ความสำคัญของการฝากครรภ์

 
 
"การฝากครรภ์เป็นสิ่งแรกที่คนกำลังจะก้าวไปเป็นแม่ต้องคิดถึง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดแก่ทารกในครรภ์ ทำให้ทารกมีสุขภาพแข็งแรง
จึงควรพบแพทย์ทันทีที่ทราบว่าตั้งครรภ์ เพราะเป็นเหมือนการไปฝากตัวทั้งแม่และลูกให้ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ดูแลอย่างใกล้ชิดและให้คำแนะนำที่ถูกต้องในแต่ละระยะของการตั้งครรภ์" 

ความสำคัญของการฝากครรภ์
      การฝากครรภ์มีความจำเป็นต่อมารดาทุกคนเพราะการตั้งครรภ์และการคลอดเป็นภาวะเสี่ยงของสุขภาพมารดา เพื่อให้การตั้งครรภ์เป็นไปด้วยดี จนกระทั่งมารดาคลอดบุตรออกมาด้วยความปลอดภัย ทารกมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง การฝากครรภ์จะทาให้มารดาได้รับการดูแลและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เพราะมีความผิดปกติบางอย่างของมารดาและทารก เช่น ความผิดปกติของรกหรือความพิการของทารกอาจมีผลต่อการเจริญเติบโต และการมีชีวิตรอดของทารก โรคบางชนิดสามารถถ่ายทอดทางกระแสเลือด การฝากครรภ์จะทำให้มารดาทราบล่วงหน้าว่า มารดาและทารกนั้นมีความเสี่ยงด้านสุขภาพหรือไม่


ผลดีของการฝากครรภ์สำหรับคุณแม่
  • คุณแม่จะได้รับการดูแลอย่างดีจากทีมแพทย์ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งครรภ์ไปจนถึงการคลอดเสร็จเรียบร้อย รวมถึงวิธีการเริ่มเลี้ยงลูกอย่างถูกต้องอีกด้วย
  • คุณแม่จะไม่ต้องกังวลและเครียดกับความเปลี่ยนแปลงหรืออาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกาย เพราะได้รับคำแนะนำจากทีมแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญแล้ว
  • การฝากครรภ์จะมีระยะเวลานัดไปพบแพทย์อยู่เสมอ ดังนั้นเมื่อคุณแม่มีอาการป่วยหรืออาการแทรกซ้อนใดๆ ที่มีความผิดปกติทางทีมแพทย์ก็จะสามารถรักษาและให้คำแนะนำได้อย่างทันท่วงที
  • การฝากครรภ์นั้นจะทำให้คุณแม่ทราบถึงระยะเวลาในการเติบโตของลูกในครรภ์ในแต่ละขั้นตอนได้เป็นอย่างดีและสามารถเตรียมตัวดูแลทั้งตนเองและลูกได้อย่างถูกต้องอีกด้วย
----------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก     
  @qns9056c
  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม