แนะนำวิธีการปฏิบัติตัวหลังการฝังยาคุมกำเนิด

 

วิธีการปฏิบัติตัวหลังการฝัง


            หลังจากทำการฝังยาคุมไปแล้ว สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญด้วยเช่นกันก็คือการปฏิบัติตัวหลังการฝังยาคุม เพื่อช่วยให้การป้องกันการตั้งครรภ์เกิดประสิทธิภาพดีที่สุด ไม่เกิดปัญหาขึ้นภายหลัง เพราะหากเกิดข้อผิดพลาดจนเกิดการตั้งครรภ์ขึ้น ก็จะกลายเป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ทำให้ท่านเสียเงินไปโดยไม่คุ้มค่าและอนาคตก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปจากที่ตั้งใจไว้อีกด้วย ส่วนจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างนั้นบทความนี้มีคำตอบ


การดูแลรักษาแผล ในการปฏิบัติตัวหลังการฝังยาคุม

      การปฏิบัติตัวหลังการฝังยาคุม หลังจากแพทย์ฝังยาคุมให้แล้ว กลับบ้านให้ระวังอย่าให้แผลเปียกน้ำ ลองสังเกตดูด้วยว่าพลาสเตอร์ปิดแผลเป็นแบบกันน้ำหรือไม่ หากไม่ใช่แบบกันน้ำควรต้องระวังเป็นพิเศษ หากไม่แน่ใจสามารถสอบถามกับพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่เยี่ยมบ้านของคลินิกได้ ใน 7 วันแรกควรหลีกเลี่ยงการยกของหนัก เมื่อครบกำหนดหนึ่งสัปดาห์ให้ไปพบแพทย์ตามนัด เพื่อตรวจดูแผลที่ฝังยาว่ามีความผิดปกติหรือไม่ และแพทย์จะนัดติดตามผลอีกปีละ 1 ครั้ง


การออกฤทธิ์ของยาคุมกำเนิดแบบฝัง เพื่อปฏิบัติตัวหลังการฝังยาคุม

      ยาคุมแบบฝังไม่ว่าจะเป็นตัวยาสำหรับ 3 ปี หรือ 5 ปี ล้วนแต่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์สูง ตัวยาสามารถออกฤทธิ์รวดเร็วในการยับยั้งการตกไข่ แต่ถ้าผู้ใช้ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องก็อาจจะทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้เช่นเดียวกัน เพื่อให้การออกฤทธิ์ของยาเกิดประสิทธิภาพดีที่สุด ในการปฏิบัติตัวหลังการฝังยาคุม อันดับแรกต้องทราบก่อนว่าตัวเองว่าฝังยาคุมช่วงเวลาใด เพราะช่วงเวลาที่ต่างกันก็จะมีการปฏิบัติตัวหลังการฝังยาคุม ที่ต่างกันด้วย

1. หากฝังยาคุมในช่วงระหว่าง 1-5 วันแรกของการมีประจำเดือน ก็ไม่จำเป็นต้องคุมกำเนิดด้วยวิธีการอื่นร่วมด้วย

2. การฝังยาคุมต่อจากการคุมกำเนิดชั่วคราวโดยการใช้ยาแบบต่างๆ ต่อเนื่องในทันที ก็ไม่จำเป็นต้องคุมกำเนิดด้วยวิธีการอื่นร่วมด้วยเช่นกัน

3. หากฝังยาคุมในช่วงเวลาที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น หลังจากฝังยาคุมแล้ว จำเป็นต้องคุมกำเนิดด้วยการใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วย

 

การถอดเข็มยาคุม เป็นหนึ่งในการปฏิบัติตัวหลังการฝังยาคุม

        ยาคุมกำเนิดแบบฝัง มีระยะเวลาการฝังแบบชนิด 3 ปี กับ 5 ปี ผู้รับการฝังยาคุมกำเนิดต้องจดบันทึกวันครบกำหนดในปฏิทินไว้กันลืม และควรถอดเข็มยาคุมภายใน 3 เดือนหลังจากครบกำหนด เนื่องจากฤทธิ์ของยาคุมกำเนิดจะค่อยๆหมดหรือเสื่อมสภาพหายไป หากทิ้งไว้นานตัวเข็มยาคุมจะถูกเนื้อหรือชั้นไขมันกลืน ติดกับตัวแท่งของยาคุม จะส่งให้เมื่อต้องการเอาออกจะหาเข็มไม่เจอ หรือ เอาออกยากมาก  บางรายอาจจะต้องเข้าห้องผ่าตัดเพื่อถอดเข็มออก ดังนั้นการถอดเข็มยาคุม ถือเป็นข้อสำคัญหลัก ในการปฏิบัติตัวหลังการฝังยาคุม

ภายหลังการฝังยาฝังคุมกำเนิด ควรปฏิบัติตัวอย่างไร

  1. ปิดแผลไว้ 3-5 วัน หลังรับบริการ ไม่ควรให้แผลถูกน้ำ

  2. หลีกเลี่ยงการถูกกระแทกบริเวณแขนที่ฝังยาฝังคุมกำเนิด

  3. ควรมาตรวจหลังจากฝังยา 7 วัน เพื่อดูความผิดปกติ

  4. อาจมีอาการผิดปกติของประจำเดือน เช่น เลือดออกกระปริดกระปรอย ประจำเดือนมาสม่ำเสมอ

  5. ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น ไม่มีประจำเดือน และมีอาการของการตั้งครรภ์ แผลมีเลือด หรือน้ำเหลือง หรือมีหนอง บวมแดง ควรรีบพบแพทย์ทันที

  6. ต้องมาเปลี่ยนยาฝังคุมกำเนิดตามกำหนด

  7. ควรตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกทุก 5 ปี และตรวจเต้านมด้วยตนเอง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

 

จะทำการฝังยาคุมกำเนิดแท่งใหม่ได้เมื่อใด

      เมื่อครบกำหนดการป้องกันของยาแบบฝังแล้ว ทั้งแบบ3 ปี และ แบบ 5 ปี หากต้องการฝังยาคุมด้วยยาคุมแบบแท่งอีก แพทย์จะใส่แท่งยาใหม่โดยการใช้รอยแผลเดิมที่ถอดยาคุมออก แต่หากเกิดกรณีไม่สามารถฝังที่ตำแหน่งเดิมได้ แพทย์ก็จะเปลี่ยนไปฝังที่แขนอีกข้างหนึ่งแทน

      การใช้ยาคุมแบบฝัง ถือเป็นการคุมกำเนิดแบบชั่วคราวที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็นที่นิยมมากขึ้น เพราะสามารถตอบโจทย์คนในยุคปัจจุบันที่มีความเร่งรีบไม่มีเวลาไปพบแพทย์บ่อยๆ แม้จะมีราคาที่ดูสูงไปบ้างแต่ถ้านำมาเฉลี่ยตามจำนวนวันแล้ว ถือว่าราคาไม่สูงเลย หากเทียบกับความปลอดภัยในการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูง จึงถือว่าคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนหลังจากการฝังยาคุมแล้วอย่าลืมปฏิบัติตัวหลังการฝังยาคุม ตามคำแนะนำข้างต้น
     สำหรับท่านใดที่สนใจจะฝังยาคุมกำเนิด หรือ ถอดยาคุม อินทัชเมดิแคร์ มีทีมแพทย์เฉพาะทางและพยาบาลที่มีเชี่ยวชาญพร้อมที่จะคำแนะนำให้คำปรึกษา เพื่อให้ท่านได้วางแผนอนาคตอย่างมั่นใจ ด้วยบริการที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยสูง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก 

เพิ่มเพื่อน

  @qns9056c

  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม