สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังรับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

 
ปฏิบัติหลังรับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน 
 

        หลังรับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน และทราบผลตรวจสุขภาพแล้ว ยังมีขั้นตอนในการปฏิบัติหลังรับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานที่ผู้รับบริการจะต้องทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการยื่นเอกสารกับบริษัทที่มีการสมัครงานเอาไว้ โดยในส่วนของทางอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมนั้น ผู้รับบริการจะต้องปฏิบัติดังนี้ เพื่อให้สามารถใช้ผลการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และใช้เป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพในระยะยาวด้วย

 

1. พูดคุยกับบุคลากรทางการแพทย์หลังตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

        หลังจากที่ได้รับการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานแล้ว ทางอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมจะมอบผลตรวจสุขภาพเป็นเอกสารประวัติสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์ เพื่อให้ผู้สมัครงานยื่นต่อองค์กรที่สมัครไว้ก่อนเริ่มงาน หากเป็นไปได้วันที่เดินทางไปรับเอกสารควรมีการพูดคุยกับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อขอคำแนะนำในการปฏิบัติตัวหรือสอบถามข้อสงสัยเพื่อให้ได้ความเข้าใจที่ตรงกัน

ปฏิบัติหลังรับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

 

2. หลังตรวจสุขภาพ สามารถทานอาหารได้ตามปกติ

       ถึงแม้ว่าการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานไม่ต้องงดอาหาร เพราะไม่มีการตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด แต่หากทางบริษัทต้องการตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือดหรือตรวจไขมัน จะต้องงดน้ำและอาหารก่อนการเจาะเลือด (ตรวจน้ำตาลต้องงดอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ตรวจไขมันงด 12 ชั่วโมง) ในกรณีที่หิวมากจริงๆ สามารถจิบน้ำได้เล็กน้อย แต่หลังเข้ารับการตรวจ ก็สามารถที่จะรับประทานอาหารได้ทันที

 

3. สังเกตอาการตัวเอง (ในกรณีที่มีการเจาะเลือด)

        ในกรณีที่มีการเจาะเลือด หากเป็นคนที่เจาะเลือดยาก เคยเขียวหรือช้ำ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนล่วงหน้า เพื่อให้บริการอย่างถูกต้อง หลังจากเจาะเลือดเสร็จให้พับแขนค้างไว้ 5 - 10 นาที ก่อนที่จะทำกิจกรรมอย่างอื่นต่อ ดังนั้นการปฏิบัติหลังรับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ที่สำคัญที่สุดคือการสังเกตอาการตัวเอง

  • ห้ามกดหรือนวดบริเวณที่เจาะเลือด

  • อาการเขียวช้ำส่วนใหญ่จะหายไปหลัง 1 - 2 สัปดาห์

       สำหรับคนที่รู้ว่าตัวเองมีอาการบวม หรือเขียวช้ำค่อนข้างมากหลังเจาะเลือด แนะนำว่าหลังจาก 24 ชั่วโมงแรกให้เริ่มประคบเย็นก่อน เมื่ออาการบวมลดลงแล้วให้เริ่มประคบร้อนต่อ เพื่อทำให้เส้นเลือดขยายตัว ลดอาการช้ำได้ดี

       สำหรับคนที่มีอาการปวดตุบๆ หรือเจ็บที่รอยช้ำบริเวณที่เจาะเลือด สามารถทานยาพาราเซตามอลได้ หรือหากอยากให้รอยช้ำหายเร็วสามารถทา Hirudroid Cream หรือ Reparil Gel ได้เลย แต่ห้ามนวดเด็ดขาด เน้นทาบางๆ ก็ พอแล้ว

 

4. ยื่นผลตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานต่อองค์กร

        เมื่อได้ประวัติสุขภาพและใบรับรองแพทย์มาเรียบร้อยแล้ว ควรนำส่งองค์กรตามวันที่นัดไว้ก่อนเข้าทำงาน เพื่อให้องค์กรเห็นถึงความใส่ใจและตั้งใจของคุณ ทั้งนี้โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม คุณสามารถเลือกได้ตามที่ทางองค์กรกำหนดไว้ รวมถึงตามอาชีพที่เกี่ยวข้อง ในกรณีขององค์กรที่ส่งพนักงานเข้าตรวจสุขภาพกับเรา สามารถส่งตัวผ่านระบบออนไลน์ MED REFER ที่ทั้งสะดวก รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบผลตรวจสุขภาพผ่านระบบได้เลย

ปฏิบัติหลังรับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

 

5. วางแผนการดูแลสุขภาพของคุณต่อไป

       การได้มีโอกาสตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานนับว่าเป็นเรื่องดี เนื่องจากหลายคนอาจจะยังไม่เห็นความสำคัญของการตรวจสุขภาพมากนัก แต่ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด (Covid-19) หรือไข้หวัดใหญ่ พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคนที่ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสามารถช่วยลดความรุนแรงของอาการและลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ ดังนั้นการปฏิบัติหลังรับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน หากพบว่ามีสิ่งปกติกับร่างกายจึงเป็นโอกาสให้เราได้ทราบถึงวิธีการดูแลตัวเองอย่างถูกต้อง ซึ่งแพทย์จะให้คำแนะนำได้ว่าเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

 

6. วางแผนตรวจสุขภาพประจำปี

       การไม่มีโรคภัยไข้เจ็บถือเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิต เพราะคุณจะไม่ต้องทรมานหรือเสียค่าใช้จ่ายในการรักษามากมาย ยิ่งกับคนที่ไม่มีประกันสุขภาพด้วยแล้ว คุณอาจต้องนำเงินเก็บทั้งชีวิตมาใช้ในการรักษา การปฏิบัติหลังรับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน เราอยากให้คุณหันมาวางแผนในการตรวจสุขภาพประจำปี รวมถึงดูแลสุขภาพอย่างจริงจังมากขึ้นโดยเฉพาะกับผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดโรคต่างๆ นอกจากนี้ยังต้องรู้จักวิธีดูแลตัวเองให้เหมาะสมกับช่วงวัยและสภาพร่างกายของตัวเองด้วย

ปฏิบัติหลังรับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

 

       ทั้งนี้การเตรียมจิตใจให้พร้อมหลังรับผลการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานก็ถือเป็นอีกเรื่องที่จำเป็น เพราะไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีสุขภาพดี บางทีอาจจะมาพบปัญหาสุขภาพหลังจากเข้ารับการตรวจสุขภาพก็เป็นได้ ซึ่งไม่เพียงแต่เสี่ยงถูกปฏิเสธรับเข้าทำงาน ยังอาจมีผลต่อจิตใจได้ด้วย ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณเริ่มต้นดูแลร่างกายตัวเองตั้งแต่วันนี้ เพราะแม้จะไม่สามารถการรันตีได้ว่าจะไม่เกิดโรค แต่อย่างน้อยๆ ก็สามารถลดความเสี่ยงลงได้บ้างไม่มากก็น้อย

 


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก

ติดต่อ สอบถาม
  @qns9056c
  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน (ชุดมาตรฐาน)

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเฉพาะกลุ่ม พนักงานโรงงานทั่วไป, พนักงานห้องอาหาร, พนักงานโรงแรมทั่วไป

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเฉพาะกลุ่ม กลุ่มพนักงานออฟฟิศ, กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ, กลุ่มผู้ที่ปฏิบัติงานบนพื้นที่สูง, กลุ่มพี่เลี้ยงเด็กและผู้สูงอายุ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้