คำถามคำตอบที่พบบ่อยเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพพี่เลี้ยงเด็ก

Last updated: 29 มิ.ย. 2565  |  892 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คำถามที่พบบ่อย พี่เลี้ยงเด็ก

      การจะเลือกใครสักคนให้เข้ามาทำหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก (nanny) เพื่อดูแลลูกน้อยของเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการตรวจสอบประวัติและคัดกรองผู้ที่เหมาะสมมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรม ความซื่อสัตย์ ประสบการณ์ในการทำงาน หรือในเรื่องของสุขภาพ นั่นทำให้คุณพ่อคุณแม่หลายท่านเลือกที่จะต้องมีการตรวจสุขภาพพี่เลี้ยงเด็ก (Nanny Employment Checkup) ก่อนเข้าทำงาน สำหรับท่านที่ยังมีข้อสงสัยเรารวบรวมเอาคำถามคำตอบที่พบบ่อยเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพพี่เลี้ยงเด็กมาไว้ในความนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ

 

คำตอบที่พบบ่อยเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพพี่เลี้ยงเด็ก

 1. การตรวจสุขภาพคืออะไร?

 2. การตรวจสุขภาพพี่เลี้ยงเด็กคืออะไร?

 3. ความจำเป็นในการตรวจสุขภาพพี่เลี้ยงเด็ก

 4. โรคที่พี่เลี้ยงเด็กอาจจะนำมาติดลูกเราได้ง่าย

 5. สิ่งที่ควรทำก่อนเริ่มงานพี่เลี้ยงเด็ก นอกจากการตรวจสุขภาพ

 6. โปรแกรมตรวจสุขภาพพี่เลี้ยงเด็กต้องตรวจอะไรบ้าง?

 7. ความถี่ในการตรวจสุขภาพพี่เลี้ยงเด็ก

 8. การฉีดวัคซีนเสริมให้กับพี่เลี้ยงเด็กมีความจำเป็นไหม?

 9. เรื่องที่ต้องพิจารณา นอกเหนือจากเรื่องสุขภาพของพี่เลี้ยงเด็ก


 

1. การตรวจสุขภาพคืออะไร? 

การตรวจสุขภาพ (Health checkup) คือ การเช็กร่างกายของเราว่าอวัยวะและระบบต่างๆ ยังทำงานปกติดีอยู่หรือไม่ เป็นหรือมีโอกาสที่จะเป็นโรคอะไรบ้างหรือเปล่า ซึ่งหากตรวจพบเร็วก็มีแนวโน้มที่จะสามารถรักษาได้ทันท่วงทีหรือลดความรุนแรงของโรคลงได้ ทั้งนี้แนะนำให้ทำการตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 

2. การตรวจสุขภาพพี่เลี้ยงเด็กคืออะไร? 

การตรวจสุขภาพพี่เลี้ยงเด็ก (Nanny Employment Checkup) คือ การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานของผู้ที่เราจะรับมาทำหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก (nanny) มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองโรคต่างๆ ที่อาจติดต่อไปยังผู้อื่นโดยเฉพาะกับเด็กที่ทำหน้าที่เลี้ยงดู อาทิ โรคผิวหนัง, โรคจากการสัมผัส หรือ โรคในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานจะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่อุ่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าลูกของเราจะปลอดภัยจากโรคที่อาจมากับผู้เลี้ยงดู

 

3. ความจำเป็นในการตรวจสุขภาพพี่เลี้ยงเด็ก

พี่เลี้ยงเด็ก คือคนที่จะต้องอยู่ใกล้ชิดกับลูกน้อยของเรารองจากพ่อแม่หรือบางครั้งอาจจะมากกว่าเสียด้วยซ้ำ หากคุณพ่อคุณแม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านทั้งคู่ คงไม่ดีแน่ถ้าลูกน้อยต้องมาติดโรคจากคนที่เราจ้างมาดูแล เพราะในแต่ละวันต้องมีการกอด สัมผัส หรือไอ จาม ใช้สิ่งของบางอย่างร่วมกัน ซึ่งเด็กเล็กนั้นปกติภูมิต้านทานก็ต่ำอยู่แล้วจึงเสี่ยงต่อการติดโรคได้ง่าย การตรวจสุขภาพพี่เลี้ยงเด็กก่อนเริ่มงานจึงเป็นสิ่งจำเป็น

 

 

4. โรคที่พี่เลี้ยงเด็กอาจจะนำมาติดลูกเราได้ง่าย

สำหรับโรคที่พี่เลี้ยงเด็กอาจนำมาติดลูกน้อยของเรานั้นเช่น โรคผิวหนัง, โรคระบบทางเดินหายใจ, เหา, พยาธิ, ไวรัสตับอักเสบ และหากเป็นเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี ยังต้องระวังโรควัณโรค ที่มากับผู้ป่วย HIV  ทั้งนี้ถ้าเป็นการจ้างพี่เลี้ยงเด็กจากศูนย์บางแห่งอาจมีการตรวจโรคมาให้แล้วแต่บางแห่งอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง คุณพ่อคุณแม่จึงควรต้องสอบถามรายละเอียดให้ดีก่อนทำการจ้าง

 

5. สิ่งที่ควรทำก่อนเริ่มงานพี่เลี้ยงเด็ก นอกจากการตรวจสุขภาพ

อย่างที่บอกเอาไว้ในตอนต้นว่าการจ้างพี่เลี้ยงเด็กนั้นต้องพิจารณาหลายอย่างด้วยกันซึ่งนอกจากการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานแล้วยังต้องดูในเรื่องของทักษะในการดูแลเด็กด้วยไม่ว่าจะเป็นการผ่านการฝึกทักษะในการดูแลเด็กในวัยที่จะต้องมาเลี้ยง, ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโภชนาการ, การปฐมพยาบาลเบื้องต้น, การดูแลในช่วงเวลาที่เจ็บป่วย แม้กระทั่งเรื่องของจิตวิทยาในการดูแลเด็กและการจัดการอารมณ์ของตัวพี่เลี้ยงเด็กเอง

 

6. โปรแกรมตรวจสุขภาพพี่เลี้ยงเด็กต้องตรวจอะไรบ้าง? 

      ในส่วนของโปรแกรมตรวจสุขภาพพี่เลี้ยงเด็ก ของอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมนั้น จะแบ่งออกเป็น 2 โปรแกรม ดังต่อไปนี้คือ

      ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานพี่เลี้ยงเด็ก (โปรแกรม 1)

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical Examination

 2. ใบรับรองแพทย์ 5 โรค / Medical Certificate

 3. ตรวจหาสารเสพติด / Urine Met, Amphetamine

 4. เอกซเรย์ปอด / Chest X-Ray

 5. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี / HBsAg

 6. ตรวจหาเชื้อเอดส์ / Anti HIV

 7. ตรวจการติดเชื้อซิฟิลิส / VDRL

 

 

      ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานพี่เลี้ยงเด็ก (โปรแกรม 2)

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical Examination

 2. ใบรับรองแพทย์ 5 โรค / Medical Certificate

 3. ตรวจหาสารเสพติด / Urine Met, Amphetamine

 4. เอกซเรย์ปอด / Chest X-Ray

 5. ตรวจไวรัสตับอักเสบเอ / HAV Igm

 6. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี / HBsAg

 7. ตรวจหาเชื้อเอดส์ / Anti HIV

 8. ตรวจการติดเชื้อซิฟิลิส / VDRL

 9. การเพาะเชื้อจากอุจจาระ / Stool C/S


7. ความถี่ในการตรวจสุขภาพพี่เลี้ยงเด็ก

การตรวจสุขภาพพี่เลี้ยงเด็กมีความจำเป็นต้องตรวจทุกครั้งก่อนที่จะเข้าเริ่มงานในบ้านของนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยและความสบายใจ ก่อนที่พี่เลี้ยงจะเข้าไปดูแลเด็กและใกล้ชิดกับบุคคลอื่นๆในครอบครัวของนายจ้างด้วย

ในกรณีที่พี่เลี้ยงเด็กดูแลเด็กนานเกิน 1 ปี ขึ้นไป แนะนำให้ตรวจสุขภาพพี่เลี้ยงเด็กอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ถือเป็นการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพี่เลี้ยง เพราะเมื่อเวลาผ่านไปสุขภาพร่างกายของพี่เลี้ยงเด็กอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือการเกิดโรคต่างๆ อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อความมั่นใจไร้กังวล ควรตรวจสุขภาพพี่เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ


8. การฉีดวัคซีนเสริมให้กับพี่เลี้ยงเด็กมีความจำเป็นไหม?

พี่เลี้ยงเด็กควรได้รับฉีดวัคซีนเสริมร่วมกับการตรวจสุขภาพ เนื่องจากพี่เลี้ยงเด็กคือคนที่อยู่ใกล้ชิด คลุกคลีกับลูกของเรามากที่สุด หากเกิดโรคต่างๆก็จะแพร่เชื้อมาสู่เด็กได้ง่ายที่สุด

วัคซีนเสริมที่แนะนำให้กับพี่เลี้ยงเด็ก มีดังนี้

 1. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ควรให้พี่เลี้ยงเด็กฉีดปีละ 1 ครั้ง

 2. วัคซีน TdaP หรือ วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ในกรณีดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือนที่ภูมิคุ้มกันยังขึ้นไม่ดี

 3. วัคซีน MMR หรือ หัด หัดเยอรมัน คางทูม ในกรณีที่ได้รับไม่ครบ

 4. วัคซีน HAV หรือไวรัสตับอักเสบเอ ฉีด 2 เข็ม โดยเข็มที่ 2 ให้ฉีดห่างกัน 6 เดือน

 5. วัคซีน HBV หรือไวรัสตับอักเสบบี ฉีด 3 เข็ม ซึ่งเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 1 เดือน และเข็มที่ 3 ห่างจากเข็มแรก 6 เดือน

 6. วัคซีนโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด


9. เรื่องที่ต้องพิจารณา นอกเหนือจากเรื่องสุขภาพของพี่เลี้ยงเด็ก

นอกจากการตรวจสุขภาพเพื่อความปลอดภัยต่อลูกน้อยแล้ว พ่อแม่ควรพิจารณาเบื้องต้นและตรวจสอบประวัติของพี่เลี้ยงเด็กด้วยว่า เคยทำผิดกฏหมายหรือต้องโทษใดๆมาก่อนหรือไม่ หากพี่เลี้ยงเด็กเคยมีประวัติไม่ดี ก็จะได้รู้ตัวก่อนล่วงหน้า รวมถึงต้องทราบประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมา หรือการทำงานด้านอื่นๆ มาประกอบร่วมด้วย

 

การตรวจสุขภาพพี่เลี้ยงเด็กก่อนเริ่มงานนั้น ถือว่ามีความสำคัญตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นสิ่งที่ควรทำทั้งเพื่อความสบายใจของคุณพ่อคุณแม่และความปลอดภัยของตัวลูกน้อยเอง สำหรับท่านที่สนใจโปรแกรมตรวจสุขภาพพี่เลี้ยงเด็กของเราสามารถนำพี่เลี้ยงเด็กมาเข้ารับการตรวจได้ที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมทุกสาขาใกล้บ้าน โดยค้นหาจากคลินิกใกล้ฉันใน Google หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากช่องทางการติดต่อบนหน้าเว็บไซต์ของเราได้เลยค่ะ

 

คลิกดูโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก
line ติดต่อ สอบถาม
  @qns9056c
  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม