สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังรับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
 
 
      โดยปกติแล้ว เราจะเจอแต่ข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน แต่วันนี้เราจะมาบอกต่อข้อควรปฏิบัติหลังรับการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน เพื่อให้สามารถใช้ผลการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดกัน

      1) พูดคุยกับบุคลากรทางการแพทย์หลังตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
หลังจากที่ได้รับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานแล้ว หลังจากนั้นจะมีผลการตรวจสุขภาพออกมาเป็นเอกสารประวัติสุขภาพและใบรับรองแพทย์ เพื่อยื่นต่อองค์กรที่จะรับเข้าทำงาน หากเป็นไปได้วันที่เดินทางไปรับเอกสารควรมีการพูดคุยกับบุคลากรทางการแพทย์ที่สะดวกให้คำแนะนำซักเล็กน้อยว่า รวมๆ แล้วสุขภาพเป็นอย่างไร มีปัญหาตรงไหนบ้างหรือไม่ หากมีข้อสงสัยตรงไหนที่ไม่เข้าใจก็ควรพูดคุยสอบถามกันให้เรียบร้อย เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน

      2) ยื่นผลตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานต่อองค์กร
เมื่อได้เอกสารมาเรียบร้อยแล้ว ควรที่จะนำส่งองค์กรตามวันที่นัดกันไว้ เพื่อให้องค์กรนั้นเห็นต่อความใส่ใจและตั้งใจของคุณที่มีต่อองค์กร ทั้งนี้ หากเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพที่มีแผนการตรวจที่ครอบคลุมอย่างที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมเอง ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตรวจหลายโปรแกรมหรือตรวจหลายที่ให้สิ้นเปลือง แต่หากเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพที่มีแผนการตรวจไม่ครบถ้วนตามที่องค์กรต้องการก็อาจจะต้องโปรแกรมตรวจสุขภาพอื่นๆ เพิ่มเติม
      ในกรณีสำหรับองค์กรที่ส่งพนักงานเข้าตรวจสุขภาพกับทางอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สามารถส่งตัวผ่านระบบออนไลน์ MED REFER สะดวก รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบผลตรวจสุขภาพผ่านระบบได้เลย

      3) วางแผนการดูแลสุขภาพของคุณต่อไป
ได้โอกาสตรวจสุขภาพทั้งทีอย่าปล่อยให้เสียเปล่า เพราะเราเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่นิยมเข้าไปตรวจร่างกายซักเท่าไหร่ หากไม่ได้มีเรื่องจำเป็นหรือเจอปัญหาความผิดปกติเกี่ยวกับสุขภาพ จึงขอแนะนำให้คุณวางแผนการดูแลสุขภาพจากผลการตรวจที่คุณได้รับ หากพบความเสี่ยงผิดปกติหรืออาการผิดปกติใดๆ ควรวางแผนการรักษาต่อไปตามอาการหรือโรคที่พบ หากไม่พบความผิดปกติก็ยังจำที่จะต้องหาวิธีดูแลร่างกายให้แข็งแรงต่อไปเช่นกัน

      4) วางแผนตรวจสุขภาพประจำปี
เราไม่อยากให้คุณมองว่า การตรวจสุขภาพเป็นสิ่งไม่จำเป็นหรือฟุ่มเฟือยโดยใช่เหตุ แต่อยากให้มองว่า เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้คุณวางแผนสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น (การไม่มีโรคภัยไข้เจ็บถือเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิต คุณจะไม่ต้องทรมานหรือเสียค่าใช้จ่ายในการรักษามากมาย) ทั้งนี้ หลังจากที่ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานแล้ว อาจจะมีการแบ่งช่วงตรวจสุขภาพประจำปีในทุกๆ ปีบ้างก็ได้ ยิ่งในช่วงที่เกิดสภาวะ PM2.5 หนาแน่น, โควิด-19 แพร่ระบาด ฯลฯ ยิ่งควรใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ อีกทั้งควรวางแผนการตรวจสุขภาพให้เหมาะกับในแต่ละช่วงวัยด้วย เพราะในแต่ละช่วงวัยจะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพในแต่ละเรื่องที่ต่างกัน

      นอกจากนี้ การเตรียมจิตใจให้พร้อมรับผลสุขภาพหลังรับการตรวจสุขภาพก่อนเข้างานก็ถือเป็นอีกเรื่องที่จำเป็น เพราะไม่ใช่ว่า ทุกคนจะมีสุขภาพดี บางทีอาจจะมาพบปัญหาสุขภาพหลังจากเข้ารับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานก็เป็นไปได้ ซึ่งไม่เพียงแต่เสี่ยงถูกปฏิเสธการรับเข้าทำงาน แต่ยังอาจมีผลต่อจิตใจคุณได้ด้วย ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณเริ่มต้นดูแลร่างกายตัวเองตั้งแต่วันนี้ และเตรียมใจให้พร้อมทุกครั้งเมื่อต้องตรวจสุขภาพ
----------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก       
  @qns9056c
  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม