การเดินทางไปอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาเจริญกรุง
  
การเดินทางแบบที่ 1  MRT หัวลำโพง – อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมสาขาเจริญกรุง
  เริ่มต้นการเดินทางจาก MRT สถานีหัวลำโพง ไปที่ถนนมหาพฤกฒาราม โดยคลินิกจะตั้งอยู่บริเวณ ซอยเจริญกรุง 37 ติดกับถนนใหญ่ ด้านซ้ายมือ ระยะทางจาก MRT สถานีหัวลำโพงถึงคลินิกประมาณ 1 กิโลเมตร สามารถใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง บริเวณหน้าสถานีรถไฟฟ้า ใช้เวลาในการเดินประมาณทาง 3 นาที *ให้สังเกตตึกสีเขียว
image
1. ลง MRT สถานีหัวลำโพง
image
2. จากนั้นใช้ทางออกที่ 1 ไปถนนมหาพฤกฒาราม
image
3. เมื่อเดินออกมาจากสถานี สามารถใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างหรือรถสามล้อรับจ้าง บริเวณด้านหน้าทางออกของสถานีเพื่อไปยังคลินิก ถ้าหากเดินเท้าจะใช้เวลาประมาณ 10 นาที
image
4. กรณีที่เดินเท้า ให้เดินเลี้ยวซ้ายไปทางถนนมหาพฤกฒาราม
image
5. จากนั้นเดินตรงไปตามทางมุ่งหน้าไปตามป้ายสี่พระยา
image
6. จากนั้นจะเจอกับป้ายซอยเจริญกรุง 37 เดินตรงไปอีก 30 เมตร จะพบกับคลินิกติดบริเวณถนนใหญ่ทางด้านซ้าย *ให้สังเกตตึกสีเขียว
การเดินทางแบบที่ 2  BTS สะพานตากสิน – อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมสาขาเจริญกรุง
  เดินทางจาก BTS สะพานตากสิน จากนั้นต่อรถประจำทาง 1, 35, 75 หรือจะใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างไปยังคลินิก ระยะทางจาก BTS สะพานตากสินถึงคลินิกประมาณ 1.4 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 5 นาที *ให้สังเกตตึกสีเขียว
image
1. ลงสถานีสะพานตากสิน ใช้ทางออกที่ 3 ไปยังถนนเจริญกรุง
image
2. เมื่อเดินออกจากสถานี สามารถใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง บริเวณด้านหน้าทางออกของสถานีเพื่อไปยังคลินิกหรือสามารถใช้บริการรถประจำทางสาธารณะก็ได้
image
3. ถ้าหากต้องการต่อรถประจำทางสาธารณะ ให้เดินไปบริเวณหน้าซอยเจริญกรุง 44  ใช้รถประจำทาง 1 , 35 , 75 ไปลงที่ป้ายตลาดน้อย
image
4. เมื่อลงที่ป้ายรถประจำทางตลาดน้อย ให้เดินย้อนกลับขึ้นมามุ่งหน้าไปถนนสี่พระยา ระยะทางจากตลาดน้อยถึงคลินิกประมาณ 250 เมตร
image
5. จากนั้นให้เดินลัดเลาะไปตามสะพานทางด้านขวามือเพื่อไปยังถนนมหาพฤฒาราม
image
6. จากนั้นเดินเลี้ยวขวาจะพบกับป้ายซอยเจริญกรุง 37 ให้เดินตรงไปอีก 30 เมตรก็จะพบกับคลินิกติดอยู่บริเวณถนนใหญ่ฝั่งด้านซ้าย *ให้สังเกตตึกสีเขียว