ตกขาวสีเขียว เกิดจากสาเหตุอะไร รักษาได้ไหม

ตกขาวสีเขียว มีสาเหตุจากอะไร รักษาได้ไหม

ตกขาวเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้หญิง เนื่องจากสีของตกขาวสามารถบ่งบอกถึงความปกติ และไม่ปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายได้ หากมีอาการตกขาวเป็นสีเขียว อาจเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพที่ต้องได้รับการดูแลรักษาค่ะ


ตกขาวเป็นสีเขียวเกิดจากอะไร

ช่องคลอดเป็นตำแหน่งที่เป็นสาเหตุของการเกิดตกขาวผิดปกติบ่อยที่สุด โดยสาเหตุมักเกิดจากการอักเสบติดเชื้อของเยื่อบุผิวช่องคลอด เนื่องจากความไม่สมดุลในช่องคลอดร่วมกับการได้รับเชื้อโรคผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์ ทำให้มีโอกาสติดเชื้อบริเวณช่องคลอดได้ง่ายขึ้น

"โดยส่วนมากผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อพยาธิในช่องคลอดมักจะมาด้วยปัญหาตกขาวสีเหลืองหรือเขียว"

สนใจตรวจตกขาว

ลักษณะของตกขาวสีเขียว บอกโรคอะไร

หากมีตกขาวเป็นสีเขียวเกิดขึ้น มักจะนึกถึงโรค Vaginal trichomoniasis เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เกิดจากเชื้อ Trichomonas vaginalis ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคในช่องคลอด โดยคนทั่วไปเรียกกันว่าโรคพยาธิในช่องคลอด รวมถึงผู้ป่วยที่ตกขาวมีสีเขียวอาจจะเป็นโรคหนองในหรือช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย ก็ได้ค่ะ ทั้งนี้ควรให้แพทย์ตรวจ วินิจฉัยโรค และจ่ายยาให้ตรงกับกับโรคที่เป็น


โรคพยาธิในช่องคลอด

เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เกิดจากเชื้อ Trichomonas vaginalis ซึ่งพยาธิชนิดนี้มีรูปร่างเป็นวงรี มีหนวดสองคู่ใช้การเคลื่อนไหว โดยคนทั่วไปเรียกกันว่าโรคพยาธิในช่องคลอด เป็นโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สามารถติดต่อกันได้ง่าย เสี่ยงต่อภาวะช่องคลอดอักเสบและติดเชื้ออักเสบในอุ้งเชิงกรานได้

ตกขาวสีเขียวบอกโรค

ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อพยาธิในช่องคลอดมักจะมาด้วยปัญหาตกขาวสีเหลืองหรือเขียว มีฟองมาก พบว่าประมาณร้อยละ 50 ตกขาวมีกลิ่นเหม็น ซึ่งเกิดจากเชื้อโรคในช่องคลอดได้เพิ่มจำนวนและสร้าง สาร amine มากขึ้น ทำให้เราได้กลิ่นของ amine ในขณะที่ประมาณร้อยละ 40 พบว่ามีอาการระคายและคันในช่องคลอดร่วมด้วย

 


หนองในแท้และหนองในเทียม

  • หนองในแท้ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Neisseria gonorrhoeae เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผู้ชายมักจะมีอาการแสดง ได้แก่ ปัสสาวะแสบขัด พบมีหนองไหลออกจากปัสสาวะ ส่วนผู้หญิงมักไม่มีอาการ

  • หนองในเทียม เกิดจากเชื้ออื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากเชื้อหนองในแท้ เชื้อก่อโรคที่พบบ่อย คือ Chlamydia trachomatis รองลงมาเป็นเชื้อ Mycoplasma ซึ่งจัดเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ผู้ชายจะมีปัสสาวะแสบขัดและมีหนองไหลออกจากปัสสาวะเช่นเดียวกัน

  ควรรักษาทั้งหนองในแท้และเทียมควบคู่กัน
รวมถึงควรพาคู่นอนมาตรวจรักษาด้วย  


ช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย

Bacterial vaginosis เป็นโรคตกขาวผิดปกติที่พบได้บ่อย เกิดจากความไม่สมดุลของสภาพแวดล้อมในช่องคลอด เกิดจากเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด เชื้อที่พบบ่อยที่สุด คือ Gardnerella vaginalis ที่มีจำนวนหนาแน่นสูงมาแทนที่เชื้อ Lactobacillus ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ประจำอยู่ในช่องคลอด

ตรวจภายใน

ปกติในช่องคลอดจะมีเชื้อประจำถิ่นซึ่งอยู่ในปริมาณที่สมดุลและไม่ก่อโรค แต่หากมีการเพิ่มจำนวนที่มากขึ้นผิดปกติทำให้จำนวนเชื้อประจำถิ่นเสียสมดุลไป ก็จะทำให้มีอาการแสดง เช่น ตกขาวสีขาวเทาและอาจมีกลิ่นเหม็น ตกขาวเป็นน้ำ หรือในผู้ป่วยบางรายที่ไม่มีการอักเสบอาจทำให้ไม่มีอาการแสดงได้


เมื่อเป็นตกขาวสีเขียวต้องปฏิบัติอย่างไร

ควรพบแพทย์เพื่อตรวจภายในและทำการวินิจฉัยแยกโรค และดูแลตัวเองดังนี้

1. อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อมีอาการ

เมื่อเป็นตกขาวเป็นสีเขียว สามารถทานอาหารได้ตามปกติ ไม่เจาะจงประเภทอาหารที่ควรงด แนะนำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ครบ 5 หมู่

งดเพศสัมพันธ์เมื่อมีอาการตกขาวสีเขียว

2. งดการมีเพศสัมพันธ์

หลังจากพบว่ามีการติดเชื้อในช่องคลอดหรือมีตกขาวผิดปกติ ควรงดการมีเพศสัมพันธ์จนกว่าอาการจะดีขึ้น เนื่องจากการมีเพศสัมพันธ์เสี่ยงต่อการส่งผ่านเชื้อจากภายนอกเข้าสู่ช่องคลอด ในขณะเดียวกันก็สามารถส่งผ่านเชื้อจากช่องคลอดไปสู่ภายนอกได้ หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ควรสวมถุงยางอนามัยทุกครั้ง

3. ทำความสะอาดอวัยวะเพศ

ทำความสะอาดอวัยวะเพศตามปกติ เน้นทำความสะอาดภายนอก งดใช้น้ำยาสวนล้างช่องคลอดเนื่องจากจะทำให้สภาพแวดล้อมในช่องคลอดเสียสมดุล เสี่ยงต่อการติดเชื้อตามมา

4. หลีกเลี่ยงการสอดใส่สิ่งแปลกปลอมในอวัยวะเพศ

ไม่ควรใส่สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในอวัยวะเพศเนื่องจากเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดช่องคลอดอักเสบและภาวะอักเสบติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน รวมถึงไม่ควรใส่กางเกงในที่รัดจนเกินไป

สนใจตรวจภายใน คลิก

วิธีการรักษาตกขาวสีเขียว กินยาอะไร

โรคนี้เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จึงควรรักษาทั้งตนเองและคู่นอนด้วย ยาที่แนะนำให้ใช้ในการรักษามี 2 ชนิด ได้แก่

  • Metronidazole

  • Tinidazole 

ซึ่งขนาดยาและระยะเวลาทานยาขึ้นอยู่กับแพทย์พิจารณา แนะนำผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างที่ทานยาเพื่อรักษา

 


ตกขาวสีเขียวอันตรายไหม

โรคพยาธิในช่องคลอด เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สามารถติดต่อกันได้ง่ายและทำให้เกิดภาวะอักเสบติดเชื้อในช่องคลอดและอุ้งเชิงกรานตามมา ผู้ป่วยบางรายมีการอักเสบของปากมดลูกร่วมด้วย ปากมดลูกมีลักษณะเปื่อยและมีจุดสีแดงทำให้ดูคล้ายกับสตรอเบอร์รี่ เรียกว่า strawberry cervix ผู้ป่วยบางรายอาจมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ได้ หากมีการติดเชื้อชนิดดังกล่าวในสตรีมีครรภ์อาจทำให้เสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดและน้ำเดินก่อนกำหนดได้

 
"หากพบว่ามีอาการตกขาวผิดปกติ
ควรมาพบแพทย์เพื่อประเมินอาการ
และให้รักษาตกขาวสีเขียว
ก่อนที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา"
 
 

ตกขาวสีเขียวหายเองได้ไหม

ตกขาวสีเขียวหายเองได้นั้นมีโอกาสค่อนข้างน้อย ในบางกรณีสามารถหายเองได้ขึ้นกับปัจจัยต่างๆ ของร่างกาย แต่โดยส่วนมากจะหายได้ช้าและเกิดภาวะอักเสบติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานตามมา

กินยารักษาตกขาวสีเขียว

ดังนั้น หากพบว่ามีอาการตกขาวผิดปกติควรมาพบแพทย์เพื่อทำการรักษา เนื่องจากมีโอกาสกลับเป็นซ้ำได้บ่อย

  เมื่อพบว่ามีการกลับเป็นซ้ำหลายครั้งควรพาคู่นอนมาตรวจรักษาร่วมด้วย  

ตรวจภายใน คลิก

 
การดูแลสุขภาพจะช่วยเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวจากอาการ กระทั่งตกขาวกลับมามีลักษณะหรือสีที่ปกติ ตกขาวสีเขียวไม่ควรปล่อยไว้ให้หายเองเพราะเสี่ยงจะเกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆ เพิ่มเติมขึ้นมา ควรไปพบแพทย์เพื่อรักษา ทางที่ดีที่สุดคือ รักษาที่ตัวคุณเองร่วมกับคู่นอนเพื่อลดการเกิดซ้ำค่ะ

 


 บทความที่น่าสนใจ

 

เอกสารอ้างอิง

  • Soper DE. Genitourinary infections and sexually transmitted diseases. In: Berek JS, Adashi EY, Hillard PA, editors. Novak’s gynecology. 12th ed. Baltimore: Williams & Wilkins, 1996:429-45.

  • ตำรานรีเวชวิทยา ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 4 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  • นรีเวชวิทยา ฉบับสอบบอร์ด เรียบเรียงครั้งที่ 4 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก

สนใจทักแชท

  @qns9056c

  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม


เรียบเรียงโดย แพทย์หญิงนลพรรณ พิทักษ์สาลี
  แก้ไขล่าสุด : 27/03/2024

hit counter
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้