ใบรับรองแพทย์ สมัครเรียน ตรวจสุขภาพเข้ามหาลัย ได้ผลตรวจเร็ว


ใบรับรองแพทย์ สมัครเรียน ตรวจสุขภาพเข้ามหาลัย

ในการศึกษาต่อนั้น จำเป็นที่จะต้องยื่นใบรับรองแพทย์ตามที่แต่ละสถาบันกำหนด ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นใบรับรองแพทย์ 5 โรค เรามาดูกันว่าการตรวจสุขภาพเข้ามหาลัย หรือขอใบรับรองแพทย์ สมัครเรียน นั้นต้องตรวจอะไรบ้าง

เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับ ใบรับรองแพทย์ สมัครเรียน


ใบรับรองแพทย์ สมัครเรียน

ใบรับรองแพทย์ สมัครเรียน

ใบรับรองแพทย์ คือ เอกสารรับรองว่ามีการเข้ารับการตรวจสุขภาพและไม่เป็นโรคที่ระบุเอาไว้ตามที่แต่ละสถานศึกษาต้องการให้ตรวจ และจะต้องออกโดยแพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาเท่านั้น


ซึ่งใบรับรองแพทย์ สมัครเรียน สามารถนำไปใช้เพื่อยื่นศึกษาต่อ สมัครเรียนต่อ ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอาจมีรายการตรวจเพิ่มเติมก็ได้ตามแต่ละสถาบันกำหนด


ใบรับรองแพทย์ สมัครเรียน ตรวจอะไรบ้าง

สำหรับผู้ที่กำลังจะเรียนต่อในสถาบันการศึกษาต่างๆ ต้องการตรวจสุขภาพเข้ามหาลัยสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมเพื่อขอใบรับรองแพทย์ สมัครเรียนโดยมีรายการตรวจดังนี้

ใบรับรองแพทย์ สมัครเรียน ตรวจอะไรบ้าง

ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ / Physical Examination

ขั้นตอนแรกแพทย์จะทำการซักประวัติการเจ็บป่วยของคนไข้ ตรวจคัดกรองโดยแพทย์เบื้องต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับอาการและการเจ็บป่วยที่ถูกต้อง ชัดเจน เช่น โรคประจำตัว การแพ้ยา รวมไปถึงเคยผ่าตัดหรือไม่ เพื่อวางแผนการตรวจร่างกายและการวินิจฉัยสำหรับการออกใบรับรองแพทย์ สมัครเรียน

วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง / Vital Signs

การวัดความดันโลหิต วัดชีพจร ค่าของน้ำหนักและส่วนสูง เป็นการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นที่สามารถบ่งบอกถึงสุขภาพปัจจุบันของคนไข้ได้ หากมีความผิดปกติเกิดขึ้น แพทย์ก็จะวินิจฉัยและให้คำแนะนำเพิ่มเติม

ตรวจไวรัสตับอักเสบบี / HBsAg

ผู้ที่ขอใบรับรองแพทย์ สมัครเรียน จำเป็นจะต้องทำการตรวจไวรัตับอักเสบบีด้วย เนื่องจากเป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง ก่อให้เกิดมะเร็งตับ และตับแข็งได้ การเรียนต่อหรือสมัครเรียนในองค์กรที่มีผู้คนจำนวนมาก ผู้ที่มีเชื้ออาจเป็นพาหะโรคได้ จึงต้องตรวจให้แน่ในว่าไม่ได้เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีก่อนเข้าศึกษาต่อ

ตรวจตาบอดสี / Color Blind Test

ตรวจตาบอดสีหรือตรวจความผิดปกติในการมองเห็นสี จะเป็นตรวจในระดับคัดกรอง (Screening) เพื่อดูคนไข้มีภาวะตาบอดสีหรือไม่ โดยใช้วิธีดูแผ่นภาพหรือแผ่นกระดาษหลายๆ หน้า หากอ่านและลากเส้นตามสีบนแผ่นภาพได้ก็ถือว่ามีสายตาปกติ ซึ่งการตรวจตาบอดสีเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะการมองเห็นสีที่ผิดปกติจะส่งผลโดยตรงในชีวิตประจำวันสำหรับการเข้าเรียนหรือเรียนต่อ

ตรวจโดยการฟังปอด

ตรวจโดยการฟังปอด แพทย์จะใช้หูฟังเพื่อฟังเสียงหายใจของทรวงอกด้านหน้า โดยเปรียบเทียบระหว่างทรวงอกด้านซ้ายและขวา และตรวจสอบว่าเสียงหายใจปกติ หรือมีเสียงแทรกหรือไม่ ซึ่งผลการตรวจโดยการฟังปอดเป็นอีกหนึ่งรายการที่แพทย์จะระบุลงในใบรับรองแพทย์ สมัครเรียน


5 โรคที่ระบุใน ใบรับรองแพทย์ สมัครเรียน

5 โรคที่ระบุใน ใบรับรองแพทย์ สมัครเรียน

ในส่วนของเอกสารใบรับรองแพทย์ สมัครเรียน จะมีการระบุ 5 โรคร้ายแรงประกอบด้วย

  1. โรคเรื้อน / Leprosy

  2. วัณโรคระยะอันตราย / Advanced Pulmonary Tuberculosis

  3. โรคยาเสพติดให้โทษ / Drug addiction

  4. โรคพิษสุราเรื้อรัง / Chronic alcoholism

  5. โรคเท้าช้าง /Elephantiasis

  ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ สมัครเรียน


ใบรับรองแพทย์ สมัครเรียน ใช้ได้กี่วัน

เมื่อทำการตรวจแล้วแพทย์จะลงความคิดเห็นรวมถึงรับรองว่ามีการเข้ารับการตรวจสุขภาพจริง ใบรับรองแพทย์ สมัครเรียน ใช้ได้และมีอายุภายใน 30 วัน นับจากวันที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ

โดยนอกจากใช้ยื่นเป็นเอกสารเพื่อเรียนต่อแล้วใบรับรองแพทย์ยังสามารถใช้เพื่อรับรองสุขภาพในการเข้าศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ (อาจมีรายการเพิ่มเติมตามที่แต่ละสถาบันกำหนด) ใช้เพื่อยืนยันว่าคุณได้ไปรับการตรวจสุขภาพที่สถานพยาบาลจริง รวมถึงใช้เพื่อรับรองว่าคุณหายจากโรคแล้วและสามารถกลับไปเรียนได้ตามปกติได้อีกด้วย


ใบรับรองแพทย์ สมัครเรียน ตรวจสุขภาพเข้ามหาลัย ต้องเตรียมตัวอย่างไร

ใบรับรองแพทย์ สมัครเรียน ตรวจสุขภาพเข้ามหาลัย ต้องเตรียมตัวอย่างไร

  1. ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร แต่ควรเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ

  2. ควรสวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขนหรือวัดความดันโลหิต

  3. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอนก่อนวันตรวจเพื่อให้ได้ผลที่ดีและแม่นยำมากขึ้น

  4. ถ้ามีฟิล์มเอกซเรย์เก่า กรุณานำมาด้วยทุกครั้งเพื่อประกอบการวินิจฉัย

  5. สำหรับสุภาพสตรีหากสงสัยว่าตั้งครรภ์กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนตรวจ


การตรวจสุขภาพเข้ามหาลัย หรือขอใบรับรองแพทย์ สมัครเรียน ที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม มีขั้นตอนที่สะดวกรวดเร็ว ให้ผลการตรวจที่แม่นยำ ทำโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลการตรวจที่ถูกต้องเพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ท่านที่สนใจสามารถสอบถามและใช้บริการได้ที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมทุกสาขาใกล้บ้าน เพียงค้นหาผ่าน คลินิกใกล้ฉัน ใน Google เท่านั้น

ใบรับรองแพทย์ สมัครเรียน


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก

  @qns9056c
  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

เรียบเรียงโดย แพทย์หญิงอรอุมา เพียรผล
  แก้ไขล่าสุด : 08/05/2023

free website counter
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้