โรคจากการทำงาน โรคติดต่อในที่ทำงาน
การพักผ่อนไม่เพียงพอเสี่ยงต่อการเป็นโรคจากการทำงาน


การพักผ่อนอย่างเพียงพอ ช่วยลดความเสี่ยงโรคจากการทำงาน
คนทำงานที่มีโรคประจำตัวควรไปพบแพทย์ตามนัด

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy