ชนิดของบาดแผลสกปรกที่บริเวณมือ
ชนิดของบาดแผลสะอาด ที่ได้รับการรักษาจนหายดีแล้ว
ชนิดของแผลที่สามารถเกิดการปนเปื้อนได้
ชนิดของบาดแผลปนเปื้อน ที่ได้มาาจากการโดนน้ำร้อนลวก
ชนิดของบาดแผลที่ติดเชื้อ หรือแผลสกปรก

ชนิดของแผลที่มีการฟกช้ำ
บาดแผลกระทบกระเทือนที่อันตรายต่อระบบประสาท
ชนิดของบาดแผลแตกหรือฉีดขาด
ชนิดของบาดแผลที่ได้รับมาจากการผ่าตัด
ชนิดของบาดแผลเปิด


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy