အယ်ထရာဆောင်း (Ultrasound) ရိုက်ရခြင်းသည်အဘယ်ကြောင့်အရေးပါသလဲ

Ultrasound
อัลตร้าซาวด์ คืออะไร

อัลตร้าซาวด์ 2 มิติ
อัลตร้าซาวด์ 3 มิติ
อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ

อัลตร้าซาวด์ทำงานอย่างไร
อัลตร้าซาวด์ดวงตา
แพทย์ ผ่าตัด

อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน
อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง

อัลตร้าซาวด์ทารกในครรภ์
อัลตร้าซาวด์ตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ

อัลตร้าซาวด์ตรวจต่อมไทรอยด์
อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ คืออะไร

ข้อดีของอัลตร้าซาวด์แบบ 4 มิติ
แพทย์และเครื่องอัลตร้าซาวด์

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy