8 แนวทางในการเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานให้เหมาะสมกับองค์กร

 

  
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
         การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน หรือ ก่อนเริ่มงาน ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นส่วนบุคคลหรือว่าภาพรวมขององค์กร โดยมีส่วนช่วยในการคัดกรองผู้สมัครงานแต่ละคนว่ามีสุขภาพแข็งแรงเหมาะกับประเภทงานที่จะทำหรือไม่ มีโรคที่สามารถติดต่อไปยังเพื่อนร่วมงานหรือผู้มาใช้บริการหรือเปล่า ซึ่งส่งผลทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานและภาพลักษณ์ขององค์กร ส่วนจะเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานอย่างไรถึงจะเหมาะสม เรามาดูแนวทางในการเลือกกันเลย

 

8 แนวทางในการเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานให้เหมาะสมกับองค์กร

  1. พิจารณาจากประเภทงานทำ

  2. ความคุ้มค่าของโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

  3. บริการให้คำปรึกษาก่อนและหลังซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

  4. ความซื่อสัตย์ในการให้บริการ

  5. ความสะดวกในการเข้ารับบริการ

  6. ช่องทางในการติดต่อที่หลากหลาย

  7. ระบบการรายงานผล

  8. บริการเสริมหลังการตรวจสุขภาพ

 

1. พิจารณาจากประเภทงาน 

       ในการเลือกโปรแกรมการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน เรื่องแรกที่เราต้องพิจารณาก็คือประเภทของงานที่ทำ เพราะงานแต่ละอย่างอาจต้องการความพร้อมของร่างกายที่แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น การทำงานในที่อับอากาศก็ต้องมีการตรวจสุขภาพตามรายการที่กำหนด อาทิ โรคหอบหืด โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ในขณะที่การทำงานที่ต้องบริการลูกค้าหรือสัมผัสอาหารอย่าง แม่ครัว พนักงานเสิร์ฟ ก็ต้องตรวจว่าไม่มีโรคติดต่อที่อาจแพร่เชื้อไปยังลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงาน ส่วนงานเฉพาะกลุ่มอย่าง พนักงานโรงงานทั่วไป, พนักงานห้าง, PC, แคชเชียร์ ก็มีรายการตรวจที่แตกต่างออกไปเช่นกัน ทำให้ต้องพิจารณาโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานที่ตรงกับประเภทของงานเป็นหลักหรือตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงบริบทของหน่วยงานหรือองค์กร เรามีข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน 7 เหตุผลที่ต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

 

ความคุ้มค่าของโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

2. ความคุ้มค่าของโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน 

       ในการเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน เชื่อว่าความคุ้มค่าของโปรแกรมตรวจสุขภาพคือสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ที่หลายองค์กรให้ความสำคัญ โดยสำหรับบางองค์กรหรือบางประเภทงานที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานไว้เป็นพิเศษแต่ต้องการข้อมูลด้านสุขภาพของผู้สมัครงานเพื่อพิจารณาในการรับเข้าทำงาน ก็ย่อมมีค่าใช้จ่ายในการตรวจจึงต้องดูความคุ้มค่าประกอบการตัดสินใจ เช่นแพ็กเกจการตรวจสุขภาพรายหัว รายกลุ่ม  ทั้งนี้ที่อินทัชเมดิแคร์เรามีโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 490 บาท ที่จะได้รับทั้งผลตรวจสุขภาพและใบรับรองแพทย์ ให้นำไปใช้ยืนยันก่อนเริ่มงาน เราได้จัดเตรียมโปรแกรมตรวจสุขภาพไว้บริการลูกค้า สนใจ ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน คลิกเลย

 

บริการให้คำปรึกษาก่อนและหลังซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

3. บริการให้คำปรึกษาก่อนและหลังซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน 

       การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานสำหรับองค์กรต่างๆ นั้นมีรายละเอียดหลายส่วนด้วยกันที่ต้องทำความเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นรายการตรวจแต่ละประเภทเพื่อออกใบรับรองแพทย์ที่ตรงตามวัตถุไปสงค์ที่จะนำไปใช้ อาทิ ตรวจสุขภาพสำหรับผู้ทำงานในที่อับอากาศ ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานของผู้สัมผัสอาหาร ตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานโรงงาน ตรวจสุขภาพของพนักงานห้าง ฯลฯ ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ การส่งตัวพนักงานมาตรวจ และการแจ้งผลการตรวจ ทำให้ในการเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานควรเลือกสถานพยาบาลที่สามารถให้คำปรึกษาก่อนและหลังตรวจสุขภาพได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน และมีประสบการณ์ในการให้บริการมาอย่างยาวนาน จะช่วยให้ขั้นตอนต่างๆ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น อินทัชเมดิแคร์รวบรวม 14 รายการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานที่บริษัทส่วนใหญ่เลือกใช้ เพื่อให้คุณเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ

 

4. ความซื่อสัตย์ในการให้บริการ 

        การเลือกสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพถือเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญไม่แพ้ข้ออื่นๆ เนื่องจากในปัจจุบันมีสถานพยาบาลหรือคลินิกมากมายที่เปิดให้บริการตรวจสุขภาพ แต่หากสังเกตให้ดีจะพบว่าบางแห่งนั้นสิ่งที่โฆษณากับโปรแกรมการตรวจจริงไม่ตรงกัน หรือไม่ได้มาตรฐานอย่างที่ระบุเอาไว้ หรือแม้กระทั่งให้ผลการตรวจที่ไม่เป็นจริงซึ่งอาจส่งผลเสียต่อองค์ในภายหลังได้ จึงควรเลือกผู้ให้บริการที่มีความซื่อสัตย์และได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่างๆ มีหลักฐานยืนยันและมีใบอนุญาตถูกต้อง โดยที่อินทัชเมดิแคร์เรามีรายละเอียดของโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้างานที่ชัดเจนพร้อมราคาสบายกระเป๋า

 

รวดเร็ว สะดวกสบาย

5. ความสะดวกในการเข้ารับบริการ 

        ความสะดวกสบายเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เราสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน เพราะแต่ละองค์กรย่อมมีภาระหน้าที่ที่ต้องทำอยู่แล้ว การตรวจสุขภาพไม่ควรที่จะเพิ่มภาระให้มากขึ้น ควรต้องรวดเร็ว สะดวก มีบริการที่ดี และรายงานผลถูกต้อง อินทัชเมดิแคร์มีสาขาให้เลือกหลายแห่ง สามารถค้นหาได้จากการพิมพ์คำว่าคลินิกใกล้ฉันใน Google เพื่อเลือกสาขาที่ใกล้หรือสะดวกในการเข้ารับบริการมากที่สุด นอกจากนี้ขั้นตอนการเตรียมตัวยังไม่ยุ่งยาก มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและตอบข้อสงสัยทั้งก่อนและหลังการรับบริการ และทางเราสรุป 7 ขั้นตอนการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ให้กับลูกค้าเพื่อให้ เตรียมตัวเข้ารับบริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน 

6. ช่องทางในการติดต่อที่หลากหลาย 

       หลายครั้งของการหาสถานพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานที่คุณอาจเจอปัญหาในเรื่องของช่องทางการติดต่อที่ไม่สะดวก หรือไม่มีผู้ตอบข้อมูลที่สงสัยต่างๆ การเลือกผู้ให้บริการตรวจสุขภาพจึงต้องพิจารณาจากช่องทางการติดต่อร่วมด้วยตั้งแต่ขั้นตอนการสอบถามแพ็กเกจ ราคา การให้บริการ ไปจนถึงการรายงานผล ซึ่งที่อินทัชเมดิแคร์เรามีช่องทางการติดต่อหลายทางเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลและความสะดวกสบายมากที่สุดไม่ว่าจะเป็น สายด่วน, Facebook, การติดต่อผ่าน Line หรือการขอรับแผนที่การเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ คุณจึงมั่นใจได้ว่าทุกคำถามมีคำตอบอย่างแน่นอน

 


7. ระบบการรายงานผล 

       หลังจากการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการรายงานผลการตรวจ ทุกคนหรือองค์กรต่างก็ต้องการความรวดเร็วเพื่อนำผลการตรวจสุขภาพและใบรับรองแพทย์ไปใช้ โดยที่อินทัชเมดิแคร์ คุณสามารถรอรับผลตรวจได้ทันทีในกรณีของรายการตรวจทั่วไป หรือสามารถรอรับผลตรวจผ่านช่องทางออนไลน์ได้ นอกจากนี้เรายังมีระบบส่งตัวผ่านระบบออนไลน์ MED REFER สามารถตรวจสอบผลตรวจสุขภาพผ่านระบบออนไลน์ ที่ทั้งสะดวก รวดเร็วทันใจ และมั่นใจได้ว่าจะได้ข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ตรวจตามความเป็นจริง


8. บริการเสริมหลังการตรวจสุขภาพ 

       ข้อสุดท้ายของการพิจารณาเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ก็คือบริการเสริมหลังการตรวจสุขภาพของสถานพยาบาล ในที่นี้หมายความรวมถึง การรายงานผลการตรวจ การออกเอกสารใบรับรองแพทย์ การตอบคำถามและให้คำแนะนำด้านสุขภาพกับผู้เข้ารับการตรวจกรณีที่พบว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคบางโรคที่ส่งผลกับการปฏิบัติงานเพื่อสามารถดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสม หรือคำแนะนำสำหรับองค์กรในด้านเอกสารและระบบสุขภาพขององค์กรที่จะช่วยให้สามารถจัดระเบียบและดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างถูกต้อง     

       นี่ก็คือ 8 แนวทางในการเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมกับองค์กร สำหรับท่านที่ต้องการทราบแพ็กเกจการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานของทางอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สามารถสอบถามผ่านช่องทางต่างๆ บนหน้าเว็บไซต์ของเรา เรามีทีมงานมืออาชีพที่พร้อมตอบคำถามและให้บริการ ด้วยประสบการณ์อันยาวนานคุณจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว แม่นยำ ในราคาสบายกระเป๋า รวมถึงมีมาตรฐานที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำมากมาย

 


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก   
  ต่อต่อ สอบถาม
  @qns9056c
  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน (ชุดมาตรฐาน)

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเฉพาะกลุ่ม พนักงานโรงงานทั่วไป, พนักงานห้องอาหาร, พนักงานโรงแรมทั่วไป

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเฉพาะกลุ่ม กลุ่มพนักงานออฟฟิศ, กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ, กลุ่มผู้ที่ปฏิบัติงานบนพื้นที่สูง, กลุ่มพี่เลี้ยงเด็กและผู้สูงอายุ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้