บทความทั้งหมด

สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ลูกรักเติบโตได้อย่างเหมาะสม และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บก็คือการฉีดวัคซีนเด็กตามที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วนในทุกช่วงอายุ เปรียบเสมือนเกราะป้องกันโรคที่พ่อแม่สามารถให้ได้และจะอยู่กับลูกตลอดไปตลอดชีวิต

การตรวจสุขภาพพี่เลี้ยงเด็กเล็ก (Nanny Employment Checkup) เป็นเรื่องที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งเพื่อความสบายใจ เรามาดูรายละเอียดของการตรวจสุขภาพในโปรแกรมนี้กันเลยค่ะ

การถอดเข็มยาคุมยังเป็นเรื่องใหม่ จึงมักจะทำให้ผู้ที่ไม่มีความเข้าใจเกิดความกลัว เรารวบรวม คำถาม คำตอบ ที่พบบ่อยเกี่ยวกับการถอดเข็มยาคุม มาเพื่อช่วยคลายความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ให้กระจ่างชัดมากขึ้น

หากคุณต้องการฝังยาคุมแต่ยังมีข้อสงสัย และยังไม่กล้าตัดสินใจว่าจะเลือกป้องกันการตั้งครรภ์ด้วยวิธีการนี้ดีหรือไม่ เรามี คำถาม คำตอบ ที่พบบ่อย เกี่ยวกับฝังยาคุม มาฝากให้นำไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

การทำงานบนที่สูงนั้น ถือว่ามีความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ต้องมีการตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานทำงานบนที่สูง เรามาดูรายละเอียดกันว่าการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานของพนักงานกลุ่มนี้ต้องตรวจอะไรบ้าง

ใบรับรองแพทย์ 4 ประเภทที่คุณควรรู้ หลายครั้งที่ต้องไปคลินิกเพื่อขอใบรับรองแพทย์ แต่ไม่รู้ว่าหน้าตาของใบรับรองแพทย์แต่ละประเภทเป็นอย่างไร วันนี้อินทัชเมดิแคร์รวบรวมมาให้ดูกันค่ะ

ใบรับรองแพทย์ สณ11 ที่อาจเรียกว่า ใบรับรองแพทย์ 10 โรค หรือ ใบรับรองแพทย์ 9 โรค ที่สามารถนำไปใช้ยื่นกับบริษัทก่อนเริ่มงาน ใช้ยืนยันว่าไม่เป็นโรคติดต่อกรณีผู้สัมผัสอาหารหรือทำงานบริการ ต้องตรวจอะไรบ้าง

บทความนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการตรวจสุขภาพการทำงานในสถานที่อับอากาศกันว่าคืออะไรและต้องตรวจอะไรบ้าง

อาการตกขาวเป็นอาการที่สามารถเกิดขึ้นได้กับสาวๆ ทุกคน แต่แบบไหนที่เรียกว่าเป็นตกขาวแบบปกติ และแบบไหนที่จะก่อให้เกิดอันตราย วันนี้เราจึงนำข้อมูลที่ควรรู้มาให้ได้ใช้สังเกตในเบื้องต้น

คนใช้รถใช้ถนนจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับการขอใบรับรองแพทย์ทำใบขับขี่ ว่าจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ ตามที่แพทยสภากำหนด ซึ่งครอบคลุมทั้งการต่ออายุ การเปลี่ยนประเภท และการขอใบขับขี่ใหม่

เอกสารประเภทหนึ่งที่ออกโดยแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เพื่อใช้ยืนยันว่าแพทย์ได้ทำการตรวจสุขภาพของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจริง และออกเป็นหนังสือรับรองให้ พร้อมผลการตรวจสุขภาพ