ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

 

       การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ถือเป็นสิ่งจำเป็นเพราะนอกจากมีกฎหมายด้านแรงงานและสาธารณสุขบังคับเอาไว้แล้วยังส่งผลต่อองค์กรในหลนหลายด้าน อาทิ ภาพลักษณ์ขององค์กร ความปลอดภัยในการทำงาน การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงประสิทธิภาพในการทำงานด้วย ดังนั้นการตรวจสุขภาพลูกจ้างชาวต่างชาติและทำ work permit ให้ถูกต้องจึงถือเป็นสิ่งที่ควรต้องปฏิบัติ ที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมเรามีบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว เพื่อยื่นขอ work permit หรือ ต่อใบอนุญาตทำงาน ด้วยขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก ให้ผลที่แม่นยำ ในราคาที่สบายกระเป๋า

 

เลือกเนื้อหาที่คุณต้องการ

 

ตรวจสุขภาพใบรับรองแพทย์ แรงงานต่างด้าว

 

ทำไมต้องตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 

 1. เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ระบุว่านายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพสำหรับลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวเพื่อประกอบการขอใบอนุญาตทำงาน (work permit) 

 2. เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อร้ายแรงหรือน่ารังเกียจอันจะส่งผลต่อการทำงานของพนักงานภายในองค์กร

 3. เพื่อประเมินความพร้อมด้านร่างกายของแรงงานต่างด้าวที่จะรับเข้าทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

 4. เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร เพราะบริษัทที่จัดให้มีการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ถือว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และลดความเสี่ยงของโรคที่อาจติดต่อไปยังลูกค้าหรือชุมชนใกล้เคียง

 

การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวใช้เอกสารอะไรบ้าง 

        เอกสารที่ต้องใช้ในการตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์ของแรงงานต่างด้าวสำหรับยื่นขอ work permit หรือ ต่อใบอนุญาตทำงาน นั้นประกอบไปด้วยสำเนาพาสปอร์ต

 1. สำเนาวีซ่า

 2. สำเนาบัตรประชาชน ของนายจ้าง

 3. สำเนาทะเบียนบ้าน ของนายจ้าง

 4. (นิติบุคคล) ในกรณีจดทะเบียนเป็นบริษัทใช้หนังสือรับรอง 1 ชุด พร้อมลงนาม+ประทับตราบริษัท

 

ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว เพื่อขอ Work Permit ต้องตรวจอะไรบ้าง 

        สำหรับการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวเพื่อขอใบรับรองแพทย์ประกอบการยื่นทำ Work Permit นั้นมีรายการตรวจดังนี้

 1. ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ / Physical Examination

 2. วัดความดัน โลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง / Vital Signs

 3. เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูปอดและหัวใจ / Chest X-ray

 4. ตรวจหาสารเสพติด / Urine Met,Amphetamine

 5. ตรวจหาปฏิกิริยาเลือดบวกต่อเชื้อซิฟิลิส / VDRL

 6. ตรวจหาเชื้อเอดส์ / Anti HIV

 

เอกสารใบรับรองแพทย์ 6 โรค มีโรคอะไรบ้าง 

        สำหรับการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวเพื่อขอใบรับรองแพทย์ประกอบการยื่นทำ Work Permit หรือ ต่อใบอนุญาตทำงาน  แพทย์จะออกใบรับรองแพทย์ 6 โรค ประกอบด้วย

 1. โรคเรื้อน / Leprosy

 2. วัณโรคระยะอันตราย / Advandced Pulmonary Tuberculosis

 3. โรคยาเสพติดให้โทษ / Drug addiction

 4. โรคพิษสุราเรื้อรัง / Chronic alcoholish

 5. โรคเท้าช้าง / Elephantiasis

 6. โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3 / Tertiary syphilis

ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ใบรับรองแพทย์ 6 โรค

หมายเหตุ

1. ใบรับรองแพทย์ตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ เพื่อขอ Work Permit มีอายุ 30 วัน นับตั้งแต่เข้ารับการตรวจ

2. กรุณาตรวจสอบข้อมูลใบรับรองแพทย์กับหน่วยงานราชการก่อนว่า รายการตรวจและแบบฟอร์มตรงกับที่ข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ ทั้งนี้ขึ้นกับดุลพินิจของหน่วยงานราชการที่พิจารณาเรื่อง


ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ 


ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว กับอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมดีอย่างไร 

 1. อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม เป็นสถานพยาบาลมาตรฐานที่ผ่านการรับรองถูกต้อง คุณจึงวางใจได้ในทุกบริการของเราว่าเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

 2. โปรแกรมตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวของเรามีรายการตรวจครบถ้วนพร้อมออกใบรับรองแพทย์ตามที่มีการระบุเอาไว้ในการยื่นขอ work permit หรือ ต่อใบอนุญาตทำงาน

 3. อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม ให้บริการตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์และเครื่องมือที่ได้มาตรฐานจึงวางใจได้ว่าจะได้รับผลการตรวจสุขภาพที่แม่นยำ

 4. สะดวกสบาย สามารถเลือกใช้บริการได้จากสาขาที่มีถึง 4 แห่ง ขั้นตอนการตรวจรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลารอนาน

 5. เราพร้อมให้บริการด้วยใจ ในราคาที่สบายกระเป๋าและคุณภาพที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่างๆ มากมายให้เป็นผู้ดูแลในเรื่องของการตรวจสุขภาพและบริการอื่นๆ

 

        อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว เพื่อยื่นขอ work permit หรือ ต่อใบอนุญาตทำงาน  เรามีล่ามแปลภาษาสำหรับแรงงานต่างชาติช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้บริการ สำหรับท่านที่สนใจสามารถเลือกรับบริการได้จากสาขาใกล้บ้านโดยค้นหาจากคลินิกใกล้ฉันใน Google หรือสอบถามผ่านทางช่องทางการติดต่อบนหน้าเว็บไซต์ เรายินดีให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อให้คุณได้รับความพึงพอใจและผลการตรวจที่แม่นยำเพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการมากที่สุดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก

ติดต่อ สอบถาม
  @qns9056c
 อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม