ตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ (Work Permit Program)

 ตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติก่อนเข้าทำงาน 6 โรค (Work Permit) รวมค่าแพทย์ ค่าบริการ มีรายการตรวจดังนี้

 1. ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ / Physical Examination

 2. วัดความดัน โลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง / Vital Signs

 3. เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูปอดและหัวใจ / Chest X-ray

 4. ตรวจหาสารเสพติด / Urine Met,Amphetamine

 5. ตรวจหาปฏิกิริยาเลือดบวกต่อเชื้อซิฟิลิส / VDRL

 6. ตรวจหาเชื้อเอดส์ / Anti HIV

 7. เอกสารใบรับรองแพทย์ 6 โรค

1. โรคเรื้อน / Leprosy

2. วัณโรคระยะอันตราย / Advandced Pulmonary Tuberculosis

3. โรคยาเสพติดให้โทษ / Drug addiction

4. โรคพิษสุราเรื้อรัง / Chronic alcoholish

5. โรคเท้าช้าง / Elephantiasis

6. โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3 / Tertiary syphilis

 

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 1. ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร

 2. ควรสวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน

 3. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอนก่อนวันตรวจ

 4. ถ้าฟิล์มเอกซเรย์เก่า กรุณานำมาด้วยทุกครั้ง

 5. หากสงสัยว่าตั้งครรภ์กรุณาแจ้งแจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนตรวจ

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก         
  @qns9056c 

  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม


ใบรับรองแพทย์แรงงานต่างชาติ Work Permit Program