การเดินทางไปอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาคลองสาน
 


การเดินทางแบบที่ 1 BTS วงเวียนใหญ่ – อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมสาขาคลองสาน
  เดินทางจาก BTS วงเวียนใหญ่ เข้าซอยกรุงธนบุรี1 จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเจริญรัถ โดยคลินิกจะตั้งอยู่ระหว่างซอยเจริญรัถ18กับซอยเจริญรัถ20  ซึ่งระยะทางจากสถานีวงเวียนใหญ่ถึงคลินิก 1.4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 5 นาที *ให้สังเกตตึกสีส้ม
image
1. ลงสถานีวงเวียนใหญ่
image
2. จากนั้นใช้ทางออกที่ 3
image
3. เดินลงบันไดทางด้านซ้าย
image
4. เมื่อเดินลงมาจากสถานีจะพบซอยกรุงธนบุรี 1 จากนั้นใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง หรือใช้บริการรถสามล้อรับจ้างก็ได้ที่บริเวณหน้าปากซอยกรุงธนบุรี 1
image
5. คลินิกจะตั้งอยู่ระหว่างซอยเจริญรัถ 18 กับซอยเจริญรัถ 20 ทางด้านขวามือ (ให้สังเกตตึกสีส้ม)
การเดินทางแบบที่ 2  BTS กรุงธนบุรี – อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมสาขาคลองสาน

  เดินทางจาก  BTS กรุงธนบุรี จากนั้นต่อรถประจำทาง 105 , 84 ,3 หรือต่อรถซูบารุรับจ้าง(พาณิชย์ธน-คลองสาน) เพื่อลงที่ป้ายรถประจำทางคลองสาน จากนั้นต่อรถจักรยานยนต์รับจ้างหรือเดินเท้าเข้ามาถนนเจริญรัถ โดยคลินิกจะอยู่ระหว่างซอยเจริญรัถ 20 กับซอยเจริญรัถ 18 ซึ่งระยะทางจากสถานีกรุงธนบุรีถึงคลินิก 2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-10 นาที

image
1. ลงสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี ใช้ทางออกที่ 3
image
2. เมื่อเดินลงมาจากสถานีจะพบกับป้ายรถประจำทาง สามารถต่อรถประจำทาง  105 , 84 , 3 หรือรถซูบารุรับจ้าง (พาณิชย์ธน – คลองสาน) เพื่อไปลงที่คลองสาน
image
3. เมื่อลงที่ป้ายรถประจำทางคลองสานแล้วจะพบกับสี่แยกไฟแดงให้เดินเลี้ยวซ้ายเข้ามาที่ถนนเจริญรัถ
image
4. เมื่อเดินเข้ามาในถนนเจริญรัถจะเจอกับป้ายรถเมล์สามารถนั่งรถเมล์สาย 57 มาลงยังซอยเจริญรัถ 20ได้ หรือจะใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง / รถสามล้อรับจ้าง หากเดินเท้าระยะทางจากปากซอยถนนเจริญรัถถึงคลินิกประมาณ 650 เมตร
image
5. กรณีรถประจำทาง มาลงที่ป้ายซอยเจริญรัถ 20 ให้เดินตรงมาตามทางอีกประมาณ 100 เมตร ก็จะพบกับคลินิกทางด้านซ้ายมือ
image
6. คลินิกจะตั้งอยู่ระหว่างซอยเจริญรัถ 20 กับซอยเจริญรัถ 18 ด้านซ้ายมือ (ให้สังเกตตึกสีส้ม)