กิจกรรมใน ปี 2565

Last updated: 2022-03-25  |  305 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข่าวสารและกิจกรรม

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนประจำอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม ออกหน่อยตรวจสุขภาพ คัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงให้กับแรงงานต่างชาติ ประจำปี 2565