ตรวจสุขภาพการทำงานในสถานที่อับอากาศคืออะไร

Last updated: 2022-01-19  |  352 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ตรวจสุขภาพการทำงานในสถานที่อับอากาศ

ตรวจสุขภาพการทำงานในสถานที่อับอากาศ

 

ตรวจสุขภาพการทำงานในสถานที่อับอากาศคืออะไร 

        ลักษณะของงานในแต่ละสาขาอาชีพนั้นมีความแตกต่างกันออกไป แต่อันตรายในการทำงานก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาหากไม่มีการป้องกันที่ดีพอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่หน้างาน หรือแม้กระทั่งปัญหาสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานเอง จึงทำให้ทุกอาชีพควรต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน
       การตรวจสุขภาพการทำงานในสถานที่อับอากาศคือ การตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่อับอากาศ ซึ่งปฏิบัติงานประจำและชั่วคราว เพื่อให้ทราบถึงความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายและความพร้อมของจิตใจในการทำงาน ส่งผลการความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของการงานที่ได้รับมอบหมาย

 

นิยามของสถานที่อับอากาศ เพื่อตรวจสุขภาพการทำงานในสถานที่อับอากาศ 

        ตามกฎกระทรวงแรงงาน นิยามคำว่า สถานที่อับอากาศ (Confined Space) หมายถึง สถานที่ที่มีทางเข้าออกจำกัดและไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับการทำงานอย่างต่อเนื่อง มีสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศในการทำงานที่เป็นอันตราย เช่น ท่อ, เตา, ถังไซโล, อุโมงค์, หลุม, บ่อ, ห้องใต้ดิน, ห้องนิรภัย, หรืออื่นใดก็ตามที่มีลักษณะคล้ายกันนี้ ส่วนคำว่าสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศอันตรายหมายถึง มีออกซิเจนต่ำกว่าร้อยละ 19.5 หรือมากกว่า 23.5 โดยปริมาตร  หรือมีก๊าซ ไอ หรือ ละอองที่ติดไฟและระเบิดได้มากกว่าปริมาณที่กำหนด ทั้งนี้นายจ้างจะต้องทำการตรวจสุขภาพการทำงานในสถานที่อับอากาศ เพื่อยืนยันว่าพนักงานไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจหรืออื่นใดก็ตามที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเมื่อมีการทำงานในที่อับอากาศ

การตรวจสุขภาพการทำงานในสถานที่อับอากาศต้องตรวจหาอะไรบ้าง 

       ในการตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์นั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ

 1. การสอบถามข้อมูลสุขภาพการตรวจสุขภาพการทำงานในสถานที่อับอากาศ

 2. ตรวจร่างกายและค้นหาความเสี่ยงในการทำงานในสถานที่อับอากาศ

 3. การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และตรวจเลือด ในการตรวจสุขภาพการทำงานในสถานที่อับอากาศ

 

ส่วนที่ 1 การสอบถามข้อมูลสุขภาพการตรวจสุขภาพการทำงานในสถานที่อับอากาศ 

       แพทย์จะสอบถามประวัติการเจ็บป่วยหรือถามข้อมูลด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. โรคลิ้นหัวใจตีบหรือรั่ว

 2. โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและหลอดเลือดหัวใจ

 3. โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

 4. โรคหัวใจโต

 5. โรคถุงลมโป่งพอง

 6. โรคหอบหืด

 7. โรคปอด

 8. โรคลมชัก

 9. โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

 10. โรคหลอดเลือดสมอง

 11. โรคเกี่ยวกับระบบประสาท

 12. โรคเกี่ยวกับข้ออักเสบ

 13. ความผิดปกติของกระดูกและข้อ

 14. โรคกลัวที่แคบ

 15. โรคทางจิตเวช

 16. โรคเบาหวาน

 17. ภาวะเลือดออกง่าย

 18. โรคไส้เลื่อน

 19. ตั้งครรภ์อยู่หรือไม่

 20. ครั้งสุดท้ายที่เป็นประจำเดือน

 

ส่วนที่ 2 ตรวจร่างกายและค้นหาความเสี่ยงในการทำงานในสถานที่อับอากาศ 

 1. ดัชนีมวลกาย

 2. ความดันโลหิต

 3. อัตราเร็วชีพจร

 4. การมองเห็นระยะไกล

 5. การได้ยินเสียงพูด

 

ส่วนที่ 3 การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และตรวจเลือด ในการตรวจสุขภาพการทำงานในสถานที่อับอากาศ 

 1. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

 2. เอ็กซ์เรย์ทรวงอก

 3. ตรวจสมรรถภาพของปอด

 4. ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

 5. ตรวจการตั้งครรภ์

 

       ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศควรมีการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานและตรวจประจำทุกปี หรือตามคำแนะนำของแพทย์ กรณีมีโรคที่สุ่มเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายในการปฏิบัติควรให้ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพก่อนเริ่มทำงาน หรือหลีกเลี่ยงการทำงาน เพื่อความปลอดภัยต่อพนักงานทุกคน ดังนั้นบริษัทหรือห้างร้านควรจะมีการตรวจสุขภาพการทำงานในสถานที่อับอากาศเป็นประจำทุกปี

 

ตรวจสุขภาพการทำงานในสถานที่อับอากาศ 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก 
    ติดต่อ สอบถาม
  @qns9056c
  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม