ตรวจสุขภาพขอใบรับรองแพทย์เพื่อศึกษาต่อ ต้องตรวจอะไรบ้าง

 

        ในการศึกษาต่อนั้น จำเป็นที่จะต้องยื่นใบรับรองแพทย์ตามที่แต่ละสถาบันกำหนด ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นใบรับรองแพทย์ 5 โรค เรามาดูกันว่าการตรวจสุขภาพขอใบรับรองแพทย์เพื่อศึกษาต่อ นั้นต้องตรวจอะไรบ้าง

 

ใบรับรองแพทย์ คืออะไร?

        ใบรับรองแพทย์ คือ เอกสารรับรองว่ามีการเข้ารับการตรวจสุขภาพและไม่เป็นโรคที่ระบุเอาไว้ตามที่แต่ละองค์กรต้องการให้ตรวจ และจะต้องออกโดยแพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาเท่านั้น ซึ่งใบรับรองแพทย์นั้นสามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป อาทิ ใบรับรองแพทย์สำหรับทำ Work Permit, ใบรับรองแพทย์เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ, ใบรับรองแพทย์สมัครงาน, ใบรับรองแพทย์ทำใบขับขี่ ในส่วนของใบรับรองแพทย์เพื่อศึกษาต่อนั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

รายการตรวจและโรคที่ต้องตรวจในการขอใบรับรองแพทย์เพื่อศึกษาต่อ

สำหรับผู้ที่กำลังจะเรียนต่อในสถาบันการศึกษาต่างๆ สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมเพื่อขอใบรับรองแพทย์เพื่อศึกษาต่อ โดยมีรายการตรวจดังนี้

 1. ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ / Physical Examination

 2. วัดความดัน โลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง / Vital Signs

 3. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี HBsAg

 4. ตรวจตาบอดสี Color Blind Test

 5. ในส่วนของเอกสารใบรับรองแพทย์ 5 โรค ประกอบด้วย

 6. โรคเรื้อน / Leprosy

 7. วัณโรคระยะอันตราย / Advanced Pulmonary Tuberculosis

 8. ไม่ปรากฏอาการติดยาเสพติดให้โทษ / Drug addiction

 9. โรคพิษสุราเรื้อรัง / Chronic alcoholism

 10. โรคเท้าช้าง /Elephantiasis  

 

        เมื่อทำการตรวจแล้วแพทย์จะลงความคิดเห็นรวมถึงรับรองว่ามีการเข้ารับการตรวจสุขภาพจริง ทั้งนี้ใบรับรองแพทย์ที่ออกจะมีอายุ 30 วัน นับจากวันที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ โดยนอกจากใช้ยื่นเป็นเอกสารเพื่อเรียนต่อแล้วใบรับรองแพทย์ยังสามารถใช้เพื่อรับรองสุขภาพในการเข้าศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ(อาจมีรายการเพิ่มเติมตามที่แต่ละสถาบันกำหนด), ใช้เพื่อยืนยันว่าคุณได้ไปรับการตรวจสุขภาพที่สถานพยาบาลจริง รวมถึงใช้เพื่อรับรองว่าคุณหายจากโรคแล้วและสามารถกลับไปเรียนได้ตามปกติได้อีกด้วย

 

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 1. ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร แต่ควรเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ

 2. ควรสวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขนหรือวัดความดันโลหิต

 3. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอนก่อนวันตรวจเพื่อให้ได้ผลที่ดีและแม่นยำมากขึ้น

 4. ถ้ามีฟิล์มเอกซเรย์เก่า กรุณานำมาด้วยทุกครั้งเพื่อประกอบการวินิจฉัย

 5. สำหรับสุภาพสตรีหากสงสัยว่าตั้งครรภ์กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนตรวจ

 

        การตรวจสุขภาพสำหรับขอใบรับรองแพทย์เพื่อศึกษาต่อ ที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม มีขั้นตอนที่สะดวกรวดเร็ว ให้ผลการตรวจที่แม่นยำ ทำโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลการตรวจที่ถูกต้องเพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ท่านที่สนใจสามารถสอบถามและใช้บริการได้ที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมทุกสาขาใกล้บ้าน เพียงค้นหาผ่าน คลินิกใกล้ฉัน ใน Google เท่านั้น

 

 

 


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก

เพิ่มเพื่อน
  @qns9056c


  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

 

 

ตรวจสุขภาพใบรับรองแพทย์เพื่อศึกษาต่อ เพื่อเรียนต่อ