ยาฝังคุมกำเนิดชนิด 3 ปี

ลักษณะและรูปแบบของแท่งคุมกำเนิด

ยาฝังคุมกำเนิดชนิด 5 ปี
ลักษณะเข็มยาฝังคุมกำเนิด 5 ปี

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy