ตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับบุคคลตามช่วงอายุ

ตรวจสุขภาพประจำปี

ตรวจสุขภาพประจำปี มีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันรอบตัวเราเต็มไปด้วยมลภาวะและเชื้อโรคต่างๆ มากมาย ที่พร้อมจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคทั้งโรคเรื้อรังและไม่เรื้อรัง

อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคภูมิแพ้ รวมทั้งโรคจากการทำงาน หลายคนมารู้ตัวก็อยู่ในช่วงที่อาการหนักหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นแล้ว


ดังนั้น 
ตรวจสุขภาพประจำปี 
จึงเป็นตัวช่วยที่จะทำให้เรารู้ทันและ
เริ่มหันกลับมาดูแลดูเองให้ถูกต้อง

ซึ่งเราขอแนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ตามช่วงวัยตั้งแต่ 30-45 ปี ขึ้นไป และอายุน้อยกว่า 30 ปี ก็ตรวจได้ สะดวก รวดเร็ว และมั่นใจได้ในผลตรวจ 

เลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพที่คุณสนใจ

ตรวจสุขภาพประจำปี คืออะไร

ตรวจสุขภาพประจำปี คืออะไร

ตรวจสุขภาพประจำปี คือ โปรแกรมการตรวจอวัยวะภายในร่างกายของเรา ที่จะช่วยให้เราทราบถึงความผิดปกติของระบบต่างๆ อาทิ ระบบภูมิคุ้มกัน ระดับน้ำตาลในเลือด ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ค่าความดันเลือด การทำงานของหัวใจ การทำงานของตับ ระดับคลอเลสเตอรอล หรืออื่นๆ


ข้อดีของการตรวจสุขภาพประจำปี
คือเมื่อทราบผลเร็วก็ทำให้รักษาได้ทันท่วงที
เพราะบางโรคอาจไม่แสดงอาการ
จนเข้าสู่ระยะอันตรายอย่างมะเร็ง เป็นต้น


ตรวจสุขภาพประจำปี อายุน้อยกว่า 30 ปี

ตรวจประจำปี อายุน้อยกว่า 30 ปี

ตรวจชุดประหยัด ราคา 2,190 บาท

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical Examination

 2. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด / CBC

 3. ตรวจปัสสาวะ / Urine Examination

 4. ตรวจระดับยูเรีย / BUN

 5. ตรวจการทำงานของไต / Creatinine

 6. ตรวจการทำงานของตับ / ALT (SGPT)

 7. ตรวจการทำงานของตับ / AST (SGOT)

 8. ตรวจระดับไขมันดี / HDL

 9. ตรวจระดับไขมันร้าย / LDL

 10. ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด / Glucose

 11. ตรวจระดับไขมันคอเรสเตอรอล / Cholesterol

 12. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ / Triglyceride

 13. ตรวจหาโรคเก๊าท์ / Uric Acid

 14. เอกซเรย์ปอด / Chest X-Ray

ตรวจสุขภาพประจำปี ที่อินทัชเมดิแคร์


ตรวจสุขภาพประจำปี อายุ 30-45 ปี

ตรวจสุขภาพประจำปี อายุ 30-45 ปี

ตรวจชุดสุขภาพดี ราคา 2,650 บาท

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / physical Examination

 2. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด / CBC

 3. ตรวจปัสสาวะ / Urine Examination

 4. ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด / Glucose

 5. ตรวจการทำงานของไต / Creatinine

 6. ตรวจหาโรคเก๊าท์ / Uric Acid

 7. ตรวจระดับไขมันคอเรสเตอรอล / Cholesterol

 8. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ / Triglyceride

 9. ตรวจระดับไขมันดี / HDL

 10. ตรวจระดับไขมันร้าย / LDL

 11. ตรวจระดับยูเรีย / BUN

 12. ตรวจการทำงานของตับ / ALT (SGPT)

 13. ตรวจการทำงานของตับ / AST (SGOT)

 14. ตรวจระดับเอนไซม์ในตับ/ท่อน้ำดี / ALP

 15. เอกซเรย์ปอด / Chest X-Ray

 16. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ / EKG

รับบริการที่อินทัชเมดิแคร์คิลินิก


ตรวจประจำปี อายุ 45 ปี ขึ้นไป

ตรวจสุขภาพประจำปี อายุ 45 ปี ขึ้นไป

ตรวจสุขภาพประจำปี ที่อินทัชเมดิแคร์

ให้บริการแบบ one stop service ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก
ไม่ต้องรอคิวนาน สะดวก รวดเร็ว คลินิกสะอาด ราคาสบายกระเป๋า 

ตรวจชุด Basic ราคา 1,390 บาท

1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical Examination

2. ตรวจปัสสาวะ / Urine Examination

3. ตรวจไขมันในเลือด / Lipid profile

4. ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด / Glucose

5. ตรวจการทำงานของไต / Creatinine

ตรวจชุด Pro ราคา 3,390 บาท

1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical Examination

2. ตรวจปัสสาวะ / Urine Examination

3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด / CBC

4. ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด / Glucose

5. ตรวจการทำงานของไต / Creatinine

6. ตรวจระดับคลอเลสเตอรอล / Cholesterol

7. ตรวจระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ / Triglyceride

8. ตรวจระดับไขมันดี / HDL

9. ตรวจระดับไขมันร้าย / LDL

10. ตรวจระดับยูเรีย / BUN

11. ตรวจหาโรคเกาต์ / Uric Acid

12. ตรวจการทำงานของตับ / ALT (SGPT)

13. ตรวจการทำงานของตับ / AST (SGOT)

14. ตรวจระดับเอนไซม์ในตับ/ท่อน้ำดี / ALP

15. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด / HbA1C

16. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี / HBsAg

17. ตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี / Anti-HBS

18. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ / EKG

19. เอกซเรย์ปอด / Chest X-ray


การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับบุคคล

ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพควรเตรียมความพร้อม เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำ ดังนี้ 

 1. ควรงดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 8 - 10 ชั่วโมงก่อนการตรวจ 

 2. ควรพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 - 8 ชั่วโมง

 3. ควรงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง ก่อนการตรวจ เนื่องจากอาจมีผลต่อการตรวจ

 4. ควรสวมใส่เสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่บริเวณข้อพับแขน 

 5. สำหรับสุภาพสตรี ไม่ควรอยู่ในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน หากมีประจำเดือนให้งดตรวจปัสสาวะ เพราะมีผลต่อการแปลผลการตรวจ 

 6. กรณีป่วยหรือมีโรคประจำตัว เช่น ลมชัก เป็นต้น ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนการตรวจสุขภาพ 

 7. หากรับประทานยาประจำตัว เช่น ยาลดความดันโลหิต สามารถรับประทานยาต่อเนื่องได้ตามปกติ  แต่ควรแจ้งแพทย์ให้ทราบด้วย

รับบริการที่อินทัชเมดิแคร์คิลินิก


 ตรวจสุขภาพประจำปี ตามช่วงวัย ช่วยให้เราทราบถึงภาวะเสี่ยงต่อโรค 

เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน  โรคความดัน โรคเรื้อรังที่ซ่อนอยู่ในร่างกาย โรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน หรือระบบการงานที่ผิดปกติของอวัยต่างๆ ในร่างกาย

ซึ่งบางคนนั้นอาจเป็นโรคบางอย่างตั้งแต่กำเนิดแต่ไม่เคยทราบมาก่อน

ตรวจสุขภาพที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

โปรแกรมตรวจสุขภาพที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม จึงเป็นเสมือนตัวช่วยที่จะทำให้คุณรู้ทันและหันมาดูแลตัวเองอย่างถูกต้องภายใต้การดูแลของแพทย์และเรายังให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแบบเคลื่อนที่ด้วย

สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่อยู่บนหน้าเว็บไซต์ หรือค้นหาจาก คลินิกใกล้ฉัน ใน Google มาร่วมเป็นครอบครัวสุขภาพดีกับอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมด้วยกันนะคะ

ตรวจสุขภาพประจำปี ที่อินทัชเมดิแคร์


บทความที่น่าสนใจ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก

สนใจทักแชท

  @qns9056c

  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม


เรียบเรียงโดย อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม
  แก้ไขล่าสุด : 28/03/2024

free web counter
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้