ပထမအကြိမ်မြောက် ဝန်ဆောင်မှုများပေးရန် လိုအပ်သော လစဉ်အခြေခံဗဟုသုတသင်တန်း

Last updated: 30 Jan 2024  |  3364 ကြည့်ရှုခြင်း  | 

อบรมประจำเดือน

၂၀၂၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်နှင့် ၂၂ ရက်နေ့တွင် (ပထမအကြိမ်မြောက်) အင်ထပ်မီဒယ်ခဲ

ဆေးခန်းမှ  ပင်မရုံးကြီးရှိ ဖွံ့ဖြိုးမှု့အဖွဲ့အစည်း၏ဝန်ထမ်းများဖြင့် ဌာနခွဲတိုင်းရှိဝန်ထမ်းများ

အတွက် ကျင်းပပေးသော လစဉ်အခြေခံဗဟုသုတအသိပညာသင်တန်း 


အဖွဲ့အစည်းမှ ဝန်ဆောင်မှု့ပေးရန်အအတွက် ခေါင်းစဉ်တွင်ကော်ပိုရိတ်ဖောက်သည်များအားကြည့်ရှု့

စောင့်ရှောက်မှု့ပုံနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်သတင်းမေးမြန်းမှု့များပါဝင်သော အခြေခံဗဟုသုတအသိပညာပေး

သင်တန်း 


ဆေးခန်း၌ ပုံမှန်တာဝန်ထမ်းဆောင်သောဝန်ထမ်းများအား စွမ်းရည်တိုးတက်မြင့်မားမှု့နှင့်လူနာများအား ဝန်

ဆောင်မှု့ပေးရာတွင်ပို၍မြင့်မားသောလုပ်ဆောင်ချက်အရည်အချင်းများဖြင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရန်အအတွက်

အသိပညာပေးခြင်း


"အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ လူကြီးမင်းတို့အားဆွေမျိုးရင်းခြာကဲ့သို့ကြင်နာသောဂရုစိုက်မှု့

ဖြင့်ဝန်ဆောင်မှု့ပေးခြင်း"

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy