ตรวจสุขภาพใบรับรองแพทย์เพื่อศึกษาต่อ

ตรวจสุขภาพใบรับรองแพทย์เพื่อศึกษาต่อ รวมค่าแพทย์ ค่าบริการ มีรายการตรวจดังนี้

 1. ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ / Physical Examination

 2. วัดความดัน โลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง / Vital Signs

 3. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี HBsAg

 4. ตรวจตาบอดสี Color Blind Test

 5. เอกสารใบรับรองแพทย์ 5 โรค

  1. โรคเรื้อน / Leprosy

  2. วัณโรคระยะอันตราย / Advanced Pulmonary Tuberculosis

  3. ไม่ปรากฏอาการติดยาเสพติดให้โทษ / Drug addiction

  4. โรคพิษสุราเรื้อรัง / Chronic alcoholism

  5. โรคเท้าช้าง /Elephantiasis 

   * ราคา 250 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)


จุดประสงค์ในการใช้ใบรับรองแพทย์ใบรับรองแพทย์สามารถนำไปใช้ได้หลายวัตถุประสงค์ เช่น

 1. เพื่อรับรองสุขภาพในการเข้าศึกษาต่อทั้งใน และต่างประเทศ

 2. เพื่อยืนยันว่าคุณได้ไปรับการตรวจสุขภาพที่สถานพยาบาลจริง

 3. เพื่อรับรองว่าคุณหายจากโรคแล้วและสามารถกลับไปเรียนได้ตามปกติ 


การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 1. ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร

 2. ควรสวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน

 3. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอนก่อนวันตรวจ

 4. ถ้าฟิล์มเอกซเรย์เก่า กรุณานำมาด้วยทุกครั้ง

 5. หากสงสัยว่าตั้งครรภ์กรุณาแจ้งแจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนตรวจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก   
  @qns9056c
  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

 

ตรวจสุขภาพใบรับรองแพทย์เพื่อศึกษาต่อ เพื่อเรียนต่อ