การเดินทางไปอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาดินแดง

 


การเดินทางแบบที่ 1  BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมสาขาดินแดง
  เดินทางจาก BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จากนั้นให้ต่อรถประจำทาง  12 , 36  ลงป้ายรถประจำทางซอยประชาสงเคราะห์ 21 จากนั้นเดินเท้าต่อมาประมาณ 50 เมตร ก็จะพบกับคลินิกทางด้านซ้ายมือ ระยะทางจาก BTS อนุเสาวรีย์ฯ ถึงคลินิกประมาณ 3.6 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  15 นาที

image
1. ลงสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
image
2. ใช้ทางออกที่ 3 เพื่อไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
image
3. จากนั้นให้ขึ้นรถประจำทางที่เกาะดินแดง โดยให้ขึ้นรถประจำทาง 12 , 36 เพื่อไปลงที่ป้ายประจำทางซอยประชาสงเคราะห์ 21
image
4. เมื่อถึงซอยประชาสงเคราะห์ 21 ให้เดินเท้าต่อมาอีกประมาณ 50 เมตร ก็จะพบกับคลินิกทางด้านซ้ายมือ ตรงข้ามกับตลาดเรนโบว์
การเดินทางแบบที่ 2  MRT สถานีห้วยขวาง– อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมสาขาดินแดง
  เดินทางจาก MRT สถานีห้วยขวาง จากนั้นให้ต่อรถประจำทาง  36 , 36ก เพื่อไปคลินิก หรือจะใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง  ระยะทางจาก MRT สถานีห้วยขวาง – คลินิก ประมาณ 2 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  5 นาที รถประจำทางใช้เวลาประมาณ 10 นาที
image
1. ลงสถานีห้วยขวาง
image
2. ใช้ทางออกที่ 3
image
3. เมื่อเดินออกมาจากสถานี สามารถใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง บริเวณด้านหน้าทางออกของสถานีเพื่อไปยังคลินิก หรือสามารถต่อรถประจำทางไปยังคลินิกได้โดยขึ้นรถประจำทางที่ป้ายหน้าโรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
image
4. ถ้าต้องการต่อรถประจำทางให้เดินไปขึ้นที่หน้าโรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ห่างจากสถานีประมาณ 300 เมตร ให้ขึ้นรถประจำทาง 36 , 36ก ไปลงที่ป้ายประจำทางซอยประชาสงเคราะห์ 16 
image
5. เมื่อถึงป้ายประจำทางซอยประชาสงเคราะห์ 16 ก็จะพบกับคลินิกที่อยู่ตรงข้าม