วิธีเดินทางไปอินทัชเมดิแคร์ สาขาลาดพร้าว-ห้วยขวาง


วิธีเดินทางไปอินทัชเมดิแคร์คลินิก สาขาลาดพร้าว-ห้วยขวาง

การเดินทางแบบที่ 1  MRT สุทธิสาร – อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาลาดพร้าว-ห้วยขวาง

  เดินทางจาก MRT สุทธิสาร ออกทางออกที่ 2 จากนั้นเรียกรถสาธารณะเพื่อเดินไปยังอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมสาขาลาดพร้าว-ห้วยขวาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที

วิธีเดินทางไปลาดพร้าว-ห้วยขวาง

1. ลงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสุทธิสาร

วิธีเดินทางไปลาดพร้าว-ห้วยขวาง

2. ใช้ทางออกที่ 2 ทางออกอาคารปรีชา

วิธีเดินทางไปลาดพร้าว-ห้วยขวาง

3. เมื่อเดินออกจากสถานีแล้วให้เดินเลี้ยวซ้าย มุ่งหน้าสู่ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

วิธีเดินทางไปลาดพร้าว-ห้วยขวาง

4. จากนั้นจะพบกับสี่แยกให้เดินเลี้ยวซ้าย จะพบกับวินมอเตอร์ไซต์ (แจ้งว่าไปคลินิกอินทัชเมดิแคร์ ซอยพิบูลย์อุปถัมภ์ ข้างโรงแรมABC)

อินทัชเมดิแคร์ลาดพร้าว-ห้วยขวาง

5. เมื่อเดินทางมาถึงก็จะพบกับอินทัชเมดิแคร์คลินิกอยู่ฝั่งซ้ายมือ


การเดินทางแบบที่ 2 MRT ภาวนา (สายสีเหลือง) – อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาลาดพร้าว-ห้วยขวาง

  เดินทางจาก MRT ภาวนา ออกทางออกที่ 2 ซอยลาดพร้าว 41/1  จากนั้นเรียกรถสาธารณะเพื่อเดินไปยังอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมสาขาลาดพร้าว-ห้วยขวาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 นาที

สถานีรถไฟฟ้าภาวนา

1. ลงสถานีรถไฟฟ้าภาวนา จากนั้นออกทางออกที่ 2 ซอยลาดพร้าว 41/1 เพื่อเรียกรถสาธารณะ ไปยังอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมสาขาลาดพร้าว-ห้วยขวาง (แจ้งว่าไปคลินิกอินทัชเมดิแคร์ ซอยลาดพร้าว48 ข้างโรงแรม ABC)

อินทัชเมดิแคร์ลาดพร้าว-ห้วยขวาง

2. เมื่อเดินทางมาถึงก็จะพบกับอินทัชเมดิแคร์คลินิกอยู่ฝั่งขวามือ


การเดินทางแบบที่ 3 รถโดยสารประจำทาง

รถโดยสารประจำทาง จากถนนลาดพร้าว (ฝั่งขาออก) - อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาลาดพร้าว-ห้วยขวาง

  ด้วยรถโดยสารประจำทาง สาย 73 , 145 , ปอ.8 ,191 , 178 , 514 ,137 ,145  96, 126 , 502 ,545,8,44,92,182, เพื่อลงที่ป้ายรถประจำทางโรงเรียนพิบูลย์ จากนั้นเดินมุ่งหน้าสู่ซอยลาดพร้าว 48 เพื่อเรียกวินมอเตอร์ไซต์เดินทางไปยังคลินิก ใช้เวลาเดินจากหน้าปากซอยลาดพร้าว48ประมาณ 2 นาที ระยะทาง 800 เมตร

อินทัชเมดิแคร์ลาดพร้าว-ห้วยขวาง

1. ลงรถประจำทางป้ายรถประจำทางโรงเรียนพิบูลย์ จากนั้นเดินมุ่งหน้าสู่ซอยลาดพร้าว 48 เพื่อเรียกรถวินมอเตอร์ไซต์ (แจ้งว่าไปคลินิกอินทัชเมดิแคร์ ข้างโรงแรม ABC)

อินทัชเมดิแคร์ลาดพร้าว-ห้วยขวาง

2. เมื่อคุณเดินทางมาถึงก็จะพบกับอินทัชเมดิแคร์คลินิกอยู่ฝั่งขวามือ

รถโดยสารประจำทาง จากถนนลาดพร้าว (ฝั่งขาเข้า) - อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาลาดพร้าว-ห้วยขวาง 

  ด้วยรถโดยสารประจำทาง สาย 73 , 145 , ปอ.8 ,191 , 178 , 514 ,137 ,145  96, 126 , 502 ,545,8,44,92,182, เพื่อลงที่ป้ายรถประจำทางตรงข้ามโรงเรียนพิบูลย์ จากนั้นเดินข้ามสะพานลอยเพื่อเดินไปยังซอยลาดพร้าว48 เพื่อเรียกวินมอเตอร์ไซต์เดินทางไปยังคลินิก ซึ่งจากป้ายรถประจำทางถึงคลินิก 950  เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที     

วิธีเดินทางไปลาดพร้าว-ห้วยขวาง

1. ลงรถประจำทางป้ายตรงข้ามโรงเรียนพิบูลย์ จากนั้นเดินข้ามสะพานลอยมายังฝั่งโรงเรียนพิบูลย์

วิธีเดินทางไปลาดพร้าว-ห้วยขวาง

2. เมื่อลงจากสะพานลอยให้สังเกตป้ายโรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์นี้ จากนั้นเดินตรงมาเรื่อยๆ

อินทัชเมดิแคร์ลาดพร้าว-ห้วยขวาง

3. เมื่อเดินตรงมาเรื่อยๆ จะพบกับป้ายรถเมล์ ให้เดินไปอีกประมาณ 50 เมตร จะพบกับซอยลาดพร้าว 48 จากนั้นให้เรียกรถวินมอเตอร์ไซต์ (แจ้งว่าไปคลินิกอินทัชเมดิแคร์ ข้างโรงแรม ABC)

อินทัชเมดิแคร์ลาดพร้าว-ห้วยขวาง

4. เมื่อเดินทางมาถึงก็จะพบกับอินทัชเมดิแคร์คลินิกอยู่ฝั่งขวามือ


การเดินทางแบบที่ 4 รถยนต์ส่วนบุคคล

จากถนนพระราม 9 – อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาลาดพร้าว - ห้วยขวาง

  เดินทางมาจากพระราม 9 ให้มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนรัชดาภิเษก เมื่อถึงแยกรัชดาภิเษก-สุทธิสาร ให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ขับตรงมาประมาณ 900 เมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าซอยพิบูลย์อุปถัมภ์ เดินทางอีกประมาณ 600 เมตร จะพบคลินิกทางด้านซ้ายมืออยู่ข้างกับโรงแรม ABC

วิธีเดินทางไปลาดพร้าว-ห้วยขวาง

1. หากเดินทางมาจากถนนพระราม 9 เมื่อถึงแยกพระราม 9  ให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนรัชดาภิเษก

วิธีเดินทางไปลาดพร้าว-ห้วยขวาง

2. เมื่อเลี้ยวเข้าสู่ถนนรัชดาภิเษก แล้วขับตรงมาเรื่อยๆ จากนั้นให้เบี่ยงขวาเข้าสู่ถนนรัชดาภิเษก/อุโมงค์ห้วยขวาง

วิธีเดินทางไปลาดพร้าว-ห้วยขวาง

3. เมื่อออกจากอุโมงค์ให้เบี่ยงซ้ายให้ขับอยู่บนถนนรัชดาภิเษก

วิธีเดินทางไปลาดพร้าว-ห้วยขวาง

4. เมื่อถึงแยกรัชดาภิเษก-สุทธิสาร ให้เลี้ยวขวามุ่งสู่ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

วิธีเดินทางไปลาดพร้าว-ห้วยขวาง

5. ขับตรงมาประมาณ 900 เมตร ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยพิบูลย์อุปถัมภ์

อินทัชเมดิแคร์ลาดพร้าว-ห้วยขวาง

6. ขับมาตามทางหลักมาเรื่อยๆ อีกประมาณ 600 เมตร จะพบอินทัชเมดิแคร์คลินิกทางด้านซ้ายมือ อยู่ข้างกับโรงแรม ABC

รถยนต์ส่วนบุคคล จากถนนลาดพร้าว (ฝั่งขาออก)– อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาลาดพร้าว - ห้วยขวาง 

  เดินทางมาจากถนนลาดพร้าวฝั่งขาออก ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยลาดพร้า 48 ขับตรงมาประมาณ 800 เมตร จะพบอินทัชเมดิแคร์คลินิกทางด้านขวามืออยู่ข้างกับโรงแรม ABC

วิธีเดินทางไปลาดพร้าว-ห้วยขวาง
1. หากเดินทางมาจากถนนลาดพร้าว ฝั่งขาออก ที่จะมุ่งหน้าสู่ถนนรัชดาภิเษก ให้ขับตรงมาเรื่อย ๆ
อินทัชเมดิแคร์ลาดพร้าว-ห้วยขวาง
2. จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าซอยลาดพร้าว 48 ขับมาเรื่อยๆ ตามเส้นทางหลักประมาณ 800 เมตร
อินทัชเมดิแคร์ลาดพร้าว-ห้วยขวาง
3. จะพบอินทัชเมดิแคร์คลินิกทางด้านขวามืออยู่ข้างกับโรงแรม ABC

รถยนต์ส่วนบุคคล จากถนนลาดพร้าว (ฝั่งขาเข้า) – อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาลาดพร้าว - ห้วยขวาง 

  เดินทางมาจากถนนลาดพร้าวฝั่งขาเข้า ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยลาดพร้า 48 ขับตรงมาประมาณ 800 เมตร จะพบอินทัชเมดิแคร์คลินิกทางด้านขวามืออยู่ข้างกับโรงแรม ABC

วิธีเดินทางไปลาดพร้าว-ห้วยขวาง
1. หากเดินทางมาจากถนนลาดพร้าว ฝั่งขาเข้า ที่จะมุ่งหน้าสู่ถนนลาดพร้าว ให้ขับตรงมาเรื่อยๆ จากนั้นให้กลับรถที่ซอยลาดพร้าว 64
อินทัชเมดิแคร์ลาดพร้าว-ห้วยขวาง
2. จากนั้นขับตรงมาประมาณ 1.6 กิโลเมตรให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยลาดพร้าว 48
Intouch Medicare Lat Phrao Huai-Khwang

3. ขับมาเรื่อยๆ ตามเส้นทางหลักประมาณ 800 เมตร จะพบอินทัชเมดิแคร์คลินิกทางด้านขวามืออยู่ข้างกับโรงแรม ABC

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้