อบรมบุคลากร (ผู้จัดการสาขา)

Last updated: 2022-03-25  |  169 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข่าวสารและกิจกรรม

อินทัชเมดิแคร์มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องให้กับผู้จัดการสาขาซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญมากกับองค์กร

เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถ การทำงานเป็นทีม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้