အားပြင်းပရိုမိုးရှင်း၊ တစ်ကယ်ဝေပေးသည့် Intouch Pure ဖြည့်စွက်စာအားဆေး UCII အားအခမဲ့ရယူလိုက်ပါ။

Last updated: 7 Nov 2022  |  1329 ကြည့်ရှုခြင်း  | 

โปรโมชั่น แจกฟรียูซีทู

      

အားပြင်းပရိုမိုးရှင်း၊ တစ်ကယ်ဝေပေးသည့် 2022 ဂျူလိုင်လမှ-ဒီဇင်ဘာလ                                                      အတွင်း

 
            

         Intouch Pure ဖြည့်စွက်စာအားဆေး  UC2 အား ချက်ချင်းအခမဲ့ရယူ                                                         လိုက်ပါရှင်။                                                         
        အင်ထပ်၌ တစ်ဉီးလျှင် ကုန်ကျစရိတ် 1500 ဘတ်ရှိသော ကျန်းမာရေး                                                 စစ်ဆေးသောအခါအသက်အရွယ်အရယိုယွင်းပျက်စီးမှု့အားမဖြစ်စေရန် Intouch နှင့် 

အတူအရိုးများနှင့် ဒူးဆစ်များ၏ သန်မာမှု့အားတည်ဆောက်ရန် ဖိတ်ခေါ်

ပါသည်။ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း Intouch Pure UCII သည် အမေရိကန်နိုင်ငံမှလာ

သော collagen type II ဓာတ်အားနှင့်ဂျပန်နိုင်ငံမှလာသော Fish collagen

peptide မှထုတ်ယူရရှိသောဓာတ်၊ဆဝစ်ဆလန်နိုင်ငံမှ အရေးကြီးသော

ထုတ်လုပ်မှု့ဓာတ်များသည် Intouch Pure UCII တွင်ပါဝင်ပေါင်းစပ်မှု့ရှိပြီး

လျှင်  ဒူးဆစ်နှင့်အရိုးအားကောင်းစေပြီး သင်နှင့်အတူကြာရှည်စွာ အထူး

တည်တံ့စေရန်ဖြစ်ပါသည်။

 

အသေးစိတ်ထပ်မံမေးမြန်းလိုပါက အင်ထပ်မီဒယ်ခဲရှိ

            Hot Line 081-562-7722  သို့နှိပ်၍ဖုန်းဆက်နိုင်ပါသည်။
                  

                       @qns9056c
  

                    အင်ထပ်မီဒယ်ခဲဆေးခန်း

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy