คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

Last updated: 2022-01-18  |  319 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

 

       การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานนับวันยิ่งมีความสำคัญกับองค์กรต่างๆ เพราะส่งผลในหลายด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพการทำงาน การจัดการด้านสุขอนามัยภายในที่ทำงาน ภาพลักษณ์ขององค์ เพราะเมื่อมีการตรวจสุขภาพและมีใบรับรองแพทย์มายืนยันย่อมเป็นการคัดกรองได้ในเบื้องต้นว่าผู้ที่สมัครงานปลอดจากโรคติดต่อหรือโรคที่ส่งผลกับการทำงาน แต่อย่างไรก็ตามแม้จะไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานก็ยังมีข้อสงสัยสำหรับบางคน เราเลยขอรวมเอาคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานมารวมไว้ให้คุณได้ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ

 

เลือกเนื้อหาที่คุณต้องการ

 1. การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานคืออะไร?

 2. ทำไมถึงต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน?

 3. การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานตรวจอะไรบ้าง?

 4. โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานของอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมมีแบบไหนบ้าง

 5. ใช้เวลาในการตรวจนานไหม ต้องรอนานหรือเปล่า?

 6. สามารถตรวจนอกสถานที่ได้หรือไม่?

 7. ในการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?


1. การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานคืออะไร? 

        การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน คือ การตรวจสุขภาพของผู้สมัครงานเพื่อออกใบรับรองแพทย์ ตามรายการที่แต่ละองค์กรหรือบริษัทระบุ ซึ่งมีทั้งรายการตรวจพื้นฐานทั่วไปและรายการตรวจแบบเฉพาะกลุ่ม เช่น ตรวจสุขภาพผู้สัมผัสอาหาร, ตรวจสุขภาพพนักงานโรงแรม, ตรวจสุขภาพสำหรับการทำงานบนที่สูง เป็นต้น โดยแพทย์ผู้ตรวจจะออกใบรับรองแพทย์ 5 โรค, 9 โรค, 10 โรค หรือใบรับรองแพทย์ตามแบบ สณ 11 ตามที่ผู้ขอต้องการในรายการที่มีการตรวจจริง    

 

2. ทำไมถึงต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน? 

 • ทุกองค์กรต่างต้องการผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงเข้าทำงาน การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน จะช่วยคัดกรองผู้สมัครงานได้ในระดับหนึ่ง ว่าไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคที่ส่งผลกับการทำงาน เช่น การตรวจสุขภาพผู้สัมผัสอาหารทำให้มั่นใจได้ว่าสุขอนามัยภายในที่ทำงานและการบริการลูกค้าจะเป็นไปอย่างเหมาะสม

 • ในส่วนของผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพก็จะทำให้ทราบถึงความผิดปกติในร่างกายของตัวเองว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคอะไรหรือไม่ ช่วยให้สามารถดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพราะบางคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนจนกระทั่งมีการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน

 • ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพของพนักงานในระยะยาวได้ เพราะมีการคัดเลือกผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงเข้ามาทำงานตั้งแต่เริ่มต้น

 

3. การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานตรวจอะไรบ้าง? 

       ในเบื้องต้นรายการตรวจทั่วไปนั้นจะประกอบไปด้วยการตรวจ CBC (ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด), Urinalysis (การตรวจปัสสาวะ), Stool Examination (การตรวจอุจจาระ), Stool culture (การเพาะเชื้ออุจจาระ), Chest X-ray (ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก), Color Blindness Test (การตรวจตาบอดสี), Creatinine (ระดับการทำงานของไต), Anti-HIV (ตรวจการติดเชื้อ เอช ไอ วี), HBsAg (การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี), Uric acid (ระดับยูริกในเลือด), Amphetamine (การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ), Pregnancy test (การตรวจการตั้งครรภ์), ABO Group (การตรวจหมู่เลือด) ทั้งนี้จะมีการแยกโปรแกรมการตรวจออกเป็นหลายโปรแกรมตามความต้องการของผู้ตรวจหรือองค์กร

 

4. โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานของอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมมีแบบไหนบ้าง 

       สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานของอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมนั้นแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลักๆ คือ

 1. โปรแกรมมาตรฐาน: เป็นการตรวจสิ่งที่จำเป็นต่อการพิจารณารับเข้าทำงานแบบครอบคลุม เหมาะกับการเข้าทำงานในอาชีพทั่วไป

 2. โปรแกรมเฉพาะกลุ่ม: ประกอบด้วย

 • กลุ่มที่ 1 พนักงานโรงงานทั่วไป, พนักงานห้าง, PC, แคชเชียร์

 • กลุ่มที่ 2 กลุ่มพนักงานห้องอาหาร, กุ๊ก, พนักงานเสิร์ฟ

 • กลุ่มที่ 3 กลุ่มพนักงานโรงแรมทั่วไป, รีสอร์ท

 • กลุ่มที่ 4 กลุ่มพนักงานออฟฟิศ

 • กลุ่มที่ 5 กลุ่มพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ

 • กลุ่มที่ 6 กลุ่มพี่เลี้ยงเด็กและผู้สูงอายุ

 • กลุ่มที่ 7 กลุ่มทำงานบนพื้นที่สูง

      ในส่วนของรายการตรวจแต่ละแบบนั้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาได้กับทางคลินิกของเราค่ะ

 

5. ใช้เวลาในการตรวจนานไหม ต้องรอนานหรือเปล่า? 

        การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม แต่ละเคสจะใช้เวลาประมาณ 30-40 นาที ขึ้นอยู่กับว่าเป็นโปรแกรมไหน ส่วนการรับผลตรวจนั้นหากเป็นรายการตรวจชุดมาตรฐาน สามารถรอรับได้เลยภายในเวลา 40 นาที แต่หากเป็นรายการตรวจที่มี Stool culture (การเพาะเชื้ออุจจาระ) ต้องรอประมาณ 3 วัน หรือรายการตรวจอื่น (ที่ส่ง Lab นอก) รอรับผลตรวจประมาณ 1-2 วัน ทั้งนี้ลูกค้าสามารถขอให้คลินิกโทรแจ้งผลตรวจหรือส่งผลตรวจสุขภาพให้ทางไปรษณีย์หรือช่องทางที่ลูกค้าสะดวกได้

 

6. สามารถตรวจนอกสถานที่ได้หรือไม่? 

      สำหรับลูกค้าองค์กรที่ต้องการโปรแกรมตรวจสุขภาพนอกสถานที่สามารถแจ้งความประสงค์และรายละเอียด รวมถึงข้อมูลในการติดต่อประสานงานเข้ามากับทางคลินิกเพื่อประเมินและเสนอราคาได้ นอกจากนี้เรายังมีบริการตรวจสุขภาพผ่านระบบ Med Refer ที่สามารถส่งพนังงานเข้ามาตรวจกับทางคลินิกตามโปรแกรมที่ต้องการและตรวจสอบผลผ่านทางระบบออนไลน์ที่ทั้งสะดวก รวดเร็ว และได้รับผลตรวจตามความเป็นจริง

 

7. ในการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง? 

       การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมมีขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ โดยผู้เข้ารับการตรวจไม่จำเป็นต้องงดน้ำและอาหาร ในวันตรวจควรสวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอนก่อนวันตรวจ ถ้ามีฟิล์มเอกซเรย์เก่า กรุณานำมาด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้หากสงสัยว่าตั้งครรภ์กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนตรวจ

 

       สำหรับลูกค้าบุคคลหรือองค์กรที่ต้องการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากช่องทางการติดต่อบนหน้าเว็บไซต์ของเรา หรือเข้ามาใช้บริการได้ที่สาขาใกล้บ้านโดยค้นหาจากคลินิกใกล้ฉันใน Google เรามีทีมแพทย์และพนักงานที่มีประสบการณ์ยาวนานคอยให้บริการ ด้วยมาตรฐานที่หลายองค์กรให้ความไว้วางใจ คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลการตรวจที่รวดเร็ว แม่นยำ และในราคาที่สบายกระเป๋าอีกด้วย

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานชุดมาตรฐาน 

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก
ติดต่อ สอบถาม
  @qns9056c
  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม