การเดินทางไปอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขารามอินทรา กม.2

การเดินทางแบบที่ 1  BTS วัดพระศรีมหาธาตุ – อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขารามอินทรา กม.2

  เดินทางจาก BTS ออกทางออกที่ 4 จากนั้นเรียกรถสาธารณะเพื่อเดินไปยังอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขารามอินทรา กม.2  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที

image

1. ลงสถานีรถไฟฟ้า สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ

image

2. ใช้ทางออกที่ 4 เพื่อไปยังหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 1

image

3. เดินตามป้ายทางออกหมายเลข 4 มาเรื่อยๆ

image

4. เมื่อเดินลงมาจากสถานีจะพบป้ายชื่อหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 1 จากนั้นให้เรียกรถสาธารณะไปยังคลินิก (แจ้งว่าไปคลินิกอินทัชเมดิแคร์ ตรงข้ามซอยลาดปลาเค้า 91)

เดินทางไปอินทัชเมดิแคร์คลินิก รามอินทรา กม.2

5. เมื่อเดินทางมาถึงก็จะพบกับคลินิกอยู่ฝั่งซ้ายมือตรงข้ามกับซอยลาดปลาเค้า 91

image
6. ถึงหน้าอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สังเกตป้ายให้บริการสีเขียว

การเดินทางด้วย MRT ลาดปลาเค้า – อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขารามอินทรา กม.2

  เดินทางจาก MRT ลาดปลาเค้า ออกทางออกที่ 4 จากนั้นเรียกรถสาธารณะเพื่อเดินไปยังอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขารามอินทรา กม.2  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที

เดินทางไปอินทัชเมดิแคร์คลินิก รามอินทรา กม.2

1. ลงสถานีรถไฟฟ้า สถานีปลาเค้า

เดินทางไปอินทัชเมดิแคร์คลินิก รามอินทรา กม.2

2. ใช้ทางออกที่ 4  เพื่อไปยังซอยรามอินทรา 4/3 

เดินทางไปอินทัชเมดิแคร์คลินิก รามอินทรา กม.2
3. เมื่อเดินลงมาจากสถานี จะพบกับซอยรามอินทรา 4/3 จากนั้นให้เรียกรถสาธารณะหน้าปากซอยรามอินทรา4/3 ไปยังคลินิก (แจ้งว่าไปคลินิกอินทัชเมดิแคร์ ตรงข้ามซอยลาดปลาเค้า 91)
เดินทางไปอินทัชเมดิแคร์คลินิก รามอินทรา กม.2

4. เมื่อเดินทางมาถึงก็จะพบกับคลินิกอยู่ฝั่งซ้ายมือตรงข้ามกับซอยลาดปลาเค้า 91

image

5. ถึงหน้าอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สังเกตป้ายให้บริการสีเขียว

การเดินทางแบบที่ 3 รถโดยสารประจำทาง

1. รถโดยสารประจำทาง จากถนนพหลโยธิน-อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขารามอินทรา กม.2

ด้วยรถโดยสารประจำทาง สาย 26 , 520 และ 95 เพื่อลงที่ป้ายรถประจำทางแยกลาดปลาเค้า


2. รถโดยสารประจำทาง จากถนนแจ้งวัฒนะ-อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขารามอินทรา กม.2

ด้วยรถโดยสารประจำทาง สาย 95ก , รถตู้ 95 , 150 , 554 , 513 และ รถตู้22 เพื่อลงที่ป้ายรถประจำทางแยกลาดปลาเค้า

  เดินทาง ด้วยรถโดยสารประจำทาง สาย 26 , 520 ,95 , 95ก , รถตู้ 95 , 150 , 554 , 513 และ รถตู้22  เพื่อลงที่ป้ายรถประจำทางแยกลาดปลาเค้า จากนั้นเดินต่อไปยังสะพานลอยเพื่อข้ามฝั่งและมุ่งหน้าเดินเข้าสู่ถนนลาดปลาเค้าเพื่อไปยังคลินิก ซึ่งระยะทางจากป้ายรถประจำทางถึงคลินิก 750  เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที     

image

1. ลงที่ป้ายรถประจำทาง แยกลาดปลาเค้า

image

2. เดินมุ่งหน้าผ่านซอยรามอินทรา 15 ตรงไปเรื่อยๆ

image

3. จากนั้นจะพบกับสะพานลอยให้ข้ามสะพานลอยไปยังฝั่งตรงข้าม

image

4. เมื่อลงจากสะพานลอย ให้เลี้ยวขวาใต้สะพานลอยเพื่อเดินไปยังถนนลาดปลาเค้า

image

5. เดินตรงมาตามทางอีกประมาณ 150 เมตร เพื่อไปยังแยกลาดปลาเค้า เมื่อเจอแยกถนนลาดปลาเค้าให้เลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าสู่ถนนลาดปลาเค้า

image

6. เดินต่อไปประมาณ 120 เมตร ก็จะพบกับคลินิกทางด้านซ้ายมือ

3. รถโดยสารประจำทางจากถนนบางกะปิและมีนบุรี-อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขารามอินทรา กม.2

  เดินทางรถโดยสารประจำทาง สาย 26 , 520 ,95 , 95ก , รถตู้ 95 , 150 และ 554 เพื่อลงที่ป้ายรถประจำทางรามอินทรา กม.2 (ขาเข้า) จากนั้นเดินมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนลาดปลาเค้าเพื่อไปยังคลินิก ซึ่งระยะทางจากป้ายรถประจำทางถึงคลินิก 300  เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที     

image

1. ลงที่ป้ายรถประจำทาง รามอินทรา กม.2

image

2. จากนั้นเดินตรงมาตามทางอีกประมาณ 150  เมตร เพื่อไปยังแยกลาดปลาเค้า

image

3. เมื่อเจอแยกถนนลาดปลาเค้าให้เลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าสู่ถนนลาดปลาเค้า

image

4. เดินต่อไปประมาณ 120 เมตร ก็จะพบกับคลินิกทางด้านซ้ายมือตรงข้ามกับซอยลาดปลาเค้า 91

การเดินทางแบบที่ 4 รถยนต์ส่วนบุคคล จากถนนพหลโยธิน , แจ้งวัฒนะ – อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขารามอินทรา กม.2

  เดินทางมาจากถนนพหลโยธิน, แจ้งวัฒนะ ให้มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนรามอินทรา เมื่อถึงแยกลาดปลาเค้าให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลาดปลาเค้า ขับตรงมาประมาณ140 เมตร จะพบคลินิกทางด้านซ้ายมือ ตรงข้ามกับซอยลาดปลาเค้า 91 โดย สามารถจอดรถได้ที่บริเวณริมถนนหรือสามารถหาที่จอดรถได้ที่ซอยลาดปลาเค้า 80 , 78 และศูนย์การค้า The jas (มีค่าบริการ)

image

1. หากเดินทางมาจากถนนพหลโยธิน , แจ้งวัฒนะ ให้มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนรามอินทรา

image

2. เดินทางต่อมาเรื่อยๆจะพบกับแยกลาดปลาเค้า ให้เลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ถนนลาดปลาเค้า

image

3. ขับตรงเข้ามายังถนนลาดปลาเค้า

เดินทางไปอินทัชเมดิแคร์คลินิก รามอินทรา กม.2

4. ขับมาประมาณ 140 เมตรจะพบกับคลินิกทางด้านซ้ายมือตรงข้ามกับซอยลาดปลาเค้า 91

การเดินทางแบบที่ 5 รถยนต์ส่วนบุคคล จากถนนบางกะปิและมีนบุรี – อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขารามอินทรา กม.2

  เดินทางมาจากถนนบางกะปิและมีนบุรีให้มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนรามอินทรา จากนั้นให้ชิดซ้ายเพื่อเดินทางต่อไปยังถนนลาดปลาเค้า จากนั้นเมื่อถึงแยกลาดปลาเค้าให้เลี้ยวซ้าย ขับตรงมาประมาณ 140 เมตร จะพบคลินิกทางด้านซ้ายมือ ตรงข้ามกับซอยลาดปลาเค้า 91 โดย สามารถจอดรถได้ที่บริเวณริมถนนหรือสามารถหาที่จอดรถได้ที่ซอยลาดปลาเค้า 80 , 78 และศูนย์การค้า The jas (มีค่าบริการ)

image

1. หากเดินทางมาจากถนนบางกะปิและมีนบุรี ให้มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนรามอินทรา

image

2. ขับต่อมาเรื่อยๆจะพบกับป้ายเลี้ยวซ้ายลาดปลาเค้า ให้ชิดซ้ายเพื่อเข้าสู่ถนนลาดปลาเค้า

image

3. เมื่อถึงแยกลาดปลาเค้าให้เลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าสู่ถนนลาดปลาเค้า

เดินทางไปอินทัชเมดิแคร์คลินิก รามอินทรา กม.2

4. ขับมาประมาณ 140 เมตร จะพบกับคลินิกทางด้านซ้ายมือตรงข้ามกับซอยลาดปลาเค้า 91

สถานที่จอดรถ : ซอยลาดปลาเค้า 80

image

1. เมื่อเลี้ยวเข้ามาสู่ถนนลาดปลาเค้าแล้วสามารถหาที่จอดรถได้ที่ซอยลาดปลาเค้า 80

image

2. หากมีที่ว่างสามารถจอดได้เลย

เดินทางไปอินทัชเมดิแคร์คลินิก รามอินทรา กม.2

3. เมื่อจอดรถแล้วให้เดินออกจากซอยจากนั้นเลี้ยวซ้ายเดินประมาณ 60 เมตรจะพบกับคลินิกทางด้านซ้ายมือตรงข้ามกับซอยลาดปลาเค้า 91

สถานที่จอดรถ : ซอยลาดปลาเค้า 78

image

1. เมื่อเลี้ยวเข้ามาสู่ถนนลาดปลาเค้าแล้วสามารถหาที่จอดรถได้ที่ซอยลาดปลาเค้า 78 หรือในบริเวณตลาด

image

2. หากมีที่ว่างสามารถจอดได้เลย

image

3. เมื่อจอดรถแล้วให้เดินออกจากซอยจากนั้นเลี้ยวขวาเดินประมาณ 60 เมตรจะพบกับคลินิกทางด้านขวามือตรงข้ามกับซอยลาดปลาเค้า 91

สถานที่จอดรถ : The Jas Ramintra

image

1. เมื่อเลี้ยวเข้ามาสู่ถนนลาดปลาเค้า ให้ขับต่อมาประมาณ 260 เมตร จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าThe Jas Ramintra (มีค่าบริการที่จอดรถ)

image

2. เมื่อจอดรถแล้วให้เดินออกจากห้างจากนั้นเลี้ยวซ้ายเดินประมาณ 170 เมตร

image

3. จะพบกับอินทัชเมดิแคร์คลินิกทางด้านขวามือตรงข้ามกับซอยลาดปลาเค้า 91

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้