สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังรับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

 
สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังรับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
 
 

       หลังรับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน และทราบผลตรวจสุขภาพแล้ว ยังมีขั้นตอนในการปฏิบัติที่ผู้รับบริการจะต้องทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการยื่นเอกสารกับบริษัทที่มีการสมัครงานเอาไว้ โดยในส่วนของทางอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมนั้นผู้รับบริการจะต้องปฏิบัติดังนี้เพื่อให้สามารถใช้ผลการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและใช้เป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพในระยะยาวด้วย

 

1) พูดคุยกับบุคลากรทางการแพทย์หลังตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

หลังจากที่ได้รับการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานแล้ว ทางอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมจะมอบผลตรวจสุขภาพเป็นเอกสารประวัติสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์ เพื่อให้ผู้สมัครงานยื่นต่อองค์กรที่สมัครไว้ก่อนเริ่มงาน หากเป็นไปได้วันที่เดินทางไปรับเอกสารควรมีการพูดคุยกับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อขอคำแนะนำในการปฏิบัติตัวหรือสอบถามข้อสงสัยเพื่อให้ได้ความเข้าใจที่ตรงกัน

 

2) ยื่นผลตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานต่อองค์กร

เมื่อได้ประวัติสุขภาพและใบรับรองแพทย์ มาเรียบร้อยแล้ว ควรที่จะนำส่งองค์กรตามวันที่นัดกันไว้ก่อนเข้าทำงานเพื่อให้องค์กรเห็นถึงความใส่ใจและตั้งใจของคุณ ทั้งนี้โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมคุณสามารถเลือกได้ตามที่ทางองค์กรกำหนดเอาไว้รวมถึงตามอาชีพที่เกี่ยวข้อง ในกรณีขององค์กรที่ส่งพนักงานเข้าตรวจสุขภาพกับเรานั้นสามารถส่งตัวผ่านระบบออนไลน์ MED REFER ที่ทั้งสะดวก รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบผลตรวจสุขภาพผ่านระบบได้เลย

 

3) วางแผนการดูแลสุขภาพของคุณต่อไป

ก่อนเข้าทำงาน การได้มีโอกาสตรวจสุขภาพ นับว่าเป็นเรื่องดี เนื่องจากหลายคนอาจจะยังไม่เห็นความสำคัญของการตรวจสุขภาพมากนัก แต่ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด(Covid-19) พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคนที่ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสามารถช่วยลดความรุนแรงของอาการและลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ ดังนั้นหลังการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน หากพบว่ามีสิ่งปกติกับร่างกายจึงเป็นโอกาสให้เราได้ทราบถึงวิธีการดูแลตัวเองอย่างถูกต้อง ซึ่งแพทย์จะให้คำแนะนำได้ว่าเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

 

4) วางแผนตรวจสุขภาพประจำปี

การไม่มีโรคภัยไข้เจ็บถือเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิต เพราะคุณจะไม่ต้องทรมานหรือเสียค่าใช้จ่ายในการรักษามากมาย ยิ่งกับคนที่ไม่มีประกันสุขภาพด้วยแล้วคุณอาจต้องนำเงินเก็บทั้งชีวิตมาใช้ในการรักษา ดังนั้นหลังจากตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานแล้ว เราอยากให้คุณหันมาวางแผนในการตรวจสุขภาพประจำปี รวมถึงดูแลสุขภาพอย่างจริงจังมากขึ้นโดยเฉพาะกับผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดโรคต่างๆ นอกจากนี้ยังต้องรู้จักวิธีดูแลตัวเองให้เหมาะสมกับช่วงวัยหรือสภาพร่างกายของตัวเองด้วย

 

       ทั้งนี้การเตรียมจิตใจให้พร้อมหลังรับผลการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานก็ถือเป็นอีกเรื่องที่จำเป็น เพราะไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีสุขภาพดี บางทีอาจจะมาพบปัญหาสุขภาพหลังจากเข้ารับการตรวจสุขภาพก็เป็นได้ ซึ่งไม่เพียงแต่เสี่ยงถูกปฏิเสธรับเข้าทำงาน แต่ยังอาจมีผลต่อจิตใจคุณได้ด้วย ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณเริ่มต้นดูแลร่างกายตัวเองตั้งแต่วันนี้ เพราะแม้จะไม่สามารถการรันตีได้ว่าจะไม่เกิดโรคแต่อย่างน้อยๆ ก็สามารถลดความเสี่ยงลงได้บ้างไม่มากก็น้อย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก

ติดต่อ สอบถาม
  @qns9056c
  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน (ชุดมาตรฐาน)

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเฉพาะกลุ่ม พนักงานโรงงานทั่วไป, พนักงานห้องอาหาร, พนักงานโรงแรมทั่วไป

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเฉพาะกลุ่ม กลุ่มพนักงานออฟฟิศ, กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ, กลุ่มผู้ที่ปฏิบัติงานบนพื้นที่สูง, กลุ่มพี่เลี้ยงเด็กและผู้สูงอายุ