ဝန်ဆောင်မှု့ပေးရန်အတွက် လိုအပ်သည့် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် လစဉ်အခြေခံဗဟုသုတအသိပညာသင်တန်း

Last updated: 30 Jan 2024  |  3345 ကြည့်ရှုခြင်း  | 

อบรมประจำเดือน

၂၀၂၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်နှင့် ၁၂ ရက်နေ့တွင် (ဒုတိယအကြိမ်မြောက်) အင်ထပ်မီဒယ်ခဲ

ဆေးခန်းမှ ဆရာချိုင်ဝပ် စီရီသို(ကျွမ်းကျင်သော ကထိက)ဖြင့် ဌာနခွဲတိုင်းရှိဝန်ထမ်းများအတွက် ကျင်းပ

ပေးသော လစဉ်အခြေခံဗဟုသုတအသိပညာသင်တန်း 

အဖွဲ့အစည်းမှ ဝန်ဆောင်မှု့ပေးရန်အအတွက် ခေါင်းစဉ်တွင်ကော်ပိုရိတ်ဖောက်သည်များအားကြည့်ရှု့

စောင့်ရှောက်မှု့ပုံနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်သတင်းမေးမြန်းမှု့များပါဝင်သော အခြေခံဗဟုသုတအသိပညာပေး

သင်တန်း

 

"အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ လူကြီးမင်းတို့အားဆွေမျိုးရင်းခြာကဲ့သို့ကြင်နာသောဂရုစိုက်မှု့

ဖြင့်ဝန်ဆောင်မှု့ပေးခြင်း"

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy