พัฒนาการเด็กแรกเกิด - 12 เดือน เรื่องสำคัญที่พ่อแม่ต้องรู้

พัฒนาการเด็กน้อยในแต่ละเดือน

เด็กแต่ละคนมีการพัฒนาการด้านต่างๆที่ไม่เท่ากัน เด็กบางคนก็มีพัฒนาการที่รวดเร็ว บางคนก็มีพัฒนาการที่ค่อนข้างช้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกัน ได้แก่ พันธุกรรม, ปัญหาระหว่างการตั้งครรภ์, สภาพแวดล้อมและพฤติกรรมของเด็กเอง

คุณพ่อคุณแม่อาจกังวัลว่าลูกของคุณจะมีพัฒนาการที่ช้ากว่าเด็กคนอื่น วันนี้เลยเอาเรื่องพัฒนาการเด็กในแต่ละเดือน มาฝากเพื่อที่คุณพ่อคุณแม่จะได้รับมือเมื่อลูกมีการเปลี่ยนแปลง


พัฒนาการเด็กและการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย

พัฒนาการเด็กทารก คืออะไร?

พัฒนาการเด็ก ทารก (ฺBaby Development) คือ ลำดับของการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ภาษา ความคิด และอารมณ์ของทารก ในช่วงอายุ 1 - 12 เดือน เป็นช่วงอายุที่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากพ่อแม่ หรือผู้ปกครองในการช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆ

เด็กแต่ละคนจะมีการพัฒนาทางด้านต่างๆ ที่แตกต่างกันตามช่วงวัยและปัจจัยอื่นๆ เช่น พันธุกรรม และเหตุการณ์ในช่วงก่อนการคลอด สภาพแวดล้อมและความสามารถในการเรียนรู้ของตัวเด็กเอง เป็นต้น


พัฒนาการเด็กทารกในเดือนที่ 1

baby-development-in-1-month

ทารกช่วงอายุนี้ไม่สามารถคาดเดาได้อย่างแน่ชัดว่าพัฒนาการเด็กแต่ละคนจะออกมาในทิศทางเดียวกัน แต่ทารกโดยส่วนมากทารกในวัยนี้จะมีพัฒาการในด้านต่างๆ ดังนี้

พัฒนาการของเด็กทารกที่สามารถกำมือแน่นได้

พัฒนาการด้านร่างกาย

 • ทารกจะสามารถยกศีรษะขึ้นจากพื้นเล็กน้อยเมื่อนอนหงาย

 • สามารยกศีรษะขึ้นได้ชั่วคราว เมื่อมีคนคอยช่วย

 • กำมือไว้แน่นๆได้

 • ดูดกำปั้นหรือนิ้วมือตัวเอง

ทารกร้องไห้เพื่อการแสดงความรู้สึก

พัฒนาการด้านการสื่อสาร อารมณ์ สังคม

 • เอามือแตะริมฝีปากเมื่อหิว

 • หาวและโค้งกลับเมื่อกระตุ้นมากเกินไป

 • ร้องไห้แทนการแสดงความรู้สึก

 • ชอบการจ้องมองหน้า

 • นิ่งหรือเงียบชั่วครู่เมื่อถูกสัมผัสตัว

พัฒนาการเด็กทารกที่รู้สึกตกใจเมื่อได้ยินเสียงดัง

พัฒนาการด้านการเรียนรู้

 • มีตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยอัตโนมัติ

 • มีการสะดุ้งหรือขยับตัวเมื่อได้ยินเสียง

ตุ๊กตานุ่มนิ่มของเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กทารก

ของเล่นเสริมพัฒนาการ

เด็กวัยนี้จะมีระดับการมองเห็นอยู่ในระยะ 8 - 10 นิ้ว ซึ่งตาของทารกจะยังไม่สามารถระบุสีได้อย่างชัดเจน ทารกจึงชอบมองหน้าของพ่อแม่แบบใกล้ๆและเฝ้าสังเกต และพวกเขาจะค่อนข้างตกใจได้ง่าย จึงควรของเล่นที่มีเสียงแบบสบายๆ มีสีที่ตัดกันชัดเจนแยกแยะได้ง่ายอย่างสีสด หรือสีขาวดำ เช่น

 • โมบาย

 • ตุ๊กตาที่นุ่มนิ่ม

 • กล่องดนตรี


วัคซีนสำหรับเด็กช่วงวัยนี้

 • วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี

 • วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG)


ฉีดวัคซีน BCG เพื่อป้องกันวัณโรค

บริการฉีดวัคซีนเด็กตามช่วงวัย

พัฒนาการเด็กทารกในเดือนที่ 2

baby-development-in-2-month 

พัฒนาการเด็กทารกในช่วงวัยนี้เป็นช่วงวัยที่กำลังน่ารัก เพราะเจ้าตัวน้อยนั้นเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่มากขึ้น โดยเจ้าตัวน้อยนั้นจะสามารถยิ้มให้คุณได้แล้ว

ทารกเอามือเข้าปาก

พัฒนาการด้านร่างกาย

 • ยกศีรษะขึ้น และเริ่มดันแขนขึ้นขณะที่นอนหงาย

 • ทำให้ตัวเองเคลื่อนไหวง่ายขึ้นด้วยแขนและขา

 • ขยับแขนและขาทั้งสองข้างได้ดีเท่าๆ กัน

 • เอามือเข้าปากตัวเอง

ทารกมองหน้าขณะที่แม่เล่นด้วย

พัฒนาการด้านการสื่อสาร อารมณ์ สังคม

 • แสดงความรู้สึกด้วยการร้องไห้หรือยิ้ม

 • ส่งยิ้มให้คุณ

 • มองตามพ่อแม่

 • ทำเสียง "อู"  "อือ" ในลำคอ

 • ร้องเพื่อแสดงความต้องการ

 • มองไปตามทางเสียง

พัฒาการเด็กที่มีการหันไปมองเมื่อเห็นของเล่นรอบๆตัว

พัฒนาการด้านการเรียนรู้

 • มองตามวัตถุที่เคลื่อนไหว

 • มองสิ่งรอบข้าง

 • สังเกตคนคนที่คุ้นเคยได้ในระยะไกล

 • สะดุ้งกับเสียงดัง

โมบายของเล่นสำหรับเสริมพัฒนาการการด้านการมองเห็นเด็กทารก

ของเล่นเสริมพัฒนาการ

เช่นเดียวกับเด็กทารกช่วง 1 เดือน วัยนี้ก็ยังเหมาะกับของเล่นที่นุ่มนิ่มและไม่ก่อให้เกิดอันตราย และมีสีสันสดใสและตัดกันเพื่อดึงดูดความสนใจของลูก เช่น

 • โมบาย

 • หนังสือนุ่มนิ่ม

 • กล่องดนตรี

 • กระดิ่งลม


วัคซีนหลักสำหรับเด็กช่วงวัยนี้

 • คอตีบ - ไอกรน - บาดทะยัก -ฮิบ เข็ม 1

 • ปอลิโอชนิดกิน แบบหยอด ครั้งที่ 1

วัคซีนทางเลือกหรือวัคซีนทดแทน

 • คอตีบ - ไอกรน - บาดทะยัก -ฮิบ ชนิดไร้เซลล์ เข็ม 1

 • ปอลิโอชนิดฉีด เข็ม 1

 • นิวโมคอดคัส เข็ม 1

 • โรต้าครั้งที่ 1


เด็กทารกที่กำลังได้รับวัคซีนปอลิโอชนิดหยอด

พัฒนาการเด็กทารกในเดือนที่ 3

baby-development-in-3-month

พัฒนาการเด็กทารกในเดือนที่ 3 ทารกจะเริ่มมีความคุ้นเค้ยกับคุณพ่อคุณแม่มากขึ้นและเริ่มมีการสื่อสารในวิธีของตัวเด็กเอง เด็กทารกจะเริ่มร้องไห้น้อยลงในขณะที่พวกเขาอยู่กับคนที่มีความคุ้นเคย

พัฒนาการด้านร่างเด็กกายทารกที่สามารถขยับแขนขาได้อิสระมากขึ้น

พัฒนาการด้านร่างกาย

 • ยกศีรษะและหน้าอกเมื่อนอนหงาย

 • ขยับแขนและขาได้ง่ายขึ้น

 • ควบคุมศีรษะได้ดีขึ้น

เด็กทารกที่รู้สึกเพลิดเพลินขณะโดนพ่อกอด

พัฒนาการด้านการสื่อสาร อารมณ์ สังคม

 • เงียบเมื่อได้ยินเสียงหรือสัมผัสสิ่งที่คุ้นเคย

 • ยิ้มให้คน

 • เพลิดเพลินกับการกอด

 • หัวเราะคิกคักตอบ

 • ร้องไห้เมื่อรู้สึกหิว หรือไม่สบาย

เด็กทารกมองสุนัขที่กำลังเลียมือ

พัฒนาการด้านการเรียนรู้

 • แยกความแตกต่างระหว่างอกแม่และขวดนมได้

 • หันไปมองตามการเคลื่อนไหว

ลูกบอลผ้าเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กทารก

ของเล่นเสริมพัฒนาการ

ช่วง 3 เดือน แม้ว่าทารกจะยังมีพัฒนาการด้านต่างๆที่ยังไม่มั่นคงนัก แต่ก็สามารถทำได้หลายอย่าง การเลือกของเล่นที่เหมาะกับเด็กวัยนี้ เช่น

 • ของเล่นกรุ๋งกริ๋ง

 • โมบาย

 • ลูกบอลผ้า

 • ตุ๊กตาเพลง


พัฒนาการเด็กทารกในเดือนที่ 4

baby-development-in-4-month

พัฒนาการเด็ก ทารกในเดือนที่ 4 การเคลื่อนไหวของทารกสามารถทำได้มากขึ้นจึงควรระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุ ไม่ควรวางทารกไว้บนที่สูงเพื่อป้องกันการพลัดตกลงมา รวมถึงควรเก็บวัตถุอันตรายให้ดีเพราะทารกอาจขว้าและนำเข้าปากได้

พัฒนาการทางกายภาพของทารกสามารถนอนคว่ำและยกศีรษะตั้งขึ้น 45 องศา

พัฒนาการด้านร่างกาย

 • จับศีรษะตัวเองแน่นๆโดยไม่ต้องให้คนช่วย

 • คว้าและเขย่าของเล่น นำมือเข้าปาก

 • วางเท้าลงบนพื้นแข็งๆได้

 • นอนคว่ำและยกศีรษะตั้งขึ้น 45 องศา

 • เอนตัวจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง และม้วนตัวจากท้องไปด้านหลัง

พัฒนาการเด็กทางด้านอารมณ์จะหยุดร้องเมื่อมีคนปลอบ

พัฒนาการด้านการสื่อสาร อารมณ์ สังคม

 • ขยับมือและขาเมื่อรู้สึกตื่นเต้น

 • เงียบและหยุดร้องไห้ เวลามีคนปลอบ

 • ชอบเล่นกับคน เลียนแบบรอยยิ้ม หรือขมวดคิ้วตาม

 • พูดเจื้อยแจ้วและเลียนแบบเสียง

 • หัวเราะเสียงดัง

 • ร้องไห้เพื่อแสดงความรู้สึกต่างๆ เช่น หิว เจ็บปวด หรือเหนื่อย

พัฒนาการด้านการเรียนรู้จะเริ่มมองหน้าแม่ขณะถูกป้อนนม

พัฒนาการด้านการเรียนรู้

 • มองวัตถุที่เคลื่อนไหว กวาดสายตาจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งเพื่อดู

 • สื่อสารได้ว่าเศร้า หรือมีความสุข

 • มองหน้าเมื่อถูกป้อนอาหาร

 • เอื้อมมือไปหยิบของเล่นและนำของเล่นเข้าปาก

ยางกัดของเล่นช่วยเสริมพัฒนาการเด็กด้านอารณ์และสมอง

ของเล่นเสริมพัฒนาการ

ดวงตาของเด็กทารกช่วง 4 เดือน จะมีการมองเห็นเฉดสีที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งทำให้อาจมีสีที่ทารกชอบเป็นพิเศษ และยังสามารถเฝ้ามองการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วได้ และรับรู้ถึงระยะตื้นลึกของวัตถุ ของเล่นที่เหมาะกับเด็กวัยนี้ เช่น

 • ของเล่นบีบมือมีเสียง

 • ตุ๊กตาเพลง

 • ยางกัด

 • โมบาย

 • กระจกพลาสติก


วัคซีนหลักสำหรับเด็กช่วงวัยนี้

 • คอตีบ - ไอกรน - บาดทะยัก -ฮิบ เข็ม 2

 • ปอลิโอชนิดกิน แบบหยอด ครั้งที่ 2

วัคซีนทางเลือกหรือวัคซีนทดแทน

 • คอตีบ - ไอกรน - บาดทะยัก -ฮิบ ชนิดไร้เซลล์ เข็ม 2

 • ปอลิโอชนิดฉีด เข็ม 2

 • นิวโมคอคคัส เข็ม 2

 • โรต้าครั้งที่ 2


วัคซีนโรต้าฉีดเพื่อป้องกันไวรัสโรต้า

พัฒนาการเด็กทารกในเดือนที่ 5

baby-development-in-5-month

พัฒนาการเด็ก ทารกในเดือนที่ 5 จะเริ่มมีเลียนแบบเสียงต่างๆที่พวกเขาได้ยิน และสามารถเอื้อมมือไปหยิบสิ่งของได้ด้วยตนเองในขณะที่กำลังนอนหงาย นอกจากนี้ยังยันแขนเหยียดขึ้นตรงได้ทั้งสองข้าง

พัฒการในเด็กที่พยายามนอนใช้แขนเพื่อยันตัวขึ้นตรง

พัฒนาการด้านร่างกาย

 • เริ่มเอื้อมมือเพื่อไปหยิบจับสิ่งของเองได้

 • นอนใช้แขนเพื่อยันตัวขึ้นตรง

ทารกรู้สึกสนใจของเสียงพ่อแม่ขณะพูดคุยด้วย

พัฒนาการด้านการสื่อสาร อารมณ์ สังคม

 • ทำเสียงเลียนแบบ

 • สนใจเสียงคนพูด

พัฒการเด็กทารกมีการมองตามของเล่นที่อยู่ในมือ

พัฒนาการด้านการเรียนรู้

 • มองตามของเล่นที่อยู่ในมือ

ของเล่นกรุ๋งกริ๋งเพื่อพัฒนาการเด็กทารก

ของเล่นเสริมพัฒนาการ

เด็กวัยนี้สามารถหยิบจับของได้เองแล้ว ของเล่นที่เหมาะกับเด็กช่วงวัยนี้ควรเน้นของเล่นที่เน้นการหยิบจับเพื่อให้เด็กๆได้ฝึกการหยับจับสิ่งของให้คล่องแคล่วยิ่งขึ้น เช่น

 • ยิมเด็ก

 • ผ้าห่ม

 • กรุ๋งกริ๋ง

 • นิทานบอร์ดบุ๊ค


พัฒนาการเด็กทารกในเดือนที่ 6

baby-development-in-6-month

พัฒนาการเด็ก ทารกในเดือนที่ 6 พัฒนาการด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวค่อนข้างดี สามารถลุกขึ้นมานั่งตัวตรงได้ รวมถึงพลิกตัวได้ทั้งทางด้านซ้ายและขวา และยังมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้นสามารถเล่นกับคนได้แล้ว

มีพัฒนาการด้านการกลไกทารกสามารถพลิกตัวไปทางซ้ายและขวา

พัฒนาการด้านร่างกาย

 • พลิกตัวได้ทั้งซ้ายและขวา

 • เริ่มนั่งตัวตรงได้ด้วยความช่วยเหลือเล็กน้อย

 • รองรับน้ำหนักขาทั้งสองข้างเวลายืนและอาจกระเด้งได้

 • โยกตัวไปมาบนมือและเข่า อาจคลานไปข้างหลังก่อนจะก้าวไปข้างหน้า

เด็กทารกที่จำหน้าคนในครอบครัวได้แล้ว

พัฒนาการด้านการสื่อสาร อารมณ์ สังคม

 • จำหน้าคนที่คุ้นเคยได้ และเริ่มรู้ว่าใครเป็นคนแปลกหน้า

 • ชอบเล่นกับคน โดยเฉพาะคนในครอบครัว

 • ส่งเสียงเมื่อมีความสุข หรือไม่พอใจ

 • ออกเสียงว่า “บาบาบา” “ดาดาดา” “มามะ”

 • เข้าใจเมื่อพูดคำว่า "ไม่"

 • เลียนท่าทางได้ เช่น พยักหน้าเพื่อบอก "ใช่" และส่ายหัวเพื่อบอก "ไม่"

มีพัฒนาการด้านการเรียนรู้โดยทารกจะชอบมองสิ่งต่างๆรอบตนเอง

พัฒนาการด้านการเรียนรู้

 • ใช้มือและปากเพื่อสำรวจสิ่งต่างๆ

 • ย้ายของจากมือข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งได้

 • สนใจและมองสิ่งต่างๆรอบตัว

 • ชี้นิ้วไปที่สิ่งของ

พ่อแม่ที่เปิดหนังสือภาพเพื่อให้ทารกดู

ของเล่นเสริมพัฒนาการ

ทารกวัยนี้จะมีความสนใจสิ่งรอบข้าและสามารถชี้นิ้วตามได้ เหมาะกับของเล่นที่ช่วยเสริมสร้างประสานสัมพันธ์ตาและมือ เช่น

 • รูปภาพสีตัดกัน

 • นิทานภาพ

 • ของเล่นมีเสียงถือได้


วัคซีนหลักสำหรับเด็กช่วงวัยนี้

 • คอตีบ - ไอกรน - บาดทะยัก -ฮิบ เข็ม 3

 • ปอลิโอ แบบหยอด ครั้งที่ 3

วัคซีนทางเลือกหรือวัคซีนทดแทน

 • คอตีบ - ไอกรน - บาดทะยัก -ฮิบ ชนิดไร้เซลล์ เข็ม 3

 • ปอลิโอชนิดฉีด เข็ม 3

 • นิวโมคอคคัส เข็ม 3

 • โรต้าครั้งที่ 3


วัคซีนนิวโมคอคคัส

พัฒนาการเด็กทารกในเดือนที่ 7

baby-development-in-7-month

พัฒนาการเด็กทารกในเดือนที่ 7 ทารกจะเริ่มจำชื่อตนเองได้แล้วหากคุณเรียกพวกเขาด้วยชื่อบ่อยๆ และสามารถคลานไปมาได้เป็นเวลานานขึ้น ควรระวังบริเวณบันไดเพื่อป้องกันการพลัดตก

พัฒนาการทางกายของทารกที่สามารถคลานได้นานขึ้น

พัฒนาการด้านร่างกาย

 • คลานและนั่งได้เป็นเวลานาน

 • พยายามกวาดของเล่นเข้ามาใกล้ตัว

 • พยายามยกศีรษะและไหล่ขึ้นเมื่อนอนหงาย

พัฒนาการเด็กทารกด้านการสื่อสารที่สามารถเรียกพ่อแม่ได้แต่ยังพูดได้ไม่ชัด

พัฒนาการด้านการสื่อสาร อารมณ์ สังคม

 • ทำเสียงว่า “ป้อ” “แม่” “ป๊า” ได้

 • รู้จักชื่อตัวเอง

ทารกสามารถมองหนังสือได้นาน 2-3 นาที

พัฒนาการด้านการเรียนรู้

 • มองหนังสือที่อ่านได้นาน 2-3 นาที

 • รู้สึกสนุกเวลาได้ยินคำซ้ำ

หนังสือที่ทำจากผ้าของเล่นช่วยเสริมพัฒนาการเด็กทารก

ของเล่นเสริมพัฒนาการ

เด็กวัยนี้สามารถมองหนังสือได้นานขึ้นเพราะฉะนั้นการให้ลูกดูหนังสือในช่วงนี้ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดี และพวกเขายังชอบฟังคำซ้ำๆด้วย ของเล่นที่แนะนำสำหรับเด็กวัยนี้ เช่น

 • ของเล่นกดมีเสียง

 • บล็อกทรงเรขาคณิต

 • หนังสือผ้า

 • นิทาน


พัฒนาการเด็กทารกในเดือนที่ 8

baby-development-in-8-month

พัฒนาการเด็กทารกในเดือนที่ 8 อาจเป็นช่วงที่ค่อนข้างวุ่นวายเพราะทารกจะเริ่มติดคุณพ่อคุณแม่มากขึ้นและเริ่มกลัวการที่จะห่างจากคุณ บางคนอาจถึงขั้นต้องอุ้มตลอดเวลา แต่ก็มีเรื่องดีๆคือพวกเขาเริ่มที่จะยืนด้วยขึ้นด้วยตนเองได้แล้วในช่วงนี้

พัฒนาการของเด็กทารกที่สามารถถือขวดนมเพื่อดื่มเองได้

พัฒนาการด้านร่างกาย

 • พยายามที่จะยืนด้วยตัวเอง

 • สามารถถือถ้วยหรือขวดเพื่อดื่มเองได้

พัฒนาการด้านอารมณ์ของทารกที่รู้สึกกลัวการห่างจากแม่

พัฒนาการด้านการสื่อสาร อารมณ์ สังคม

 • ชอบพูดบ่นงึมงำ

 • ไม่อยากห่างจากพ่อแม่

ทารกที่กำลังพยายามหยิบของเล่นที่มีขนาดใหญ่มากัด

พัฒนาการด้านการเรียนรู้

 • จับสิ่งของชิ้นใหญ่มากัด ชิม หรือขว้าง

 • มองที่มือตัวเองขณะทำกิจกรรม

 • ชอบสำรวจ

บล็อกทรงเรขาของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กทารก

ของเล่นเสริมพัฒนาการ

ทารกในวัยนี้จะชอบการสำรวจ ลองเอาของไปซ่อนและให้พวกเขาหาดู แต่พยายามอย่าซ่อนในที่ๆหายากจนเกินไปเพราะลูกอาจหมดสนุกก่อนได้ และลองหาของเล่นอื่นๆที่มีสีสันสดใสมาเสริม เช่น

 • ของเล่นกดมีเสียง

 • บล็อกทรงเรขาคณิต

 • หนังสือผ้า


บริการฉีดวัคซีนเด็กตามช่วงวัย

พัฒนาการเด็กทารกในเดือนที่ 9

baby-development-in-9-month

พัฒนาการเด็กทารกในเดือนที่ 9 เริ่มมีการตั้งทำท่า "ตั้งไข่" ก่อนทำการลุกขึ้นยืน และเริ่มพูดคำที่มีพยางค์เดียวได้ชัดขึ้น และยังคงติดคุณพ่อคุรแม่รวมถึงคนที่คุ้นเคย

พัฒาการทารกที่สามารถหัดยืนจากท่าตั้งไข่

พัฒนาการด้านร่างกาย

 • ตั้งไข่เพื่อเกาะเดินได้

 • คลานได้

 • อยู่ไม่นิ่ง

เด็กที่ปฏิเสธของเล่นบางชนิดที่ไม่ถูกใจ

พัฒนาการด้านการสื่อสาร อารมณ์ สังคม

 • พูดคำที่มีพยางค์เดียวชัด

 • แสดงความรู้สึกด้วยการยิ้ม ร้องไห้ และชี้นิ้ว

 • ชอบของเล่นเป็นบางอย่าง

 • ติดผู้ใหญ่ที่รู้สึกคุ้นเคย

 • ร้องไห้เมื่อคุณจากไปและเขินอายกับคนแปลกหน้า

พัฒนาการในเด็กทารกที่สามารถเปลี่ยนหน้าหนังสือได้ด้วยตนเอง

พัฒนาการด้านการเรียนรู้

 • ชอบขว้างสิ่งของ

 • ชอบแอบดู

 • เปลี่ยนหน้าในหนังสือเองได้

 • หยิบของเข้าปาก

คุณพ่ออ่านหนังสือนิทานกับลูก

ของเล่นเสริมพัฒนาการ

ควรเลือกของเล่นที่มีความปลอดภัยเพราะทารกจะชอบเอาของเล่นเข้าปาก รวมถึงเริ่มมีการขว้างสิ่งของ ของเล่นที่เหมาะกับเด็กช่วงวัยนี้ เช่น

 • ของเล่นกดมีเสียง

 • นิทาน

 • ตุ๊กตาผ้า

 • บล็อกทรงเรขาคณิต


วัคซีนหลักสำหรับเด็กช่วงวัยนี้

 • หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน เข็มที่ 1

 • ไข้สมองอักเสบเจอี เข็มที่ 1วัคซีนรวมป้องกันโรคคางทูม หัด และหัดเยอรมัน

พัฒนาการเด็กทารกในเดือนที่ 10

baby-development-in-10-month

พัฒนาการเด็กทารกในเดือนที่ 10 ทารกสามารถเดินได้แล้วแต่ยังคงต้องให้คนคอยจูงอยู่บ้าง และเริ่มมีการโบกมือทักทาย หรือบอกลาได้ด้วย แต่คุณอาจต้องปวดหัวสักหน่อยเพราะพวกเขาเริ่มชอบการรื้อของแล้ว

พัฒนาการเด็กทารกที่สามารถจูงมือเดินได้

พัฒนาการด้านร่างกาย

 • ทำมือจีบนิ้วหยิบลูกปัด

 • นั่งลงจากท่ายืน

 • จูงมือเดินได้

พัฒนาการเด็กทารกที่สามารถโบกมือได้แล้ว

พัฒนาการด้านการสื่อสาร อารมณ์ สังคม

 • โบกมือทักทาย

 • เข้าใจคำว่า "ใช่"  "ไม่"  "สวัสดี" และ "ลาก่อน"

 • รู้จักการโบกมือ พยักหน้า

พัฒนาการในเด็กทารกที่เริ่มมีการรื้อสิ่งของ

พัฒนาการด้านการเรียนรู้

 • ชอบรื้อของ ค้นของ

 • ยื่นมือให้คุณ

เด็กเล่นตุ๊กตาหุ่นมือกับแม่

ของเล่นเสริมพัฒนาการ

ควรเลือกของเล่นที่ปลอดภัยเพราะเด็กวัยนี้ชอบรื้อของอาจก่ออันตรายหากวางขวดสารเคมีหรือสิ่งของมีคมไว้ใกล้มือ ลองหาของเล่นที่เน้นการพัฒนากล้ามเนื้อช่วงแขนอาจเป็นสิ่งของที่ทารกสามารถหยิบจับได้ง่าย เช่น

 • บล็อกตัวต่อ

 • รถลากของเล่น

 • ตุ๊กตาหุ่นมือ

 • ตุ๊กตาล้มลุก


พัฒนาการเด็กทารกในเดือนที่ 11

baby-development-in-11-month

พัฒนาการเด็กทารกในเดือนที่ 11 พวกเขาจะเริ่มเรียนรู้ความหมายของคำได้แล้ว เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรเลือกใช้คำอย่างระมัดระวัง เพราะเจ้าตัวเล็กอาจเลียนแบบคำพูดหรือการกระทำในเชิงลบของคุณได้

พัฒนาการเด็กทารกที่ชอบการชี้นิ้วตาม

พัฒนาการด้านร่างกาย

 • ชอบการชี้นิ้ว

 • หยิบจับของได้มั่นคงขึ้น

 • เฝ้ามองของที่กำลังหล่น

พัฒนาการเด็กทารกที่สามารถพูดคุยกับพ่อแม่ได้เป็นประโยคได้แล้ว

พัฒนาการด้านการสื่อสาร อารมณ์ สังคม

 • พูดได้แล้วแต่ไม่ชัด

 • เลียนแบบพ่อแม่

 • พูดพล่ามโดยเลียนแบบเสียงของคุณ

ทารกที่เรียนรู้การใส่เสื้อผ้า

พัฒนาการด้านการเรียนรู้

 • เล่นหรือใช้สิ่งของตามประโยชน์ได้

 • รู้ความหมายของคำ

 • รู้จักขั้นตอนการแต่งตัว

รถลากของเล่นสำหรับเสริมพัฒนาการเด็กทารก

ของเล่นเสริมพัฒนาการ

ช่วงวัยนี้สามารถเล่นของเล่นได้หลายอย่างเพราะ ทารกเริ่มใช้สิ่งของได้ตรงตามประโยชน์มากยิ่งขึ้น ของเล่นที่แนะนำสำหรับช่วงวัยนี้ เช่น

 • บล็อกตัวต่อ

 • รถลากของเล่น

 • ตุ๊กตาล้มลุก


บริการฉีดวัคซีนเด็กตามช่วงวัย

พัฒนาการเด็กทารกในเดือนที่ 12

baby-development-in-12-month

พัฒนาการเด็กในเดือนที่ 12 หรือช่วง 1 ปี เป็นช่วงวัยที่คุณพ่อคุณแม่ต่างก็เฝ้ารอ เจ้าตัวเล็กในช่วงวัยนี้ถือว่าอยู่ในช่วงที่เติบโตขึ้นไปอีกขั้น สามารถสื่อสารได้เข้าใจ และยังสามารถทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองได้ในระดับหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นช่วงที่เจ้าตัวเล็กเริ่มดื้อและต่อต้านในบางสิ่งที่พวกเขาไม่ชอบใจ

พัฒการทางกายภาพของเด็กที่สามารถยืนด้วยตนเองได้
พัฒนาการด้านร่างกาย
 • ดึงให้ยืนและเดินจับเฟอร์นิเจอร์ได้

 • เข้าสู่ท่านั่งโดยไม่ต้องช่วยเหลือ

 • ยืนเองได้โดยไม่ต้องช่วย

 • เดินด้วยตัวเองได้

พัฒนาการของเด็กทารกที่แสดงความรักกับคนที่คุ้นเคย

พัฒนาการด้านการสื่อสาร อารมณ์ สังคม

 • ทำท่าทางง่ายๆ เช่น ส่ายหน้า “ไม่” หรือโบกมือ “ลาก่อน”

 • พูดเป็นคำได้มากขึ้น

 • ชอบคนและของเล่นบางอย่าง

 • เลียนแบบเสียง ท่าทาง หรือการกระทำเพื่อเรียกความสนใจของคุณ

 • แสดงความรักกับคนคุ้นเคย

พัฒนาการเด็กทารกที่สามารถขีดเขียนเส้นบนกระดาษได้

พัฒนาการด้านการเรียนรู้

 • นำสิ่งของเข้าและออกจากภาชนะได้

 • เริ่มดื้อและต่อต้าน

 • ชอบสำรวจสิ่งต่าง ๆ โดยการกระแทก เขย่า หรือขว้าง

 • จิ้มด้วยนิ้วชี้

 • ขีดเส้นในกระดาษได้

เครื่องดนตรีของเล่นสำหรับเสริมพัฒนาการเด็ก

ของเล่นเสริมพัฒนาการ

พัฒนาการเด็ก ในช่วงวัยนี้เป็นช่วงที่เด็กมีประสานสัมพันธ์ของมือและตาที่ค่อนข้างดี ของเล่นที่มีปริศนาไม่ซับซ้อนจนเกินไปก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดี คุณควรเลือกของเล่นที่มีสีสันสดใส ซึ่งของเล่นที่พวกเขาเล่นได้มีมากมาย เช่น

 • บล็อกตัวต่อ

 • รถลากของเล่น

 • ตุ๊กตาล้มลุก

 • เครื่องดนตรีของเล่น

 • กล่อง Busy cube


แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพัฒนาการเด็กทารกแต่ละคน อาจมีความแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม และพันธุกรรมจากคุณพ่อคุณแม่ หากคุณพบเห็นว่าลูกน้อยมีพัฒนาการที่ช้าผิดปกติ หรือรู้สึกกังวล ควรพาบุตรหลานของคุณไปพบแพทย์เพื่อปรึกษาและรับการตรวจค่ะ

"เพื่อป้องกันโรคร้ายในเด็กๆ คุณพ่อคุณแม่ก็ควรพาลูกน้อยของคุณไปฉีดวัคซีน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กๆให้ครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อลดความเสี่ยงการติดโรคและอาการรุนแรงหากเป็นโรคร้ายค่ะ"


 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก

สนใจทักแชท

  @qns9056c

  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

 


เรียบเรียงโดย อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

 แก้ไขล่าสุด : 09/09/2023

website counter
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้