การเดินทางแบบที่ 1  BTS วัดพระศรีมหาธาตุ – อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขารามอินทรา กม.2

  เดินทางจาก BTS ออกทางออกที่ 4 จากนั้นเรียกรถสาธารณะเพื่อเดินไปยังอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขารามอินทรา กม.2  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที

How to go to the Intouchmedicare Clinic, Ramintra km.2 Branch

1. ลงสถานีรถไฟฟ้า สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ

How to go to the Intouchmedicare Clinic, Ramintra km.2 Branch

2. ใช้ทางออกที่ 4 เพื่อไปยังหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 1

How to go to the Intouchmedicare Clinic, Ramintra km.2 Branch

3. เดินตามป้ายทางออกหมายเลข 4 มาเรื่อยๆ

How to go to the Intouchmedicare Clinic, Ramintra km.2 Branch

4. เมื่อเดินลงมาจากสถานีจะพบป้ายชื่อหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 1 จากนั้นให้เรียกรถสาธารณะไปยังคลินิก (แจ้งว่าไปคลินิกอินทัชเมดิแคร์ ตรงข้ามซอยลาดปลาเค้า 91)

How to go to the Intouchmedicare Clinic, Ramintra km.2 Branch

5. เมื่อเดินทางมาถึงก็จะพบกับคลินิกอยู่ฝั่งซ้ายมือตรงข้ามกับซอยลาดปลาเค้า 91

How to go to the Intouchmedicare Clinic, Ramintra km.2 Branch
6. ถึงหน้าอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สังเกตป้ายให้บริการสีเขียว

การเดินทางด้วย MRT ลาดปลาเค้า – อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขารามอินทรา กม.2

  เดินทางจาก MRT ลาดปลาเค้า ออกทางออกที่ 4 จากนั้นเรียกรถสาธารณะเพื่อเดินไปยังอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขารามอินทรา กม.2  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที

เดินทางไปอินทัชเมดิแคร์คลินิก รามอินทรา กม.2

1. ลงสถานีรถไฟฟ้า สถานีปลาเค้า

How to go to the Intouchmedicare Clinic, Ramintra km.2 Branch

2. ใช้ทางออกที่ 4  เพื่อไปยังซอยรามอินทรา 4/3 

How to go to the Intouchmedicare Clinic, Ramintra km.2 Branch
3. เมื่อเดินลงมาจากสถานี จะพบกับซอยรามอินทรา 4/3 จากนั้นให้เรียกรถสาธารณะหน้าปากซอยรามอินทรา4/3 ไปยังคลินิก (แจ้งว่าไปคลินิกอินทัชเมดิแคร์ ตรงข้ามซอยลาดปลาเค้า 91)
How to go to the Intouchmedicare Clinic, Ramintra km.2 Branch

4. เมื่อเดินทางมาถึงก็จะพบกับคลินิกอยู่ฝั่งซ้ายมือตรงข้ามกับซอยลาดปลาเค้า 91

How to go to the Intouchmedicare Clinic, Ramintra km.2 Branch

5. ถึงหน้าอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สังเกตป้ายให้บริการสีเขียว

การเดินทางแบบที่ 3 รถโดยสารประจำทาง

1. รถโดยสารประจำทาง จากถนนพหลโยธิน-อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขารามอินทรา กม.2

ด้วยรถโดยสารประจำทาง สาย 26 , 520 และ 95 เพื่อลงที่ป้ายรถประจำทางแยกลาดปลาเค้า


2. รถโดยสารประจำทาง จากถนนแจ้งวัฒนะ-อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขารามอินทรา กม.2

ด้วยรถโดยสารประจำทาง สาย 95ก , รถตู้ 95 , 150 , 554 , 513 และ รถตู้22 เพื่อลงที่ป้ายรถประจำทางแยกลาดปลาเค้า

  เดินทาง ด้วยรถโดยสารประจำทาง สาย 26 , 520 ,95 , 95ก , รถตู้ 95 , 150 , 554 , 513 และ รถตู้22  เพื่อลงที่ป้ายรถประจำทางแยกลาดปลาเค้า จากนั้นเดินต่อไปยังสะพานลอยเพื่อข้ามฝั่งและมุ่งหน้าเดินเข้าสู่ถนนลาดปลาเค้าเพื่อไปยังคลินิก ซึ่งระยะทางจากป้ายรถประจำทางถึงคลินิก 750  เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที     

How to go to the Intouchmedicare Clinic, Ramintra km.2 Branch

1. ลงที่ป้ายรถประจำทาง แยกลาดปลาเค้า

How to go to the Intouchmedicare Clinic, Ramintra km.2 Branch

2. เดินมุ่งหน้าผ่านซอยรามอินทรา 15 ตรงไปเรื่อยๆ

How to go to the Intouchmedicare Clinic, Ramintra km.2 Branch

3. จากนั้นจะพบกับสะพานลอยให้ข้ามสะพานลอยไปยังฝั่งตรงข้าม

How to go to the Intouchmedicare Clinic, Ramintra km.2 Branch

4. เมื่อลงจากสะพานลอย ให้เลี้ยวขวาใต้สะพานลอยเพื่อเดินไปยังถนนลาดปลาเค้า

How to go to the Intouchmedicare Clinic, Ramintra km.2 Branch

5. เดินตรงมาตามทางอีกประมาณ 150 เมตร เพื่อไปยังแยกลาดปลาเค้า เมื่อเจอแยกถนนลาดปลาเค้าให้เลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าสู่ถนนลาดปลาเค้า

How to go to the Intouchmedicare Clinic, Ramintra km.2 Branch

6. เดินต่อไปประมาณ 120 เมตร ก็จะพบกับคลินิกทางด้านซ้ายมือ

3. รถโดยสารประจำทางจากถนนบางกะปิและมีนบุรี-อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขารามอินทรา กม.2

  เดินทางรถโดยสารประจำทาง สาย 26 , 520 ,95 , 95ก , รถตู้ 95 , 150 และ 554 เพื่อลงที่ป้ายรถประจำทางรามอินทรา กม.2 (ขาเข้า) จากนั้นเดินมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนลาดปลาเค้าเพื่อไปยังคลินิก ซึ่งระยะทางจากป้ายรถประจำทางถึงคลินิก 300  เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที     

How to go to the Intouchmedicare Clinic, Ramintra km.2 Branch

1. ลงที่ป้ายรถประจำทาง รามอินทรา กม.2

How to go to the Intouchmedicare Clinic, Ramintra km.2 Branch

2. จากนั้นเดินตรงมาตามทางอีกประมาณ 150  เมตร เพื่อไปยังแยกลาดปลาเค้า

How to go to the Intouchmedicare Clinic, Ramintra km.2 Branch

3. เมื่อเจอแยกถนนลาดปลาเค้าให้เลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าสู่ถนนลาดปลาเค้า

How to go to the Intouchmedicare Clinic, Ramintra km.2 Branch

4. เดินต่อไปประมาณ 120 เมตร ก็จะพบกับคลินิกทางด้านซ้ายมือตรงข้ามกับซอยลาดปลาเค้า 91

การเดินทางแบบที่ 4 รถยนต์ส่วนบุคคล จากถนนพหลโยธิน , แจ้งวัฒนะ – อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขารามอินทรา กม.2

  เดินทางมาจากถนนพหลโยธิน, แจ้งวัฒนะ ให้มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนรามอินทรา เมื่อถึงแยกลาดปลาเค้าให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลาดปลาเค้า ขับตรงมาประมาณ140 เมตร จะพบคลินิกทางด้านซ้ายมือ ตรงข้ามกับซอยลาดปลาเค้า 91 โดย สามารถจอดรถได้ที่บริเวณริมถนนหรือสามารถหาที่จอดรถได้ที่ซอยลาดปลาเค้า 80 , 78 และศูนย์การค้า The jas (มีค่าบริการ)

How to go to the Intouchmedicare Clinic, Ramintra km.2 Branch

1. หากเดินทางมาจากถนนพหลโยธิน , แจ้งวัฒนะ ให้มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนรามอินทรา

How to go to the Intouchmedicare Clinic, Ramintra km.2 Branch

2. เดินทางต่อมาเรื่อยๆ จะพบกับแยกลาดปลาเค้า ให้เลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ถนนลาดปลาเค้า

How to go to the Intouchmedicare Clinic, Ramintra km.2 Branch

3. ขับตรงเข้ามายังถนนลาดปลาเค้า

How to go to the Intouchmedicare Clinic, Ramintra km.2 Branch

4. ขับมาประมาณ 140 เมตรจะพบกับคลินิกทางด้านซ้ายมือตรงข้ามกับซอยลาดปลาเค้า 91

การเดินทางแบบที่ 5 รถยนต์ส่วนบุคคล จากถนนบางกะปิและมีนบุรี – อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขารามอินทรา กม.2

  เดินทางมาจากถนนบางกะปิและมีนบุรีให้มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนรามอินทรา จากนั้นให้ชิดซ้ายเพื่อเดินทางต่อไปยังถนนลาดปลาเค้า จากนั้นเมื่อถึงแยกลาดปลาเค้าให้เลี้ยวซ้าย ขับตรงมาประมาณ 140 เมตร จะพบคลินิกสาขารามอินทราทางด้านซ้ายมือ ตรงข้ามกับซอยลาดปลาเค้า 91 โดย สามารถจอดรถได้ที่บริเวณริมถนนหรือสามารถหาที่จอดรถได้ที่ซอยลาดปลาเค้า 80 , 78 และศูนย์การค้า The jas (มีค่าบริการ)

How to go to the Intouchmedicare Clinic, Ramintra km.2 Branch

1. หากเดินทางมาจากถนนบางกะปิและมีนบุรี ให้มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนรามอินทรา

How to go to the Intouchmedicare Clinic, Ramintra km.2 Branch

2. ขับต่อมาเรื่อยๆจะพบกับป้ายเลี้ยวซ้ายลาดปลาเค้า ให้ชิดซ้ายเพื่อเข้าสู่ถนนลาดปลาเค้า

How to go to the Intouchmedicare Clinic, Ramintra km.2 Branch

3. เมื่อถึงแยกลาดปลาเค้าให้เลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าสู่ถนนลาดปลาเค้า

How to go to the Intouchmedicare Clinic, Ramintra km.2 Branch
4. ขับมาประมาณ 140 เมตร จะพบกับคลินิกทางด้านซ้ายมือตรงข้ามกับซอยลาดปลาเค้า 91

สถานที่จอดรถ : ซอยลาดปลาเค้า 80

How to go to the Intouchmedicare Clinic, Ramintra km.2 Branch

1. เมื่อเลี้ยวเข้ามาสู่ถนนลาดปลาเค้าแล้วสามารถหาที่จอดรถได้ที่ซอยลาดปลาเค้า 80

How to go to the Intouchmedicare Clinic, Ramintra km.2 Branch

2. หากมีที่ว่างสามารถจอดได้เลย

How to go to the Intouchmedicare Clinic, Ramintra km.2 Branch

3. เมื่อจอดรถแล้วให้เดินออกจากซอยจากนั้นเลี้ยวซ้ายเดินประมาณ 60 เมตรจะพบกับคลินิกทางด้านซ้ายมือตรงข้ามกับซอยลาดปลาเค้า 91

สถานที่จอดรถ : ซอยลาดปลาเค้า 78

How to go to the Intouchmedicare Clinic, Ramintra km.2 Branch

1. เมื่อเลี้ยวเข้ามาสู่ถนนลาดปลาเค้าแล้วสามารถหาที่จอดรถได้ที่ซอยลาดปลาเค้า 78 หรือในบริเวณตลาด

How to go to the Intouchmedicare Clinic, Ramintra km.2 Branch

2. หากมีที่ว่างสามารถจอดได้เลย

How to go to the Intouchmedicare Clinic, Ramintra km.2 Branch

3. เมื่อจอดรถแล้วให้เดินออกจากซอยจากนั้นเลี้ยวขวาเดินประมาณ 60 เมตรจะพบกับคลินิกทางด้านขวามือตรงข้ามกับซอยลาดปลาเค้า 91

สถานที่จอดรถ : The Jas Ramintra

How to go to the Intouchmedicare Clinic, Ramintra km.2 Branch

1. เมื่อเลี้ยวเข้ามาสู่ถนนลาดปลาเค้า ให้ขับต่อมาประมาณ 260 เมตร จากนั้นเลี้ยวขวาเข้า The Jas Ramintra (มีค่าบริการที่จอดรถ)

How to go to the Intouchmedicare Clinic, Ramintra km.2 Branch

2. เมื่อจอดรถแล้วให้เดินออกจากห้างจากนั้นเลี้ยวซ้ายเดินประมาณ 170 เมตร

How to go to the Intouchmedicare Clinic, Ramintra km.2 Branch

3. จะพบกับอินทัชเมดิแคร์คลินิกทางด้านขวามือตรงข้ามกับซอยลาดปลาเค้า 91

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้