แนะนำวิธีการปฏิบัติตัวหลังการฝังยาคุมกำเนิด

 

ปฏิบัติตัวหลังการฝังยาคุมกำเนิด 

 หลังจากทำการฝังยาคุมไปแล้ว สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญด้วยเช่นกันก็คือการปฏิบัติตัวหลังการฝังยาคุม เพื่อช่วยให้การป้องกันการตั้งครรภ์เกิดประสิทธิภาพดีที่สุด ไม่เกิดปัญหาขึ้นภายหลัง

 

เพราะหากเกิดข้อผิดพลาดจนเกิดการตั้งครรภ์ขึ้น ก็จะกลายเป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ทำให้ท่านเสียเงินไปโดยไม่คุ้มค่าและอนาคตก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปจากที่ตั้งใจไว้อีกด้วย ส่วนจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างนั้นบทความนี้มีคำตอบ

การดูแลรักษาแผลหลังการฝังยาคุม

การดูแลรักษาแผล ในการปฏิบัติตัวหลังการฝังยาคุม

การปฏิบัติตัวหลังการฝังยาคุม หลังจากแพทย์ฝังยาคุมให้แล้ว กลับบ้านให้ระวังอย่าให้แผลเปียกน้ำ ลองสังเกตดูด้วยว่าพลาสเตอร์ปิดแผลเป็นแบบกันน้ำหรือไม่

 

หากไม่ใช่แบบกันน้ำควรต้องระวังเป็นพิเศษ หากไม่แน่ใจสามารถสอบถามกับพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่เยี่ยมบ้านของคลินิกได้ ใน 7 วันแรกควรหลีกเลี่ยงการยกของหนัก

 

"เมื่อครบกำหนดหนึ่งสัปดาห์ให้ไปพบแพทย์ตามนัด เพื่อตรวจดูแผลที่ฝังยาว่ามีความผิดปกติหรือไม่ และแพทย์จะนัดติดตามผลอีกปีละ 1 ครั้ง"

การออกฤทธิ์ของยาคุมแบบฝัง

การออกฤทธิ์ของยาคุมกำเนิดแบบฝัง เพื่อปฏิบัติตัวหลังการฝังยาคุม

ยาคุมแบบฝังไม่ว่าจะเป็นตัวยาสำหรับ 3 ปี หรือ 5 ปี ล้วนแต่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์สูง ตัวยาสามารถออกฤทธิ์รวดเร็วในการยับยั้งการตกไข่ แต่ถ้าผู้ใช้ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องก็อาจจะทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้เช่นเดียวกัน เพื่อให้การออกฤทธิ์ของยาเกิดประสิทธิภาพดีที่สุด ในการปฏิบัติตัวหลังการฝังยาคุม 

 

อันดับแรกต้องทราบก่อนว่าตัวเองว่าฝังยาคุมช่วงเวลาใด เพราะช่วงเวลาที่ต่างกันก็จะมีการปฏิบัติตัวหลังการฝังยาคุม ที่ต่างกันด้วย

1. หากฝังยาคุมในช่วงระหว่าง 1-5 วันแรกของการมีประจำเดือน ก็ไม่จำเป็นต้องคุมกำเนิดด้วยวิธีการอื่นร่วมด้วย

2. การฝังยาคุมต่อจากการคุมกำเนิดชั่วคราวโดยการใช้ยาแบบต่างๆ ต่อเนื่องในทันที ก็ไม่จำเป็นต้องคุมกำเนิดด้วยวิธีการอื่นร่วมด้วยเช่นกัน

3. หากฝังยาคุมในช่วงเวลาที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น หลังจากฝังยาคุมแล้ว จำเป็นต้องคุมกำเนิดด้วยการใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วย

จดบันทึกครบวันกำหนด ฝังยาคุม

การถอดเข็มยาคุม เป็นหนึ่งในการปฏิบัติตัวหลังการฝังยาคุม

ยาคุมกำเนิดแบบฝัง มีระยะเวลาการฝังแบบชนิด 3 ปี กับ 5 ปี ผู้รับการฝังยาคุมกำเนิดต้องจดบันทึกวันครบกำหนดในปฏิทินไว้กันลืม และควรถอดเข็มยาคุมภายใน 3 เดือนหลังจากครบกำหนด

 

เนื่องจากฤทธิ์ของยาคุมกำเนิดจะค่อยๆหมดหรือเสื่อมสภาพหายไป

หากทิ้งไว้นานตัวเข็มยาคุมจะถูกเนื้อหรือชั้นไขมันกลืน ติดกับตัวแท่งของยาคุม จะส่งให้เมื่อต้องการเอาออกจะหาเข็มไม่เจอ หรือ เอาออกยากมาก  บางรายอาจจะต้องเข้าห้องผ่าตัดเพื่อถอดเข็มออก ดังนั้นการถอดเข็มยาคุม ถือเป็นข้อสำคัญหลัก ในการปฏิบัติตัวหลังการฝังยาคุม

วิธีปฏิบัติตัวหลังฝังยาคุม

ภายหลังการฝังยาฝังคุมกำเนิด ควรปฏิบัติตัวอย่างไร

  • ปิดแผลไว้ 3-5 วัน หลังรับบริการ ไม่ควรให้แผลถูกน้ำ

  • หลีกเลี่ยงการถูกกระแทกบริเวณแขนที่ฝังยาฝังคุมกำเนิด

  • กรณีรู้สึกว่าผ้าพันแผลแน่นไป สามารถคลายผ้าพันแผลให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น หากบางครั้งแน่นเกินไปอาจจะทำให้แขนชาหรือคล้ำได้

  • หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทางเรายินดีให้คำปรึกษาหลังจากฝังยาคุมได้ ผ่านไลน์ OA

  • ควรมาตรวจหลังจากฝังยา 7 วัน เพื่อดูความผิดปกติ

  • อาจมีอาการผิดปกติของประจำเดือน เช่น เลือดออกกระปริดกระปรอย ประจำเดือนมาสม่ำเสมอ

  • ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น ไม่มีประจำเดือน และมีอาการของการตั้งครรภ์ แผลมีเลือด หรือน้ำเหลือง หรือมีหนอง บวมแดง ควรรีบพบแพทย์ทันที

  • ต้องมาเปลี่ยนยาฝังคุมกำเนิดตามกำหนด

  • ควรตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกทุก 5 ปี และตรวจเต้านมด้วยตนเอง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

แนะนำวิธีปฏิบัติตัวหลังการฝังยาคุมกำเนิด

จะทำการฝังยาคุมกำเนิดแท่งใหม่ได้เมื่อใด

เมื่อครบกำหนดการป้องกันของยาแบบฝังแล้ว ทั้งแบบ3 ปี และ แบบ 5 ปี หากต้องการฝังยาคุมด้วยยาคุมแบบแท่งอีก แพทย์จะใส่แท่งยาใหม่โดยการใช้รอยแผลเดิมที่ถอดยาคุมออก แต่หากเกิดกรณีไม่สามารถฝังที่ตำแหน่งเดิมได้ แพทย์ก็จะเปลี่ยนไปฝังที่แขนอีกข้างหนึ่งแทน

ฝังยาคุมแท่งใหม่

การใช้ยาคุมแบบฝัง ถือเป็นการคุมกำเนิดแบบชั่วคราวที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็นที่นิยมมากขึ้น เพราะสามารถตอบโจทย์คนในยุคปัจจุบันที่มีความเร่งรีบไม่มีเวลาไปพบแพทย์บ่อยๆ

 

แม้จะมีราคาที่ดูสูงไปบ้าง แต่ถ้านำมาเฉลี่ยตามจำนวนวันแล้ว ถือว่าราคาไม่สูงเลย หากเทียบกับความปลอดภัยในการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูง

 

จึงถือว่าคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนหลังจากการฝังยาคุม แล้วอย่าลืมปฏิบัติตัวหลังการฝังยาคุม ตามคำแนะนำข้างต้น

แพทย์และเจ้าหน้าที่ให้บริการฝังยาคุมกำเนิด

สำหรับท่านใดที่สนใจจะฝังยาคุมกำเนิด หรือ ถอดยาคุม อินทัชเมดิแคร์ มีทีมแพทย์เฉพาะทางและพยาบาลที่มีเชี่ยวชาญพร้อมที่จะคำแนะนำให้คำปรึกษา

 

เพื่อให้ท่านได้วางแผนอนาคตอย่างมั่นใจ ด้วยบริการที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยสูง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก 

เพิมเพื่อน ไลน์

  @qns9056c

  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้