းအတွက်အလွန်

                             အရေးကြီးသော ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပါသည်။


        အဖွဲ့အစည်း၏ ရည်မှန်းချက်များ အောင်မြင်ရန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု့

အလားအလာများအား စွမ်းရည်မြှင့်တင်ပေးရန် အဖွဲ့လိုက်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်

                                              ပါသည်။

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy