ขั้นตอนการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
 

      การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ถือเป็นสิ่งจำเป็นของผู้ที่สมัครงานกับองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่มีผู้คนมากมายและต้องทำงานแบบเฉพาะทางที่บังคับให้มีการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน สำหรับท่านที่กำลังมองหาคลินิกตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม พร้อมให้บริการด้วยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองมาตรฐานและความปลอดภัย พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยมีขั้นตอนการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานดังต่อไปนี้

7 ขั้นตอนการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

 1. ค้นหาสถานพยาบาลในการตรวจสุขภาพ

 2. พิจารณาเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพ

 3. ตรวจสอบรายการตรวจ ตรงกับที่ฝ่ายบุคคลกำหนด

 4. การเตรียมตัวใช้บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

 5. การเข้ารับบริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

 6. รับผลการตรวจสุขภาพ

 7. ส่งผลการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานให้ฝ่ายบุคคล

 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

1. ค้นหาสถานพยาบาลในการตรวจสุขภาพ

       ขั้นตอนการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน อย่างแรกคือ การค้นหาคลินิกที่ต้องการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน โดยให้สอบถามไปยังฝ่ายบุคคลว่ามีคลินิกที่สามารถตรวจสุขภาพได้ที่ไหนบ้าง หากฝ่ายบุคคลไม่ได้ทำสัญญาไว้ ค่อยเข้าไปหาใน google โดยค้นหา “ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน คลินิกใกล้ฉัน”

 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

2. พิจารณาเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพ

       ก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานที่คุณต้องพิจารณาก็คือการเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพ ให้เหมาะสมกับงานที่สมัครหรือตามที่ทางองค์กรกำหนดไว้ โดยเรามีโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน ให้คุณเลือก 2 รูปแบบคือ

 1. โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานมาตรฐาน : เป็นการตรวจสิ่งที่จำเป็นต่อการพิจารณารับเข้าทำงานแบบครอบคลุม เหมาะกับการเข้าทำงานในอาชีพทั่วไป

 2. โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะกลุ่ม : มีให้เลือก 7 กลุ่มอาชีพ คือ

 • กลุ่มที่ 1 พนักงานโรงงานทั่วไป, พนักงานห้าง, PC, แคชเชียร์

 • กลุ่มที่ 2 กลุ่มพนักงานห้องอาหาร, กุ๊ก, พนักงานเสิร์ฟ

 • กลุ่มที่ 3 กลุ่มพนักงานโรงแรมทั่วไป,รีสอร์ท

 • กลุ่มที่ 4 กลุ่มพนังงานออฟฟิศ

 • กลุ่มที่ 5 กลุ่มพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ

 • กลุ่มที่ 6 กลุ่มพี่เลี้ยงเด็กและผู้สูงอายุ

 • กลุ่มที่ 7 กลุ่มพนักงานที่ทำงานบนพื้นที่สูง

 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

3. ตรวจสอบรายการตรวจ ตรงกับที่ฝ่ายบุคคลกำหนด

      หลังจากเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพแล้ว ขั้นตอนการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน คือ การตรวจสอบโปรแกรมตรวจสุขภาพว่าตรงกับรายการตรวจสุขภาพที่ฝ่ายบุคคลกำหนดหรือไม่ ในขั้นตอนนี้หากไม่แน่ใจสามารถสอบถามทางคลินิกเพื่อยืนยันรายการตรวจพร้อมทั้งราคา กับคลินิกที่ต้องการเข้ารับบริการได้เลย ทางอินทัชเมเดิแคร์มีบริการประเมินค่าใช้จ่ายและตรวจสอบรายการตรวจก่อนเข้ารับบริการด้วยราคาสบายกระเป๋า

 

4. การเตรียมตัวใช้บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

       เมื่อเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพพร้อมรายการตรวจที่ต้องการได้แล้ว ในส่วนของการเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานนั้น มีความสะดวกสบาย เนื่องจากโปรแกรมตรวจส่วนใหญ่ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร เพียงแค่นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ผลแสดงออกมาว่าร่างกายแข็งแรงปกติ, สวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือดบริเวณข้อพับแขน รวมถึงสามารถถอดออกได้สะดวกสำหรับการเข้ารับบริการ  X-ray ทรวงอก หากสงสัยว่า กำลังตั้งครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ เพราะการตรวจบางอย่างจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังสูงขึ้นกว่าปกติ

 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

5. การเข้ารับบริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

       ในวันที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ขั้นตอนการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน จะเริ่มจากการซักประวัติ เพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้น โดยอาจจะถามคำถามง่ายๆ เช่น อาชีพการงาน โรคประจำตัว ยาที่ใช้ประจำ ฯลฯ จากนั้นจะเริ่มการตรวจสุขภาพเบื้องต้นคือ การวัดสัญญาณชีพจร ดูการตอบสนองดวงตา จับช่องท้อง ฟังการทำงานของปอด วัดความดันโลหิต ตรวจเช็คอาการผิดปกติต่างๆ ที่อาจส่งผลถึงการทำงานนั้นๆ (หากไม่ได้มีการตรวจส่วนนี้อาจเตรียมคำถามไปปรึกษาแพทย์เองเพิ่มเติมก็ได้) นอกจากนี้ทีมแพทย์ของเราจะให้ความรู้และแนวทางการดูแลสุขภาพเพื่อให้ท่านมีสุขพลานามัยที่แข็งแรงก่อนเริ่มงาน

 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

6. รับผลการตรวจสุขภาพ

       ในขั้นตอนการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ส่วนนี้สำคัญที่สุด ผู้รับบริการควรจะแจ้งวิธีการรับผลการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานให้ชัดเจนกับเจ้าหน้าที่คลินิก ทางอินทัชเมดิแคร์คลินิกบริการส่งผลหลายช่องทางได้แก่Email , ไปรษณีย์ , grab หรือมารับผลด้วยตนเอง

       สำหรับองค์กรที่ต้องการส่งพนักงานตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานโดยตรงท่านสามารถส่งตัวพนักงานที่จะรับการตรวจก่อนเริ่มงานผ่านระบบออนไลน์ MED REFER ได้ พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบผลตรวจสุขภาพผ่านระบบออนไลน์ของบุคคลนั้นๆ ตามความจริง ซึ่งช่องทางในการรับผลตรวจมีความสะดวกรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาและขั้นตอน ในส่วนของตัวพนักงานเองนั้นก็สามารถรอรับผลการตรวจสุขภาพได้กับทางคลินิกด้วยเวลาที่ไม่นานเช่นกัน

 

7. ส่งผลการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานให้ฝ่ายบุคคล

       หลังจากได้รับผลตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานแล้ว ให้พนักงานอย่าลืมตรวจสอบรายการตรวจก่อนยื่นให้ฝ่ายบุคคลและทางเรามีบริการส่งผลโดยตรงให้กับบริษัทหรือหน่วยงานของท่าน

       

       ทางเราได้สรุป 7 ขั้นตอนการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน เพื่อเป็นแนวทางการเข้าใช้บริการกับอินทัชเมดิแคร์  เราได้รับความไว้วางใจจากทั้งผู้สมัครงานและองค์กรต่างๆ ในการใช้บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน เนื่องจากออกแบบโปรแกรมการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน ให้มีความครอบคลุมในทุกสาขาอาชีพ ทำโดยแพทย์และพยาบาลผู้มีประสบการณ์ ด้วยมาตรฐานที่ผ่านการรับรองและเครื่องไม้เครื่องมืออันทันสมัย มีความสะดวก รวดเร็ว ให้ผลที่แม่นยำ พร้อมออกเอกสารหลักฐานใบรับรองแพทย์ เพื่อให้ท่านได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับบริการได้จาก อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมทุกสาขา

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก

line ติดต่อ สอบถาม
  @qns9056c
  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน (ชุดมาตรฐาน)

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเฉพาะกลุ่ม พนักงานโรงงานทั่วไป, พนักงานห้องอาหาร, พนักงานโรงแรมทั่วไป

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเฉพาะกลุ่ม กลุ่มพนักงานออฟฟิศ, กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ, กลุ่มผู้ที่ปฏิบัติงานบนพื้นที่สูง, กลุ่มพี่เลี้ยงเด็กและผู้สูงอายุ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้