วิธีตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 3 แบบ Thin prep, HPV DNA, Co-Testing

วิธีตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูก ถ้าคัดกรองแล้วเป็นรอยโรคหรือเจอจุดไหนที่ผิดปกติก่อนก็สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งได้ เรามาดูกันว่าจะสามารถตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ด้วยวิธีไหนบ้าง จะตรวจแบบไหนดี


 

วิธีตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก แบบ Thin prep

เป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Liquid-based cytolog ซึ่งถือเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจ เนื่องจากมีข้อดีมากกว่าการตรวจ pap smear เพราะสามารถแปลผลการตรวจวินิจฉัยได้อย่าง รวดเร็ว ลดผลลบลวงของการตรวจและยังสามารถทำการส่งตรวจเพิ่มเติมทาง molecular ได้

วิธีตรวจแบบ Thin prep (Liquid Based Cytology)

วิธีตรวจแบบ Thin prep (Liquid Based Cytology)

 • วัตถุประสงค์การตรวจ : ตรวจติตตามลักษณะความผิดปกติของเซลส์ปากมดลูกที่เกิดจากการติดเชื้อ HPV

 • บริเวณที่เก็บตัวอย่าง : swab จากช่องคลอด

 • ข้อจำกัดของวิธีทดสอบ : บอกถึงความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูกได้ แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเซลล์ที่ผิดปากเกิดจากเชื้อ HPV ชนิดไหน

 • ระยะเวลารอผล : 5 วัน

 • การรายงานผล : รายงานความผิดปกติของเซลล์ที่ตรวจพบ


สนใจสอบถาม ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

วิธีตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก แบบ HPV DNA

เป็นการตรวจเจาะลึกระดับดีเอ็นเอ ค้นหาเชื้อ HPV ได้ในระยะก่อนที่จะเกิดเป็นมะเร็งปากมดลูก  มีประสิทธิภาพความแม่นยำ และด้วยเทคนิคใหม่มีความสะดวกสบาย ลดความเขินอาย ลดความเจ็บได้

วิธีตรวจแบบ HPV DNA 14 High risk

วิธีตรวจแบบ HPV DNA 14 High risk

วัตถุประสงค์การตรวจ : ตรวจหาเชื้อ HPV ซนิดความเสี่ยงสูง 14 ชนิด ที่เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก โดยการตรวจหา DNA ของเชื้อจากตัวอย่าง

บริเวณที่เก็บตัวอย่าง : Urine , Throat swab/Anal swab (จาก คอ / ทวารหนัก) , Cervical specimens (cervical swab,Endocervical ซ่องคลอด/เยื่อบุโพรงมตลูก)

ข้อจำกัดของวิธีทดสอบ : ระบุได้เพียงตรวจพบเชื้อ HPV หรือไม่ แต่ไม่สามารถระบุได้ว่ามีการก่อโรคมะเร็งปากมดลูกหรือยัง ต้องทำการตรวจ Colposcopy (+16/18) หรือ Cytology (+Non 16/18) เพื่อดูความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูก

ระยะเวลารอผล : 5 วัน

การรายงานผล : รายงานเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ HPV 16 D/ND , HPV 18 D/ND , Non HPV 16/18 D/ND


วิธีตรวจแบบ HPV DNA 32 High risk

วิธีตรวจแบบ HPV DNA 32 High risk

วัตถุประสงค์การตรวจ : ตรวจหาเชื้อ HPV ชนิดความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลางและความเสี่ยงต่ำ รวมทั้งหมด 32 ชนิด โดยการตรวจหา DNA ของเชื้อจากตัวอย่าง

บริเวณที่เก็บตัวอย่าง : Urine , Throat swab/Anal swab (จาก คอ/ทวารหนัก) , Cervical specimens (cervical swab,Endocervical ซ่องคลอด/เยื่อบุโพรงมตลูก)

ข้อจำกัดของวิธีทดสอบ : ระบุได้เพียงตรวจพบเชื้อ HPV หรือไม่ แต่ไม่สามารถระบุการก่อโรคมะเร็งปากมดลูกได้ ต้องทำการตรวจ Colposcopy (+16/18) หรือ Cytology (+Non 16/18) เพื่อดูความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูก

ระยะเวลารอผล : 5 วัน

การรายงานผล : รายงานผลการตรวจพบเชื้อ HPV ทั้ง 32 ชนิด หรือไม่ หากตรวจพบจะระบุชนิดที่ตรวจพบทั้งหมด


สนใจสอบถาม ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

วิธีตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก แบบ Co-Testing (Thin prep+HPV DNA)

เป็นเทคโนโลยีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี thin prep ร่วมกับ HPV DNA เป็นการตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกร่วมกับตรวจดีเอ็นเอของเชื้อ HPV (HPV16, HPV18 คือ เชื้อไวรัส HPV สายพันธุ์ที่เป็นสาเหตุประมาณร้อยละ 70 ของการเกิดมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงทั่วโลก)  ซึ่งวิธีนี้มีความแม่นยำเพราะสามารถตรวจความผิดปกติได้ถึงระดับเซลล์และตรวจพบความเสี่ยงได้ดีกว่าการตรวจ Pap smear

วิธีตรวจแบบ Co-Testing (Thin prep+HPV DNA 14 High risk)

วิธีตรวจแบบ Co-Testing (Thin prep+HPV DNA 14 High risk)

 • วัตถุประสงค์การตรวจ : ตรวจหาเชื้อ HPV โดยการตรวจหา DNA ของเชื้อจากตัวอย่างด้วยหลักการ RT-PCR และ LiPA และตรวจติดตามลักษณะความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูกที่เกิดจากการติดเชื้อ HPV

 • บริเวณที่เก็บตัวอย่าง : Cervical specimens (cervical swab,Endocervical ช่องคลอด/เยื่อบุโพรงมดลูก)

 • ข้อจำกัดของวิธีทดสอบ : บอกถึงการติดเชื้อ HPV และสามารถระบุชนิดได้ในกรณีตรวจ HPV 32 genotypes พร้อมทั้งบอกความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูกจากการทำ LCB

 • ระยะเวลารอผล : 5 วัน

 • การรายงานผล : รายงานการตรวจพบเชื้อ HPV16, HPV18 หรือ Non HPV16/18 รวมทั้งหมด 14 ชนิดหรือไม่และรายงานผลความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูกที่ตรวจพบ


วิธีตรวจแบบ Co-Testing (Thin prep+HPV DNA 32 High risk)

วิธีตรวจแบบ Co-Testing (Thin prep+HPV DNA 32 High risk)

 • วัตถุประสงค์การตรวจ : ตรวจหาเชื้อ HPV โดยการตรวจหา DNA ของเชื้อจากตัวอย่างด้วยหลักการ RT-PCR และ LiPA และตรวจติดตามลักษณะความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูกที่เกิดจากการติดเชื้อ HPV

 • บริเวณที่เก็บตัวอย่าง : Cervical specimens (cervical swab,Endocervical ช่องคลอด/เยื่อบุโพรงมดลูก)

 • ข้อจำกัดของวิธีทดสอบ : บอกถึงการติดเชื้อ HPV และสามารถระบุชนิดได้ในกรณีตรวจ HPV 32 genotypes พร้อมทั้งบอกความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูกจากการทำ LCB

 • ระยะเวลารอผล : 5 วัน

 • การรายงานผล : รายงานผลการตรวจพบเชื้อ HPV ทั้ง 32 ชนิดหรือไม่ หากตรวจพบจะระบุชนิดที่ตรวจพบทั้งหมด และรายงานผลความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูกที่ตรวจพบ


รู้วิธีตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบละเอียดกันไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นวิธีตรวจ การรายงานผล หรือระยะเวลาในการรอผลตรวจ น่าจะทำให้หลายคนหายสงสัยกันแล้ว ใครที่สนใจอยากตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกหรือราคาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกก็สามารถติดต่อเข้ามาที่อินทัชเมดิแคร์ได้ทุกช่องทางเลยนะคะ

สนใจสอบถาม ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก

สนใจทักแชท

  @qns9056c

  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม


เรียบเรียงโดย อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม
แก้ไขล่าสุด : 14/03/2024 

website counter code
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้