วิธีเดินทางไปอินทัชเมดิแคร์ สาขาอ่อนนุช-ศรีนครินทร์

วิธีเดินทางไปอินทัชเมดิแคร์ สาขาอ่อนนุช-ศรีนครินทร์


การเดินทางแบบที่ 1 MRT สถานีศรีนุช (สายสีเหลือง) - อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาอ่อนนุช-ศรีนครินทร์

  เดินทางจาก MRT ออกทางออกที่ 4 จากนั้นเรียกรถสาธารณะเพื่อเดินไปยังอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาอ่อนนุช-ศรีนครินทร์  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 นาที

image

ลงสถานีรถไฟฟ้า สถานีศรีนุช (สายสีเหลือง)

image

ใช้ทางออกที่ 4 เพื่อไปยังซอยอ่อนนุช 60 

image

เดินตามป้ายทางออกหมายเลข 4 มาเรื่อยๆ

image

เมื่อเดินลงมาจากสถานีจะพบกับวินรถสาธารณะให้เรียกรถสาธารณไปยังคลินิก (แจ้งว่าไปคลินิกอินทัชเมดิแคร์หน้าปากซอยอ่อนนุช 39/1)

image

เมื่อเดินทางมาถึงก็จะพบกับคลินิกตั้งอยู่หน้าปากซอยอ่อนนุช 39/1

การเดินทางแบบที่ 2  รถโดยสารประจำทาง จากถนนลาดกระบัง / มีนบุรี / รามคำแหง - อินทัชเมดิแคร์สาขาอ่อนนุช-ศรีนครินทร์  

รถโดยสารประจำทาง สาย 1013 และ 519 เพื่อลงที่ป้ายรถประจำทางซอยสะและน้อย

  เดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง สาย 1013 และ 519 เพื่อลงที่ป้ายรถประจำทางซอยสะและน้อย จากนั้นเดินมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนอ่อนนุช เพื่อไปยังคลินิก ซึ่งระยะทางจากป้ายรถประจำทางถึงคลินิก180  เมตร ใช้เวลาเดินทาง3นาที คลินิกจะอยู่ฝั่งตรงข้ามปากซอยอ่อนนุช 39/1  

image

ลงที่ป้ายรถประจำทาง ซอยสะและน้อย

image

เดินมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนอ่อนนุช ตรงๆมาเรื่อยจะพบกับซอยอ่อนนุช 52 เดินตรงมาอีกประมาณ 100 เมตร 

image

จากนั้นจะพบกับคลินิกอยู่ฝั่งขวามือ หน้าปากซอยอ่อนนุช 39/1 (ตึกสีน้ำตาล)

การเดินทางแบบที่ 3 รถโดยสารประจำทางจากพระราม 4 / พระโขนง - อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาอ่อนนุช-ศรีนครินทร์  

รถโดยสารประจำทาง สาย 1013 และ 519 เพื่อลงที่ป้ายรถประจำทางซอยอ่อนนุช 39

  เดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง สาย 1013 และ 519 เพื่อลงที่ป้ายรถประจำทางซอยอ่อนนุช 39  จากนั้นเดินมุ่งหน้าเข้าสู่ซอยอ่อนนุช 39/1  เพื่อไปยังคลินิก ซึ่งระยะทางจากป้ายรถประจำทางถึงคลินิก 120  เมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 นาที คลินิกจะอยู่ปากซอยอ่อนนุช 39/1   

image

ลงที่ป้ายรถประจำทาง ซอยอ่อนนุช 39

image

จากนั้นเดินมุ่งหน้าเข้าสู่ซอยอ่อนนุช 39 จะพบกับธนาคารกสิกร ให้เดินต่อไปอีกประมาณ 50 เมตร

image

จะพบกับคลินิก หน้าปากซอยอ่อนนุช 39/1 (ตึกสีน้ำตาล)

การเดินทางแบบที่ 4 รถยนต์ส่วนบุคคล จากถนนลาดกระบัง - อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาอ่อนนุช - ศรีนครินทร์

  เดินทางมาจากถนนลาดกระบัง ให้มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนอ่อนนุช (ซอยสุขุมวิท77) วิ่งตรงมาเรื่อยๆเพื่อไปยังซอยอ่อนนุช39/1 จะพบคลินิกอยู่หน้าปากซอยอ่อนนุช39/1 (ตึกสีน้ำตาล) โดย สามารถจอดรถได้ที่บริเวณด้านหน้าคลินิก

image

หากเดินทางมาจากลาดกระบัง ให้มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนอ่อนนุช (ซอยสุขุมวิท77)

image

เดินทางต่อมาเรื่อยๆจะพบกับแยกสวนหลวง ให้ขับตรงไปเรื่อยๆ

image

เดินทางต่อมาอีกประมาณ 500 เมตร ก็จะพบกับคลินิก อยู่หน้าปากซอยอ่อนนุช 39/1

การเดินทางแบบที่ 5 รถยนต์ส่วนบุคคล จากถนนพัฒนาการ - อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาอ่อนนุช - ศรีนครินทร์ 

เดินทางมาจากถนนพัฒนาการให้ชิดซ้ายเพื่อวิ่งบนถนนพัฒนาการ จากนั้นเลี้ยวซ้ายเพื่อเดินทางต่อไปยังถนนหมายเลข3344 เมื่อถึงแยกสวนหลวงให้เลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ถนนอ่อนนุช (ซอยสุขุมวิท77)  ขับตรงมาประมาณ 500 เมตร จะพบคลินิกทางด้านขวามือหน้าปากซอยอ่อนนุช 39/1 โดย สามารถจอดรถได้ที่บริเวณด้านหน้าคลินิก

image

หากเดินทางมาจากถนนพัฒนาการ ให้ชิดซ้ายเพื่อวิ่งบนถนนพัฒนาการ

image

จากนั้นเลี้ยวซ้ายเพื่อเดินทางต่อไปยังถนนหมายเลข 3344 ป้ายบอกทางถนนอ่อนนุช

image

เมื่อถึงแยกสวนหลวงให้เลี้ยวขวาตามป้ายบอกทางอ่อนนุชเพื่อเข้าสู่ถนนอ่อนนุช (ซอยสุขุมวิท77)

image

เดินทางต่อมาอีกประมาณ 500 เมตร ก็จะพบกับคลินิก อยู่หน้าปากซอยอ่อนนุช 39/1

การเดินทางแบบที่ 6 รถยนต์ส่วนบุคคล จากถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 / สวนหลวง - อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาอ่อนนุช - ศรีนครินทร์

  เดินทางมาจากถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เมื่อถึงแยกศรีอุดม ให้เลี้ยวขวา เพื่อเดินทางต่อไปยังถนนหมายเลข 3344  จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่แยกสวนหลวงเพื่อเข้าสู่ถนนอ่อนนุช (ซอยสุขุมวิท77)  ขับตรงมาประมาณ 500 เมตร จะพบคลินิกทางด้านขวามือหน้าปากซอยอ่อนนุช 39/1 โดย สามารถจอดรถได้ที่บริเวณด้านหน้าคลินิก

image

หากเดินทางมาจากถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ให้ขับมาตามป้ายบอกทางศรีนครินทร์ เพื่อมุ่งหน้าไปแยกศรีอุดม

image

เมื่อถึงแยกศรีอุดม ให้เลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ถนนหมายเลข 3344

image

ขับตรงมาเรื่อยๆ ตามป้ายบอกทางอ่อนนุช

image

เมื่อถึงแยกสวนหลวงให้เลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าสู่ถนนอ่อนนุช (ซอยสุขุมวิท77)

image

เดินทางต่อมาอีกประมาณ 500 เมตร ก็จะพบกับคลินิก อยู่หน้าปากซอยอ่อนนุช 39/1

การเดินทางแบบที่ 7 รถยนต์ส่วนบุคคล จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาอ่อนนุช-ศรีนครินทร์

  เดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใช้ทางถนนลาดกระบังจากนั้นมุ่งหน้าสู่ถนนอ่อนนุช (ซอยสุขุมวิท77) ขับตรงมาประมาณ 500 เมตร จะพบคลินิกทางด้านขวามือหน้าปากซอยอ่อนนุช 39/1 โดย สามารถจอดรถได้ที่บริเวณด้านหน้าคลินิก ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที โดย สามารถจอดรถได้ที่บริเวณด้านหน้าคลินิก

image

เดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ

image

ขับตามป้ายบอกทางออก ขับตรงมาเรื่อยๆ เมื่อถึงแยกขับให้เบี่ยงซ้ายตามป้ายบอกทางถ.ร่มเกล้า

image

เมื่อขับลงเรื่อยๆ จะพบกับป้ายอ่อนนุช ให้เลี้ยวซ้ายทางตามป้าย ถ.อ่อนนุช

image

ขับตรงมาเรื่อยๆ ตามทาง

image

เมื่อเห็นป้ายบอกให้เดินทางตามป้ายบอกทาง ถ.ร่มแกล้า

image

จากนั้นจะเห็นป้ายบอกทาง ถ.อ่อนนุช ให้เดินทางตามป้าย ถ.อ่อนนุช

image

เมื่อถึงทางแยกให้เลี้ยวซ้าย ตามทางบอกพระโขนง

image

ขับตรงมาตลอด เมื่อเห็นป้ายบอกทางให้เลี้ยวขวาตามป้ายบอกทาง ถ.อ่อนนุช

image

เมื่อเลี้ยวมาแล้วให้ขับตรงมาเรื่อยๆ จากนั้นจะพบป้ายบอกทาง ถนนศรีนครินทร์/พระโขนงให้เลี้ยวซ้าย

image

เดินทางต่อมาเรื่อยๆ บนถนนลาดกระบังเพื่อให้มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนอ่อนนุช (ซอยสุขุมวิท77)

image

จากนั้นเมื่อพบแยกสวนหลวง ให้ขับตรงไปเรื่อยๆ

image

เดินทางต่อมาอีกประมาณ 500 เมตร ก็จะพบกับคลินิก อยู่หน้าปากซอยอ่อนนุช 39/1

การเดินทางแบบที่ 8 รถยนต์ส่วนบุคคล จากถนนบางกะปิ / ลำสาลี / เสรีไทย – อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาอ่อนนุช-ศรีนครินทร์

  เดินทางมาจากถนนบางกะปิ / ลำสาลี / เสรีไทย เมื่อถึงแยกลำสาลีให้มุ่งหน้าสู่ถนนรามคำแหง (หมายเลข3344) ขับตามทางมาเรื่อยๆ เมื่อถึงแยกสวนหลวงให้เลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ถนนอ่อนนุช (ซอยสุขุมวิท77)  ขับตรงมาประมาณ 500 เมตร จะพบคลินิกทางด้านขวามือหน้าปากซอยอ่อนนุช39/1 โดย สามารถจอดรถได้ที่บริเวณด้านหน้าคลินิก

image

หากเดินทางมาจากถนนบางกะปิ / ลำสาลี / เสรีไทย เมื่อถึงแยกลำสาลีให้มุ่งหน้าสู่ถนนรามคำแหง (หมายเลข3344)

image

ขับตรงมาเรื่อยๆ บนถนนรามคำแหง (หมายเลข3344)

image

เมื่อเจอป้ายบอกทางให้เบี่ยงขวาตามป้ายบอกทางพระราม 9

image
ขับตรงมาตามถนนหมายเลข 3344 มาเรื่อยๆ จากนั้นเมื่อพบป้ายบอกทางให้ขับตามป้ายบอกทางอ่อนนุช 
image

เมื่อถึงแยกสวนหลวงให้เลี้ยวขวาตามป้ายบอกทางอ่อนนุชเพื่อเข้าสู่ถนนอ่อนนุช (ซอยสุขุมวิท77) 

image

เดินทางต่อมาอีกประมาณ 500 เมตร ก็จะพบกับคลินิก อยู่หน้าปากซอยอ่อนนุช 39/1

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้