วัคซีนเด็ก ตามช่วงวัยมีอะไรบ้าง และผลข้างเคียงที่พบได้หลังฉีด

วัคซีนเด็ก ตามช่วงวัยมีอะไรบ้าง?

วัคซีนเด็ก เปรียบเหมือนเกราะป้องกันที่เป็นของขวัญแทนความรักจากคุณพ่อคุณแม่ ในขณะที่ลูกน้อยยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้ การฉีดวัคซีนจึงเป็นตัวช่วยสำคัญในการเสริมภูมิคุ้มกันที่ดีให้เขาเติบโตมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ซึ่งจะส่งผลกับการใช้ชีวิตของเขาในอนาคตด้วย การพาเจ้าตัวเล็กเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบตามช่วงวัยจึงเป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง

หัวข้อสำคัญเกี่ยวกับวัคซีนเด็ก


ทำไมต้องพาลูกไปฉีดวัคซีน

เหตุผลที่คุณพ่อคุณแม่ควรพาลูกมาฉีดวัคซีนเป็นเพราะ ภูมิคุ้มกันของเด็กทารกช่วงแรกเกิดนั้นมีความเปราะบางและยังไม่แข็งแรงมากพอ แม้ว่าทารากจะได้รับภูมิคุ้มกันจากคุณแม่แต่ภูมิคุ้มกันนั้นจะอยู่เพียงแค่ไม่นาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทารกคลอดก่อนกำหนดภูมิคุ้มกันจะยิ่งน้อยกว่าทารกทั่วไป จึงควรได้รับวัคซีนอย่างยิ่ง ส่วนเหตุผลอื่นๆที่เด็กๆควรฉีดวัคซีน ได้แก่

 • ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ให้เด็กๆในระยะยาว

 • ช่วยป้องกันความเสี่ยงของโรค หรือลดความรุนแรง และการเสียชีวิตหากได้รับเชื้อ

 • ช่วยป้องกันการพิการในวัยเด็ก เช่น โปลิโอ


วัคซีนเด็กมีอะไรบ้าง

วัคซีนเด็ก ที่เด็กสามารถฉีดได้ มีดังนี้

วัคซีนเด็กมีอะไรบ้าง?

 • วัคซีนบีซีจี (BCG) เพื่อป้องกันเชื้อวัณโรค

 • วัคซีนคอตีบ-วัคซีนบาดทะยัก-วัคซีนไอกรน

 • วัคซีนโปลิโอ (Poliovirus) ป้องกันโรคทางระบบประสาท เช่น แขนขาลีบอ่อนแรง เป็นอัมพาต

 • วัคซีนฮิบ (Hib) ป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคไซนัสและหลอดลม

ฉีดวัคซีนเด็ก

 • วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ป้องกันไวรัสที่ทำให้ตับเกิดการติดเชื้อและอักเสบ

 • วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (MMR)

 • วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (JE) ที่เกิดจากเชื้อไวรัสเจอี ติดต่อสู่คนโดยยุงดำหรือยุงรำคาญกัด

 • วัคซีนโรตา (Rota) ป้องกันโรคท้องเสียจากไวรัสโรตา วัคซีนแบบหยอด

สนใจฉีดวัคซีนเด็กทักแชท

วัคซีนชนิดรวมโรค

 • วัคซีนรวม 6 โรค: วัคซีนคอตีบ, วัคซีนไอกรน, วัคซีนบาดทะยัก, วัคซีนโปลิโอ, วัคซีน HIB, วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี

 • วัคซีนรวม 5 โรค: วัคซีนคอตีบ, วัคซีนไอกรน, วัคซีนบาดทะยัก, วัคซีนโปลิโอ ชนิดฉีด, วัคซีน HIB

 • วัคซีนรวม 4 โรค: วัคซีนคอตีบ, วัคซีนไอกรน, วัคซีนบาดทะยัก, วัคซีนโปลิโอ ชนิดฉีด

 


วัคซีนเด็กพื้นฐาน ที่เด็กทุกคนจำเป็นต้องได้รับ

วัคซีนเด็กพื้นฐาน ที่เด็กทุกคนจำเป็นต้องได้รับ

วัคซีนเด็กพื้นฐาน ที่เด็กทุกคนจำเป็นต้องฉีด จะแบ่งการฉีดวัคซีนเด็กตามช่วงวัยได้ดังนี้

เด็กแรกเกิด

 • เด็กแรกเกิดควรได้รับการฉีดวัคซีนบีซีจี (BCG)

เด็กทารก 2 เดือน

 • คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ (วัคซีนรวม 6 โรค ครั้งที่ 1 )

 • โปลิโอ (ชนิดหยอด/ฉีด ครั้งที่ 1)

เด็กทารก 4 เดือน

 • คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ (วัคซีนรวม 6 โรค ครั้งที่ 2)

 • โปลิโอ (ชนิดหยอด/ฉีด ครั้งที่ 2)

เด็กทารก 6 เดือน

 • คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ (วัคซีนรวม 6 โรค ครั้งที่ 3)

เด็กทารก 9 เดือน

 • วัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน ( MMR ครั้งที่ 1)

 • วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (JE ครั้งที่ 1)

เด็ก 18 เดือน (1 ปี 6 เดือน)

 • วัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน ( MMR ครั้งที่ 2)

 • วัคซีนรวม 5 โรค (คอตีบ - ไอกรน - บาดทะยัก - วัคซีนโปลิโอ (ชนิดฉีด) - ฮิบ)

เด็กอายุ 2 ปี

 • วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (JEครั้งที่ 2)

เด็กอายุ 4 ปี

 • วัคซีนรวม 4 โรค (คอตีบ - ไอกรน - บาดทะยัก - โปลิโอ (ชนิดฉีด))

เด็กอายุ 10 ปี

 • วัคซีนคอตีบ - บาดทะยัก (DT)

หมายเหตุ:

(1) หากไม่ได้ฉีดวัคซีน MMR เมื่ออายุ 9 เดือน ให้รีบติดตามฉีดโดยเร็วที่สุด

(2) วัคซีนโรตา (Rota) ครั้งที่ 1 อายุน้อยที่สุดที่ให้ได้คือ 6 สัปดาห์

(3) วัคซีนโรตา (Rota) ครั้งที่ 2 ควรให้วัคซีนโด๊สที่สอง ในเด็กอายุไม่เกิน 24 สัปดาห์ และระยะห่างระหว่างโด๊สไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์


สนใจฉีดวัคซีนเด็กทักแชท

วัคซีนเสริมเด็กมีอะไรบ้าง

วัคซีนเสริมสำหรับเด็ก เป็นวัคซีนทางเลือกที่สามารถฉีดเพิ่มเติมได้ โดยวัคซีนเสริมที่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยแนะนำ ได้แก่

วัคซีนเสริมเด็กมีอะไรบ้าง

ฉีดวัคซีนเสริม จําเป็นไหม

วัคซีนเด็กชนิดเสริมอาจไม่ได้มีความจำเป็นที่ต้องฉีดทุดตัว เพราะราคาของวัคซีนเหล่านี้ค่อนข้างสูง แต่การฉีดก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่อยากเสริมภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อยเพิ่มเติม ซึ่งคุณพ่อคุณแม่อาจเลือกฉีดตามความเสี่ยงของโรค

วัคซีนเสริมที่แนะนำให้ฉีด

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนเสริมสำหรับเด็ก

 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฉีดได้ตั้งแต่ อายุ 6 เดือนขึ้นไป กลุ่มที่จำเป็นต้องฉีด คือ เด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี หรือเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจ, โรคปอดเรื้อรัง, โรคหืด โรคอ้วน (ค่า BMI มากกว่า 35), มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือโรคเรื้อรัง

ฉีดวัคซีน HPV ในเด็ก

 • วัคซีนป้องกัน HPV ฉีดได้ทั้งชายและหญิง ตั้งแต่ 9-26 ปี เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อ HPV เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ หูดหงอนไก่ มะเร็งอัณฑะ เป็นต้น วัคซีนนี้จะให้ผลดีหากฉีดในผู้ที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ ส่วนหากอายุมากกว่า 27 ปี ต้องพิจารณาเพิ่มเติมตามกรณี

วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า

 • วัคซีนพิษสุนัขบ้า ฉีดได้ตั้งแต่ อายุ 2 เดือนขึ้นไป เหมาะกับผู้ที่มีความเสี่ยงรับเชื้อ เช่น มีสัตว์เลี้ยงที่เป็นสัตว์เลี้นงลูกด้วยนม อย่างสุนัข แมว หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกสัตว์กัด หรือข่วน

สนใจฉีดวัคซีนเด็กทักแชท

 • วัคซีนวัคซีนนิวโมคอคคัส (IPD) ฉีดได้ตั้งแต่ อายุ 2 เดือนขึ้นไป ช่วยป้องกันโรคไอพีดี โรคที่เกิดขึ้นจากเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัส เป็นวัคซีนสำคัญในเด็กที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคปอด โรคเบาหวาน หืด โรคหัวใจ โรคไต เป็นต้น ผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง, มีน้ำไขสันหลังรั่ว เด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคนสูบบุหรี่ และเด็กเล็กที่อายุยังไม่ถึง 2 ปี

ราคาฉีดวัคซีนเด็ก

ราคาฉีดวัคซีนเด็ก

ผลข้างเคียงวัคซีนเด็ก

ผลข้างเคียงวัคซีนเด็กอาจเกิดความผิดปกติขึ้นได้หลังฉีด โดยหลักๆ อาการที่คุณพ่อคุณแม่ต้องคอยสังเกตก็ คือ

 • อาการปวด บวม แดง บริเวณที่มีการฉีดวัคซีน

 • มีไข้สูงตัวร้อน มากกว่า 2 วัน

 • ไอมาก หอบ มีน้ำมูก มีผื่นตามตัว

 • มีอาการชัก

"ทั้งนี้หากพบว่ามีอาการรุนแรงหรือยาวนานผิดปกติ คุณพ่อคุณแม่ควรรีบพาลูกน้อยไปพบแพทย์  เพื่อตรวจรักษาทันที หากปล่อยไว้อาจเกิดอันตรายได้"

มีไข้หลังรับวัคซีนเด็ก

คำแนะนำหากลูกน้อยมีไข้หลังรับวัคซีน

 1. หมั่นเช็ดตัว  การเช็ดตัวจะช่วยให้ไข้ลดลงได้ โดยใช้เพียงน้ำสะอาดอุณหภูมิปกติเช็ด ไม่ควรใช้น้ำเย็น หรือแอลกอฮอล์เช็ด อาจทำให้ไข้สูงขึ้นได้

 2. รับประทานยาลดไข้ เช่น ยาพาราเซตามอล ในช่วงที่มีอาการไข้

 3. ให้ลูกสวมเสื้อผ้าที่ไม่หนาจนเกินไป เพื่อให้ระบายความร้อนได้

 4. ดื่มน้ำให้เพียงพอ 


ฉีดวัคซีนเด็กไม่ครบเป็นอะไรไหม

หากฉีดวัคซีนเด็กไม่ครบถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมาก  เนื่องจากวัคซีนเด็กนั้นป้องกันโรครุนแรงที่อันตรายถึงชีวิต และเป็นโรคที่พบได้ยากในปัจจุบันเนื่องจากเด็กส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคแล้ว หากลูกได้รับวัคซีนไม่ครบ จะมีโอกาสติดเชื้อในโรคที่ไม่ควรติดได้ง่ายและมีอาการที่รุนแรง


การเตรียมตัวพาลูกน้อยไปฉีดวัคซีน

การเตรียมตัวพาลูกน้อยไปฉีดวัคซีน

 1. คุณพ่อคุณแม่อย่าลืมนำสมุดบันทึกการรับวัคซีนเด็ก  ติดตัวมาด้วยทุกครั้งเมื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน

 2. ไม่ควรรับวัคซีนขณะที่มีไข้สูง หรือเจ็บป่วยเฉียบพลัน ยกเว้นเป็นหวัด ท้องเสียโดยไม่มีไข้สามารถรับการฉีดวัคซีนได้

 3. หากลูกมีอาการแพ้ยาหรืออาหารชนิดใด ควรแจ้งแพทย์หรือพยาบาลก่อนก่อนฉีดวัคซีน 

 4. เมื่อได้รับวัคซีนเด็กเสร็จแล้ว อย่าเพิ่งกลับบ้านทันที ควรรอดูปฏิกิริยาแพ้ยาอยู่ในคลินิกอย่างน้อย 30 นาที

สนใจฉีดวัคซีนเด็กทักแชท


ลืมพาลูกไปฉีดวัคซีนตามนัดต้องทำอย่างไร

หากคุณพ่อคุณแม่ลืมพาลูกน้อยไปฉีดวัคซีนเด็กตามนัด ควรปรึกษาแพทย์เพื่อตามฉีดวัคซีนจนครบตามเกณฑ์ เพราะวัคซีนแต่ละชนิดนั้นจะมีระยะการฉีดที่ไม่เท่ากัน


สามารถเลื่อนนัดการฉีดวัคซีนได้นานสุดแค่ไหน?

สามารถเลื่อนนัดการฉีดวัคซีนได้นานสุดแค่ไหน

ระยะเวลาการเลื่อนัดการฉีดวัคซีนเด็กนั้นขึ้นอยู่กับชนิดวัคซีนว่าป้องกันเชื้อโรคตัวไหนบ้าง บางชนิดสามารถฉีดต่อได้ และบางชนิดอาจต้องเริ่มฉีดใหม่ตั้งแต่เข็มแรก เพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้คุณพ่อคุณแม่ปรึกษาแพทย์ก่อนเลื่อนนัดค่ะ

"หากเป็นไปได้ควรพาลูกน้อยไปฉีดวัคซีนเด็กพื้นฐานตามนัดเพื่อความปลอดภัยของลูกน้อย"


สนใจฉีดวัคซีนเด็กทักแชท


การฉีดวัคซีนเด็กให้กับลูกน้อยตามกำหนดเวลาและครบตามชนิดที่กำหนด เปรียบเสมือนการสร้างเกราะคุ้มกันด้วยความรักที่พ่อและแม่มีให้กับลูกน้อย เป็นของขวัญอันล้ำค่าที่เราสามารถมอบให้เข้าได้เพื่อการเติบโตอย่างเต็มศักยภาพสามารถใช้ชีวิตได้อย่างราบลื่นแม้ในวันที่เราไม่อยู่แล้ว

โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถพาลูกมารับวัคซีนได้ที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม ทุกสาขาใกล้บ้าน หรือค้นหาจาก 'ฉีดวัคซีนเด็กใกล้ฉัน' ใน Google ได้เลยค่ะ


เอกสารอ้างอิง

 • ตารางการให้วัคซีนในเด็กและวัยรุ่นไทย 2567 แนะนำโดยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย, สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก

สนใจทักแชท

  @qns9056c

  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม


เรียบเรียงโดย อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม
  แก้ไขล่าสุด : 29/05/2024

hit counter
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้