วัคซีนเด็ก
 

"วัคซีนเด็กก็เปรียบเหมือนเกราะป้องกันที่เป็นของขวัญแทนความรักจากคุณพ่อคุณแม่ ในขณะที่ลูกน้อยยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้ การฉีดวัคซีนจึงเป็นตัวช่วยสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้เขาเติบโตมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อย่าลืมพาเจ้าตัวเล็กไปฉีดวัคซีนตามช่วงอายุที่จำเป็นด้วยนะคะ"

 

วัคซีนเด็กพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับลูกน้อย 

 • วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน 
 • วัคซีนโปลิโอ (Poliovirus) ป้องกันทางระบบประสาท เช่น แขนขาลีบอ่อนแรง เป็นอัมพาต
 • วัคซีนฮิบ (Hib) ป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคไซนัสและหลอดลม
 • วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ป้องกันไวรัสที่ทำให้ตับเกิดการติดเชื้อและอักเสบ
 • วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (MMR) 
 • วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (JE) ที่เกิดจากเชื้อไวรัสเจอี ติดต่อสู่คนโดยยุงดำหรือยุงรำคาญกัด
 • วัคซีนโรตา (Rota) ป้องกันโรคท้องเสียจากไวรัสโรตา เป็นวัคซีนแบบหยอด 
 
กรณีลูกน้อยเข้ารับวัคซีนล่าช้า ต้องทำอย่างไร?
 • วัคซีนเด็กทุกชนิด หากเลยกำหนดมาแล้วสามารถเริ่มเข้ารับวัคซีนเด็กได้ทันทีที่พบครั้งแรก
 • ในกรณีวัคซีนเด็กที่ต้องได้รับมากกว่า 1 ครั้ง หากมารับวัคซีนครั้งถัดไปล่าช้า สามารถให้วัคซีนในเข็มถัดไปได้เลย โดยไม่ต้องเริ่มต้นครั้งที่ 1 ใหม่
 • เมื่อให้วัคซีนเด็กในกรณีรับวัคซีนล่าช้า เด็กจะได้รับวัคซีนครบภายในระยะเวลา 1 ปี จากนั้นให้วัคซีนต่อเนื่องตามในกำหนดการให้วัคซีนปกติ

วิธีเตรียมตัวเมื่อต้องพาลูกน้อยเข้ารับ วัคซีนเด็ก
 • คุณพ่อคุณแม่ อย่าลืมพกสมุดบันทึกการรับวัคซีนเด็กติดตัวมาด้วยทุกครั้งเมื่อเข้ารับวัคซีน
 • ไม่ควรรับวัคซีนขณะที่มีไข้สูง หรือเจ็บป่วยเฉียบพลัน ยกเว้นเป็นหวัด ท้องเสียโดยไม่มีไข้สามารถรับ วัคซีนได้
 • หากลูกมีอาการแพ้ยาหรืออาหารชนิดใด ควรแจ้งแพทย์หรือพยาบาลก่อนเข้ารับวัคซีนเด็ก
 • เมื่อได้รับวัคซีนเด็กเสร็จแล้ว อย่าเพิ่งกลับบ้านทันที ควรรอดูปฏิกิริยาแพ้ยาอยู่ในคลินิกอย่างน้อย 30 นาที

 

----------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก     
  @qns9056c 
  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

 

กรณีลูกน้อยเข้ารับวัคซีนล่าช้า ต้องทำอย่างไร?
 • วัคซีนเด็กทุกชนิด หากเลยกำหนดมาแล้วสามารถเริ่มเข้ารับวัคซีนเด็กได้ทันทีที่พบครั้งแรก
 • ในกรณีวัคซีนเด็กที่ต้องได้รับมากกว่า 1 ครั้ง หากมารับวัคซีนครั้งถัดไปล่าช้า สามารถให้วัคซีนในเข็มถัดไปได้เลย โดยไม่ต้องเริ่มต้นครั้งที่ 1 ใหม่
 • เมื่อให้วัคซีนเด็กในกรณีรับวัคซีนล่าช้า เด็กจะได้รับวัคซีนครบภายในระยะเวลา 1 ปี จากนั้นให้วัคซีนต่อเนื่องตามในกำหนดการให้วัคซีนปกติ

 

หมายเหตุ
* วัคซีนรวม 6 โรค : คอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก, โปลิโอ, HIB, ไวรัสตับอักเสบบี
** วัคซีนรวม 5 โรค : คอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก, โปลิโอ ชนิดฉีด, HIB
*** วัคซีนรวม 4 โรค : คอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก, โปลิโอ ชนิดฉีด
(1) หากไม่ได้ฉีดวัคซีน MMR เมื่ออายุ 9 เดือน ให้รีบติดตามฉีดโดยเร็วที่สุด
(2) อายุน้อยที่สุดที่ให้ได้คือ 6 สัปดาห์
(3) ควรให้วัคซีนโด๊สที่สอง ในเด็กอายุไม่เกิน 24 สัปดาห์
และระยะห่างระกว่างโด๊สไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์