อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาดินแดง
อินทัชเมดิแคร์สาขาดินแดง
เวลาเปิดทำการ
  วันจันทร์ - ศุกร์   08.00 - 19.00 น.
    วันเสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 18.00 น.
  02-275-5003 กดโทรออก
  @qns9056c คลิก Add Line


ที่ตั้งคลินิก
  4835, 4837 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

วิธีการเดินทาง
  รถเมล์ สายที่ผ่าน 12, 36, 36ก, 117, 54, 163, 13, 73, 98, 204, 157
image
แพทย์ประจำ สาขาดินแดง
  แพทย์หญิงหัทยา เทียมเพ็ชร
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย สาขาเวชกรรมทั่วไป พ.ศ.2554
  อบรมหลักสูตรระยะสั้น เวชศาสตร์ครอบครัว รุ่น 10 พ.ศ. 2561

ตารางออกตรวจ
  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 19.00 น.
   วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
image
แพทย์ประจำ สาขาดินแดง
  แพทย์หญิงภัทราพร เอี้ยงลี 

ตารางออกตรวจ
  วันเสาร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.
image
แพทย์ประจำ สาขาดินแดง
  นายแพทย์โฆษิต มหรรฆสุวรรณ

ตารางออกตรวจ
  วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 18.00 น.