รายการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ

Last updated: 2022-04-01  |  661 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รายการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ

รายการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ      

        การทำงานในสถานที่อับอากาศ มีความเสี่ยงต่อผู้ปฎิบัติงานที่จะเกิดอันตรายตลอดเวลา เช่นหน้ามืด, หมดสติ , หมดแรง , มือเท้าชา เนื่องจากจะต้องทำงานในพื้นที่ขนาดจำกัด, มืด, อับ,ชื้น ออกซิเจนน้อย ขณะที่ร่างกายต้องการออกซิเจนมากปกติ ดังนั้นต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานเพื่อตรวจสอบความพร้อมของร่างกายว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ เรามาดูรายละเอียดกันว่ารายการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศกลุ่มนี้ต้องตรวจอะไรบ้าง

        เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างราบรื่น จึงควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการปฏิบัติงานโดยตรวจสุขภาพสถานที่อับอากาศและหมั่นตรวจสุขภาพการทำงานพื้นที่อับอากาศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เข้าดูโปรแกรมตรวจสุขภาพในสถานที่อับอากาศ

(ข้อมูลเพิ่มเติม ตรวจสุขภาพการทำงานในสถานที่อับอากาศคืออะไร และ ตรวจสุขภาพในสถานที่อับอากาศ อาชีพไหนต้องตรวจสุขภาพ)

 

รายการตรวจสุขภาพในสถานที่อับอากาศ

  1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical Examination

  2. ใบรับรองแพทย์สำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ / Medical Certificate For Working In Confined Space

  3. เอกซเรย์ปอด / Chest X-Ray

  4. การตรวจสายตาเบื้องต้น / Visual Acuity Test

  5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด / CBC

  6. ตรวจการตั้งครรภ์ / Pregnancy Test

  7. ตรวจการได้ยิน / Audiometric Test

  8. ตรวจสมรรถภาพปอด / Pulmonary Function Testing

  9. คลื่นไฟฟ้าหัวใจ / Electrocardiogram

 

         การปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ เต็มไปด้วยความอันตรายทั้งจากสถานที่ทำงาน , ความกดดัน และปัญหาสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน สำหรับท่านที่สนใจรายการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ สามารถใช้บริการหรือขอคำปรึกษาได้จากอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมทุกสาขาใกล้บ้าน โดยค้นหาจากคลินิกใกล้ฉันใน Google หรือสอบถามโดยตรงจากช่องทางการติดต่อที่ให้ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของเรา

 


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
   Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก 
   ติดต่อ สอบถาม 
  @qns9056c
  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม