12လအရွယ်ကလေးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို-မိဘများအရေးပေးသိထားရအရာမျာ

พัฒนาการเด็กและการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย

พัฒนาการของเด็กทารกที่สามารถกำมือแน่นได้
ทารกร้องไห้เพื่อการแสดงความรู้สึก
พัฒนาการเด็กทารกที่รู้สึกตกใจเมื่อได้ยินเสียงดัง
ตุ๊กตานุ่มนิ่มของเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กทารก
ฉีดวัคซีน BCG เพื่อป้องกันวัณโรค
ทารกเอามือเข้าปาก
ทารกมองหน้าขณะที่แม่เล่นด้วย
พัฒาการเด็กที่มีการหันไปมองเมื่อเห็นของเล่นรอบๆตัว
โมบายของเล่นสำหรับเสริมพัฒนาการการด้านการมองเห็นเด็กทารก
เด็กทารกที่กำลังได้รับวัคซีนปอลิโอชนิดหยอด


พัฒนาการด้านร่างเด็กกายทารกที่สามารถขยับแขนขาได้อิสระมากขึ้น
เด็กทารกที่รู้สึกเพลิดเพลินขณะโดนพ่อกอด
เด็กทารกมองสุนัขที่กำลังเลียมือ
ลูกบอลผ้าเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กทารก
พัฒนาการทางกายภาพของทารกสามารถนอนคว่ำและยกศีรษะตั้งขึ้น 45 องศา
พัฒนาการเด็กทางด้านอารมณ์จะหยุดร้องเมื่อมีคนปลอบ
พัฒนาการด้านการเรียนรู้จะเริ่มมองหน้าแม่ขณะถูกป้อนนม
ยางกัดของเล่นช่วยเสริมพัฒนาการเด็กด้านอารณ์และสมอง
วัคซีนโรต้าฉีดเพื่อป้องกันไวรัสโรต้า

พัฒการในเด็กที่พยายามนอนใช้แขนเพื่อยันตัวขึ้นตรง
ทารกรู้สึกสนใจของเสียงพ่อแม่ขณะพูดคุยด้วย
พัฒการเด็กทารกมีการมองตามของเล่นที่อยู่ในมือ
ของเล่นกรุ๋งกริ๋งเพื่อพัฒนาการเด็กทารก
มีพัฒนาการด้านการกลไกทารกสามารถพลิกตัวไปทางซ้ายและขวา
เด็กทารกที่จำหน้าคนในครอบครัวได้แล้ว
มีพัฒนาการด้านการเรียนรู้โดยทารกจะชอบมองสิ่งต่างๆรอบตนเอง
พ่อแม่ที่เปิดหนังสือภาพเพื่อให้ทารกดู
วัคซีนนิวโมคอคคัส


พัฒนาการทางกายของทารกที่สามารถคลานได้นานขึ้น
พัฒนาการเด็กทารกด้านการสื่อสารที่สามารถเรียกพ่อแม่ได้แต่ยังพูดได้ไม่ชัด
ทารกสามารถมองหนังสือได้นาน 2-3 นาที
หนังสือที่ทำจากผ้าของเล่นช่วยเสริมพัฒนาการเด็กทารก
พัฒนาการของเด็กทารกที่สามารถถือขวดนมเพื่อดื่มเองได้
พัฒนาการด้านอารมณ์ของทารกที่รู้สึกกลัวการห่างจากแม่
ทารกที่กำลังพยายามหยิบของเล่นที่มีขนาดใหญ่มากัด
บล็อกทรงเรขาของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กทารก
พัฒาการทารกที่สามารถหัดยืนจากท่าตั้งไข่
เด็กที่ปฏิเสธของเล่นบางชนิดที่ไม่ถูกใจ
พัฒนาการในเด็กทารกที่สามารถเปลี่ยนหน้าหนังสือได้ด้วยตนเอง
คุณพ่ออ่านหนังสือนิทานกับลูก
วัคซีนรวมป้องกันโรคคางทูม หัด และหัดเยอรมัน
พัฒนาการเด็กทารกที่สามารถจูงมือเดินได้
พัฒนาการเด็กทารกที่สามารถโบกมือได้แล้ว
พัฒนาการในเด็กทารกที่เริ่มมีการรื้อสิ่งของ
เด็กเล่นตุ๊กตาหุ่นมือกับแม่

พัฒนาการเด็กทารกที่ชอบการชี้นิ้วตาม
พัฒนาการเด็กทารกที่สามารถพูดคุยกับพ่อแม่ได้เป็นประโยคได้แล้ว
ทารกที่เรียนรู้การใส่เสื้อผ้า
รถลากของเล่นสำหรับเสริมพัฒนาการเด็กทารก
พัฒการทางกายภาพของเด็กที่สามารถยืนด้วยตนเองได้
พัฒนาการของเด็กทารกที่แสดงความรักกับคนที่คุ้นเคย
พัฒนาการเด็กทารกที่สามารถขีดเขียนเส้นบนกระดาษได้
เครื่องดนตรีของเล่นสำหรับเสริมพัฒนาการเด็ก


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy